Tag: reliéf

Krásná Lípa – reliéf

            ŠIROKÝ VRCH (586 m), označovaný někdy také jako Karlova výšina, je táhlý znělcový vrch. Na jeho mírných svazích je několik zajímavých míst, přístupných po červené turistické značce, procházející po východním úbočí kopce. Z rozcestí na severovýchodním svahu, poblíž znělcové Kočičí skály, vede odbočka na vyhlídku Pod Karlovou výšinou, která […]

Kunratice u Cvikova – reliéf

DUTÝ KÁMEN (379 m) je přibližně 600 m dlouhý zalesněný hřbítek, vybíhající jižním směrem od silnice ze Cvikova do Kunratic. Dutý kámen je pozoruhodný především sloupkovým rozpadem pískovce. Tento mimořádný geologický jev byl už od roku 1914 chráněn kunratickou sekcí Horského spolku pro nejsevernější Čechy a po 2. světové válce byla jeho ochrana znovu vyhlášena […]

Jiřetín pod Jedlovou – reliéf

Divoce rozeklané skalisko KONOPÁČ (676 m). Jako Jelení kameny se většinou označují dvě nápadná čedičová skaliska, vystupující z pískovcového hřbetu, táhnoucího se mezi nádražím Jedlová a Stožeckým sedlem. Někdy se tímto názvem označuje i celý hřbet. Původně se název Jelení kámen vztahoval jen na holý skalní blok (658 m), vyčnívající k severu od bezejmenného návrší […]

Kadov – reliéf

KADOVSKÝ VIKLAN je přírodní památka, vyhlášená v roce 1985. Nachází se 200 metrů od centra obce a 30 metrů od budovy obecního úřadu. Třicet tun těžký viklan v lesíku představuje jeden z největších a nejlépe dochovaných žulových viklanů v České republice. Nejstarší záznamy o kadovském viklanu pochází z roku 1856. Balvan, který po oodu měří […]

Slunečná – reliéf

ČESKÁ SKÁLA (629 m n.m.) je zarostlý kopec v severovýchodní části Českého středohoří. Mezi obcemi Slunečná a Prácheň je zalesněný hřeben s čtyřmi vrcholy. Je dlouhý zhruba 4 km a součástí CHKO České středohoří v sousedství severně se rozkládajících Lužických hor. Jeden z vrcholů hřebene se nazývá Česká skála. K severovýchodu spadá do údolí strmými […]

Skalice u České Lípy – reliéf

SKALICKÝ VRCH (484 m) je výrazný zalesněný čedičový kužel, strmě vyčnívající do výšky kolem 180 m nad jihovýchodním okrajem Skalice. Od roku 1732 byla na Skalickém vrchu poustevna, kterou tu na vlastní náklady vystavěl Antonín Schneider ze Sloupu. Na vrcholu kopce stál dřevěný kříž, u něhož každý pátek celou noc hořela lampa, a v zahrádce […]

Benešov nad Ploučnicí – reliéf

Místo, kterému se kdysi říkalo Kozí hřbet (na mapě Sokolský vrch) bylo cílem výletníků již na začátku minulého století. Jedná se o PLOUČNICKOU VYHLÍDKU (rozhledna císaře Františka Josefa), pojmenovaná podle nedaleké řeky se nad městem ve svahu Sokolského vrchu tyčí již od roku 1902. Podle některých zdrojů vyhlídka původně nesla jméno „rozhledna císaře Františka Josefa“ (Die […]

Kamenický Šenov – reliéf

PANSKÁ SKÁLA – čedičový vrch (597 m n.m.), který se nachází v II. zóně CHKO je jedním z našich nejpopulárnějších a nejčastěji navštěvovaným geologickým útvarem. Leží v části Kamenického Šenova v Práchni. Je pozůstatkem nevelkého čedičového návrší, které vzniklo vulkanickou činností. Původně byly koncem 18. století čedičové sloupy lámány pro použití ke stavebním účelům. Tak byla postupně […]

Růžová – reliéf

RŮŽOVSKÝ VRCH, vysoký 619 m n.m, představuje vůbec nejvyšší vrchol v NP České Švýcarsko. Nachází se na jižním okraji NP. Horu tvoří čedič, jež pronikl na povrch při vulkanické činnosti pískovcem. Je sopečného původu, svahy pokrývá čedičová suť, na některých místech je patrná sloupcovitá odlučnost čediče. Na severních svazích je vytvořena pískovcová terasa. Na čedičové […]

Brniště – reliéf

Východně od obce Brniště leží kopec TLUSTEC 591 m. n. výrazná krajinná dominanta severního okraje Ralské pahorkatiny. Kopec je tvořen alkalickými olivinickými bazalty. Jde o neovulkanickou kupu se strmými svahy, balvanovými proudy a haldami. Kopec je zalesněn v horní části bukovými porosty, v dolní části smrčinami. Na Tlustci se čedič těžil od 70. let 20. […]