Tag: reliéf

Růžová – reliéf

RŮŽOVSKÝ VRCH, vysoký 619 m n.m, představuje vůbec nejvyšší vrchol v NP České Švýcarsko. Nachází se na jižním okraji NP. Horu tvoří čedič, jež pronikl na povrch při vulkanické činnosti pískovcem. Je sopečného původu, svahy pokrývá čedičová suť, na některých místech je patrná sloupcovitá odlučnost čediče. Na severních svazích je vytvořena pískovcová terasa. Na čedičové […]

Brniště – reliéf

Východně od obce Brniště leží kopec TLUSTEC 591 m. n. výrazná krajinná dominanta severního okraje Ralské pahorkatiny. Kopec je tvořen alkalickými olivinickými bazalty. Jde o neovulkanickou kupu se strmými svahy, balvanovými proudy a haldami. Kopec je zalesněn v horní části bukovými porosty, v dolní části smrčinami. Na Tlustci se čedič těžil od 70. let 20. […]

Cvikov – reliéf

Bedřichovský viklan je nedokonale vyvinutý viklan ve tvaru kovadliny (šířka 4,2 m, délka 4 m a výška 2 m). Od základny je oddělen tenkou puklinou a plocha, kterou se jí dotýká, není větší než 0,3 m. Jméno dostal podle toho, že kopec Bouřný (na protější straně silnice) bývá někdy údajně uváděn jako Bedřichovský vrch podle zaniklé […]

Louňovice pod Blaníkem – reliéf

PREZIDENTŮV VÝSTUP na Blaník připomíná deska – od poloviny června 2005 je na začátku turistické stezky na Velký Blaník umístěna deska připomínající výstup prezidenta ČR Václava Klause na vrchol při vstupu České republiky do Evropské unie. Autorem desky je skupina pražských recesistů, někdejších spolužáků z vysoké školy, kteří ale nechtějí zveřejnit svá jména. Výrazný zalesněný […]

Prysk – reliéf

BŘIDLIČNÝ VRCH (499 m) je protáhlý zalesněný hřbet, ležící asi 1,5 km východně od Horní Kamenice mezi údolími Pryského potoka a Kamenice. Tvoří jej znělcové těleso, jehož součástí byl kdysi i sousední Pustý zámek. Když však říčka Kamenice postupně prohlubovala své údolí, prorazila v pevnějším znělci úzkou skalnatou soutěsku, která dnes skalní ostroh Pustého zámku odděluje. Skalní stěny na severní straně Břidličného vrchu jsou […]

Chřibská – reliéf

HRBOLEC (Piklštejn) je čedičová skála a stojí u lesní cesty do Chřibské. Na vrcholu je kolmo postaven jeden kámen (viklan) připomínající chocholu dragouna. Viklan zde zůstal přirozeně – okolní skála se rozpadla a středový kámen zůstal zachován. Dnes je již skála zcela zarostlá lesem, ale dříve svým nápadným tvarem upoutávala pozornost a byla označována jako […]

Řásná – reliéf

MÍCHOVA SKÁLA – jedná se o komplex dvou skalisek s charakterem skalních věží a mrazových srubů. Výška skal dosahuje až 13 m. Žula má výraznou lavicovitou, místy i kulovitou odlučnost. Vyskytují se zde četné převisy, na první pohled patrné stopy exfoliace, sudby skalních bloků a odtokové žlábky. V jihozápadní části se nachází malá puklinová jeskyňka. […]

Česká Kamenice – reliéf

BEZEJMENNÁ VYHLÍDKA na převislém pískovcovém kameni (původní název Tell-Platte). Původní název vyhlídky nese jméno známé postavy švýcarských bájí, Viléma Tella. Kamenná plošina u Lucernského jezera, na kterou Tell uprchl svým zajatcům z člunu, dodnes nese název Tellsplatte. Od zachovalého zábradlí je pěkný pohled do krajiny, i když z obou stran sevřený zalesněnými pískovcovými masivy. Na […]