Tag: reliéf

Řásná – Míchova skála

MÍCHOVA SKÁLA – jedná se o komplex dvou skalisek s charakterem skalních věží a mrazových srubů. Výška skal dosahuje až 13 m. Žula má výraznou lavicovitou, místy i kulovitou odlučnost. Vyskytují se zde četné převisy, na první pohled patrné stopy exfoliace, sudby skalních bloků a odtokové žlábky. V jihozápadní části se nachází malá puklinová jeskyňka. […]

Česká Kamenice – reliéf

BEZEJMENNÁ VYHLÍDKA na převislém pískovcovém kameni (původní název Tell-Platte). Původní název vyhlídky nese jméno známé postavy švýcarských bájí, Viléma Tella. Kamenná plošina u Lucernského jezera, na kterou Tell uprchl svým zajatcům z člunu, dodnes nese název Tellsplatte. Od zachovalého zábradlí je pěkný pohled do krajiny, i když z obou stran sevřený zalesněnými pískovcovými masivy. Na […]

Kytlice – reliéf

Javor je rozložitá zalesněná čedičová kupa (693 m) v Klíčské hornatině Lužických hor, 1,5 km na sever od osady Mlýny. Vrcholek obklopují roztroušená obnažená skaliska, ale dřívějšímu rozhledu z nich většinou už brání vzrostlé stromy, dočasné dílčí výhledy jsou z pasek a holin na úbočí. Na jihozápadním úpatí při Lučním potoku malý vodopád (viz. vodstvo). […]