Category Archives: Sokolov

Chodov – domy

DŮM ČP. 336 je zřejmě nejstarším domem na Staroměstské ulici. Byl postaven v roce 1897 Franzem Christlem na místě staršího „Christlova dvora“. Později v něm sídlila jedna z prvních poboček chodovského konzumního svazu a v roce 1928 byl dům rozšířen zubním technikem Josefem Lohwasserem. Ten byl také majitelem domu až do konce druhé světové války. […]

Chodov – obec

CHODOV je město 10 km západně od Karlových Varů, na Chodovském potoce. Žije zde přibližně 13 tisíc obyvatel. Je známé tradicí výroby porcelánu. V chodovské manufaktuře Thun (původně H&C) se vyráběl růžový porcelán. Velký rozkvět zaznamenal Chodov v době, kdy město bylo součástí pozemkového majetku cisterciáckého kláštera ve Waldsassenu. Tento klášter se významně podílel na […]

Chodov – sakrální

KOSTEL SV. VAVŘINCE byl vystavěn v letech 1725-1733 ve vrcholně barokním slohu. Původní chodovský kostel byl vystavěn díky působení mnichů z kláštera ve Waldsassenu pravděpodobně už ve 12. století. Tento kostel byl zničen požárem v roce 1654 a na jeho místě byl postaven o čtyři roky později malý kostelík, který brzy přestal vyhovovat potřebám rozrůstajícího […]

Chodov – vodstvo

BÍLÁ VODA je uměle vytvořená rekreační vodní plocha. Nachází se severně od Chodova vznikla na úpatí Smolnické výsypky, přesně v místě bývalé obce Smolnice. Vodní plocha vznikla požadavkem města Chodov na společnost Sokolovská uhelná v rámci rekultivací území postižených těžbou hnědého uhlí. Záměrem bylo využít území jako koupaliště a rekreační zónu pro obyvatele města. Název […]