Category Archives: Česká Lípa

Cvikov – vodstvo

Vodní nádrž NADĚJE leží v hlubokém zalesněném údolí Lužických hor u osady Naděje. Samotná přehrada byla postavena podle projektu A. Niklase z Teplic v letech 1937-1938 a sloužila jako akumulační nádrž pro pohon mlýna a pily v blízké osadě Hamr. Zprvu sloužila jako zásobárna vody pro pohon Hamerského mlýna (nachází se zhruba 300 metrů od […]

Cvikov – zajímavé

V jednom z lomů na úpatí Zeleného vrchu vybudoval v roce 1920 cvikovský ochotnický spolek malebné LESNÍ DIVADLO, na jehož jevišti stály dokonce dva dřevěné domky. Dnes zde však zůstala už jen vytesaná místnost s okénkem a v protější stěně krátká chodba s výklenkem. Na nízkém svahu kolem lomu jsou dosud patrné zbytky hlediště. Od […]

Prysk – obec

PRYSK je protáhlá, převážně rekreační ves, ležící v údolí Pryského potoka. Západnější Dolní Prysk je poprvé uváděn v roce 1382, východnější Horní Prysk je zmiňován až roku 1515. Dnes k Prysku patří i západněji ležící osada Vesnička, která vznikla kolem roku 1850 na pozemcích statkáře Füllera, podle něhož se dříve jmenovala Füllerdörfel. Obec leží v CHKO Lužické hory. Dnes má charakter rekreační obce První písemná zmínka o […]

Prysk – příroda

LOM KLUČKY je název kopce (642 m n. m.) i lomu na jeho svahu. Opuštěný lom měl být vyhlášen stejnojmennou přírodní památkou díky zajímavým obnaženým čedičovým sloupům v jeho stěnách. Vyskytuje se zde řada obojživelníků jako ještěrka živorodá či zmije obecná. Lom je zařazen do druhé zóny odstupňované ochrany CHKO Lužické hory. Ochranné pásmo PP je široké 50 m. […]

Prysk – reliéf

BŘIDLIČNÝ VRCH (499 m) je protáhlý zalesněný hřbet, ležící asi 1,5 km východně od Horní Kamenice mezi údolími Pryského potoka a Kamenice. Tvoří jej znělcové těleso, jehož součástí byl kdysi i sousední Pustý zámek. Když však říčka Kamenice postupně prohlubovala své údolí, prorazila v pevnějším znělci úzkou skalnatou soutěsku, která dnes skalní ostroh Pustého zámku odděluje. Skalní stěny na severní straně Břidličného vrchu jsou […]

Prysk – sakrální

Uprostřed Horního Prysku stál kdysi kostelík, který ve třicetileté válce zničili Švédové. Na jeho místě byl v roce 1644 postaven nový kostel a roku 1680 byla opodál přistavěna zvonice. Dnešní KOSTEL SV. PETRA A PAVLA stojí uprostřed dosud používaného hřbitova, v jehož ohradní zdi je původní 23 m vysoká, průchozí zvonice z roku 1680. Je to barokní křížově podklenutá průchozí věž, k níž byla […]

Prysk – zajímavé

MEIXNEROVA POHYBOVÁ STEZKA je dlouhá 2,5 kilometru. Stezka byla pojmenována podle významného místního znalce, učitele a kronikáře Franze Meixnera, působícího v obci do počátku 2. světové války. Začíná u místního obecního úřadu a končí v centru Horního Prysku. Toto propojení Dolního a Horního Prysku bylo obcí Prysk projektováno jako přirozená spojnice obou částí obce mimo […]

Prysk – zámek

PUSTÝ ZÁMEK je strmý znělcový skalní ostroh (405 m) ležící v údolí říčky Kamenice asi 3 km východně od České Kamenice. Bývá tak nazývána i zřícenina hradu Fredevald na jeho svahu. Pustý zámek je také přírodní památka od roku 1956 Pustý zámek spolu se sousedním Břidličným vrchem původně tvořil souvislé znělcové těleso, ale říčka v něm postupně vyhloubila úzkou […]