Tag: hrad

Cvikov – hrady

MILŠTEJN, souborný název pro skalní masív (535 m) a zbytky zříceniny středověkého hradu, nacházející se 3,5 km na sever od Cvikova. Hrad Milštejn, psaný také Mühlstein= Mlýnský kámen (nazvaný podle zdejší, ještě starší výroby mlýnských kamenů) připomínaný již ve 14. století, byl kralevicem Karlem určen jako strážiště zemské cesty s posádkou šestnácti zbrojnošů. Ti měli […]

Jiřetín pod Jedlovou – hrad

Tolštejn – (pův. Dohlenstein, Kavčí skála, 670 m) je dnes zříceninou středověkého hradu, který se poprvé připomíná roku 1337. Byl postaven kolem dvou znělcových skalisek, která na jih a východ spadají téměř svisle dolů a na západě souvisí nízkým hřbetem s horou Jedlová. Ze severní strany jej chránily příkopy a hradby. Tolštejn měl vynikající strategickou polohu, která umožňovala hlídat jediný […]

Doubice – hrad

Chřibský hrádek (katastr Doubice, též Hrad v Dolní Chřibské nebo Karlštejn – což je ovšem zcela vymyšlený název) je jedním ze šesti známých skalních hradů v oblasti Českosaského Švýcarska. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR. Protože se o hrádku nedochovaly žádné historické zprávy, je jeho původ opředen jen pověstmi. Podle nich měl být loveckým sídlem, založeným na počátku 13. století […]

Horní Libchava – hrad

KLINŠTEJN je zaniklý hrad sídlo pánů z Klinštejna. Hrad stával na Vinném vrchu u Horní Libchavy a jeho pozůstatky byly zničeny výstavbou romantického glorietu a později pavilonu s jejich přístupovými cestami. Na vrcholu kopce jsou dodnes patrné pouze relikty základů těchto novodobých staveb. Lokalita je od roku 1965 zapsána jako kulturní památka Existenci hradu dokládají […]

Nejdek – hrad

Na výrazném skalisku nad městem ční zachovalá románsko-gotická ČERNÁ VĚŽ, která je jediným zbytkem středověkého strážního hradu založeného pravděpodobně počátkem 14. století. Ve věži, která sloužila jako vchod do hradu, je několik střílen a úzkých okének. Věž je zbytkem původního hradu postaveného v období někdy kolem roku 1250 Konrádem Plikem, který sloužil k ochraně zemské […]

Řásná – hrad

Zřícenina hradu ŠTAMBERK (původně Šternberk) ze 13. stol. leží v přírodní rezervaci „Štamberk a kamenné moře“ v členitém skalnatém terénu, nacházející se ve výšce 695 m n. m. na kopci Vrchu nad Řásnou Poměrně nevelké jádro na skalním výchozu je obklopeno ze tří stran rozsáhlým předhradím, k jehož opevnění bylo využito i několika skalních bloků. […]

Doupě – hrad

HRAD ROŠTEJN – pozdně gotický hrad, který se zvedá na skalnatém vrchu v 677 m.n.m v romantické krajině Javořických vrchů u vsi Doupě. Byl vybudován pány z Hradce v první polovině 14. století. V 70. letech 16. století nechal hrad přestavět Zachariáš z Hradce v duchu renesance na lovecký hrádek s rozlehlou oborou v blízkém […]

Františkov nad Ploučnicí – hrad

Zřícenina HRADU OSTRÝ – (Scharfenstein) je kulturní památkou. Leží na čedičové skále nad řekou Ploučnicí. Hrad po polovině 13. století vystavěli Markvartici. Za vlády Přemysla Otakara II. byl královským majetkem. Po jeho smrti se stal součástí braniborské zástavy a Václav II. ho poté udělil jako léno Janovi z Michalovic. Jeho potomci ho vlastnili až do […]

Česká Kamenice – hrad

Zřícenina hradu Kamenice se nachází na vrcholu Zámeckého vrchu, který se tyčí vysoko nad městem. Součástí hradní zříceniny je také 16 m vysoká dřevěná rozhledna s krásným rozhledem do blízkého i dalekého okolí. Zalesněný ZÁMECKÝ VRCH dosahuje nadmořské výšky 529 metrů. Z jeho prudkých svahů vystupuje na mnoha místech čedičové podloží v podobě skalních výchozů […]