Tag: hrad

Krásná Lípa – hrad

KRÁSNÝ BUK – stopy po hradu na zalesněném pahorku nad pravým břehem Křinice, asi 0,5 km západně od stejnojmenné osady, která vznikla z jeho podhradí. Z nevelkého hrádku se dochovaly jen základy věže a viditelné jsou valy a příkopy. Zdivo je zasypané a zarostlé vegetací. Vznikl patrně ve 13.století při přemyslovské kolonizaci západní části Šluknovského […]

Krásná Lípa – hrad

KRÁSNÝ BUK – stopy po hradu na zalesněném pahorku nad pravým břehem Křinice, asi 0,5 km západně od stejnojmenné osady, která vznikla z jeho podhradí. Z nevelkého hrádku se dochovaly jen základy věže a viditelné jsou valy a příkopy. Zdivo je zasypané a zarostlé vegetací. Vznikl patrně ve 13.století při přemyslovské kolonizaci západní části Šluknovského […]

Bystřice nad Pernštejnem – hrad

Jeden z největších hradů Moravy ZUBŠTEJN (668 m n.m.) najdete na protáhlém stejnojmenném kopci nad řekou Svratkou u obce Pivonice (část  Bystřice n.P.) nedaleko. Od 16. století je z něj už jen poměrně zachovalá zřícenina. Původně hrad na skalnatém kopci nad Svratkou nesl název Zubří kámen, tedy Zubrštejn, později se zkrátil na Zubštejn. Původně gotickou […]

Cvikov – hrady

MILŠTEJN, souborný název pro skalní masív (535 m) a zbytky zříceniny středověkého hradu, nacházející se 3,5 km na sever od Cvikova. Hrad Milštejn, psaný také Mühlstein= Mlýnský kámen (nazvaný podle zdejší, ještě starší výroby mlýnských kamenů) připomínaný již ve 14. století, byl kralevicem Karlem určen jako strážiště zemské cesty s posádkou šestnácti zbrojnošů. Ti měli […]

Jiřetín pod Jedlovou – hrad

Tolštejn – (pův. Dohlenstein, Kavčí skála, 670 m) je dnes zříceninou středověkého hradu, který se poprvé připomíná roku 1337. Byl postaven kolem dvou znělcových skalisek, která na jih a východ spadají téměř svisle dolů a na západě souvisí nízkým hřbetem s horou Jedlová. Ze severní strany jej chránily příkopy a hradby. Tolštejn měl vynikající strategickou polohu, která umožňovala hlídat jediný […]

Doubice – hrad

Chřibský hrádek (katastr Doubice, též Hrad v Dolní Chřibské nebo Karlštejn – což je ovšem zcela vymyšlený název) je jedním ze šesti známých skalních hradů v oblasti Českosaského Švýcarska. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR. Protože se o hrádku nedochovaly žádné historické zprávy, je jeho původ opředen jen pověstmi. Podle nich měl být loveckým sídlem, založeným na počátku 13. století […]

Horní Libchava – hrad

KLINŠTEJN je zaniklý hrad sídlo pánů z Klinštejna. Hrad stával na Vinném vrchu u Horní Libchavy a jeho pozůstatky byly zničeny výstavbou romantického glorietu a později pavilonu s jejich přístupovými cestami. Na vrcholu kopce jsou dodnes patrné pouze relikty základů těchto novodobých staveb. Lokalita je od roku 1965 zapsána jako kulturní památka Existenci hradu dokládají […]

Nejdek – hrad

Na výrazném skalisku nad městem ční zachovalá románsko-gotická ČERNÁ VĚŽ, která je jediným zbytkem středověkého strážního hradu založeného pravděpodobně počátkem 14. století. Ve věži, která sloužila jako vchod do hradu, je několik střílen a úzkých okének. Věž je zbytkem původního hradu postaveného v období někdy kolem roku 1250 Konrádem Plikem, který sloužil k ochraně zemské […]

Řásná – hrad

Zřícenina hradu ŠTAMBERK (původně Šternberk) ze 13. stol. leží v přírodní rezervaci „Štamberk a kamenné moře“ v členitém skalnatém terénu, nacházející se ve výšce 695 m n. m. na kopci Vrchu nad Řásnou Poměrně nevelké jádro na skalním výchozu je obklopeno ze tří stran rozsáhlým předhradím, k jehož opevnění bylo využito i několika skalních bloků. […]

Doupě – hrad

HRAD ROŠTEJN – pozdně gotický hrad, který se zvedá na skalnatém vrchu v 677 m.n.m v romantické krajině Javořických vrchů u vsi Doupě. Byl vybudován pány z Hradce v první polovině 14. století. V 70. letech 16. století nechal hrad přestavět Zachariáš z Hradce v duchu renesance na lovecký hrádek s rozlehlou oborou v blízkém […]