Category Archives: Žďár nad Sázavou

Nové Město na Moravě – domy

V Nové Město na Moravě v roce 2016 uplynulo dvacet let, kdy zde vznikla jako jedna z prvních v republice firma zabývající se sériovou výrobou lyží. Založil ji Adolf Slonek, neboli také Adolf první, bydlel nejprve v nedalekém Rokytně a byl tím, komu se podařilo zhotovit první lyže v regionu. První lyže vlastnil fryšavský revírník […]

Nové Město na Moravě – náměstí 2

VRATISLAVOVO NÁMĚSTÍ HORÁCKÉ MUZEUM – již v r. 1555 tu sídlila radnice, což dokládá kámen s letopočtem a pernštejnským znakem umístěným nad vchodem. V průběhu času byl v budově mimo jiné obecní sklad a prodej soli, vrchnostenský výčep vína a kořalky. Pořádaly se zde taneční zábavy a provizorně tu sídlila i školní třída. Horácké muzeum […]

Nové Město na Moravě – náměstí

PALACKÉHO NÁMĚSTÍ Nové Město na Moravě je označováno za sochařskou galerii pod širým nebem. Většina soch, které ve městě uvidíte, pochází z dílny novoměstských rodáků. Sochu FRANTIŠKA PALACKÉHO vytvořil v r. 1902 Jan Štursa za svých studií na pražské Akademii výtvarných umění. Financoval ji bývalý starosta Josef Jelínek, Štursův poručník a velký ctitel Františka Palackého. […]

Nové Město na Moravě – obec

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ je město na západě Moravy, na jižním okraji Žďárských vrchů. Založeno bylo okolo roku 1250 Bočkem z Obřan, zakladatelem cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou. Největšího rozkvětu požívalo v době renesance za pánů z Pernštejna. Zachovalé historické jádro města tvoří městskou památkovo u zónu, kterou doplňuje bohatá sochařská výzdoba ulic a […]

Nové Město na Moravě – sakrální

KOSTEL SVATÉ KUNHUTY je nejstarší místní památkou. Středověký původ objektu připomíná gotický presbytář ze 14. století a obvodové zdi lodi s obrysy gotických oken ze 14. nebo poloviny 15. století. Zvonice se stavěla koncem 15. století za Viléma z Pernštejna. Koncem 16. století za Viléma Dubského z Třebomyslic byla přestavěna na věž. V 18. a […]

Nové Město na Moravě – sport

VYSOČINA ARÉNA je určena především k pořádání sportovních akcí a svým rozložením umožňuje provozování celoročních tréninků pro sporty běžecké lyžování a biatlon. Okolí Vysočina arény je protkáno sítí singletracků pro horská kola. V létě kolečková dráha s přímou návazností na střelnici s trestným kolem a asfaltový stadion nabízí perfektní podmínky pro trénink na kolečkových lyžích, […]

Nové Město na Moravě – zámek

ZÁMEK nechal na místě původní tvrze vystavět Vilém Dubský z Třebomyslic v roce 1589. Z této stavby se dodnes dochoval půdorys a klenby v přízemí. Z půdorysu je zřejmé, že se jednalo o obdélníkovou stavbu s věží uprostřed. V roce 1643, když byl zámek v majetku Šimona Kratzera ze Schönsperka, ho vyloupili Švédové. Po jejich […]

Fryšava pod Žákovou horou – sakrální

Kostel SVATÉHO MATOUŠE je římskokatolický chrám a je chráněn jako kulturní památka ČR. Byl postaven až roku 1788 za josefínské reformy. Byl to jednoduchý kostel, který byl velice skromně vybaven. Stálá vlhkost a drsné podnebí brzy zničilo každé zařízení. Proto se ze staršího vybavení kostela nic nedochovalo. Dnešní vybavení pochází většinou z darů jiných kostelů, […]

Fryšava pod Žákovou horou – příroda

K oslavám 50.výročí vzniku a vyhlášení samostatnosti ČSR byla provedena dne 25. 10. 1968 oslava a zasazení STROMU REPUBLIKY. MNV spolu s občany a mládeží zasadil zahradě před pohostinstvím u ,,Olišarů“ lípu-Strom republiky. Při této oslavě byl pořádán průvod obcí.           JAVOROVÁ ALEJ se nachází zhruba 41 javorů stříbrných starých přes […]

Fryšava pod Žákovou horou – osobnosti

Skladatele a pedagoga OTAKAR ŠÍN. Na svět přišel 23. dubna 1881 v hostinci, který měl jeho otec Čeněk Šín pronajatý. Tehdy ještě nikdo netušil, že v obyčejné venkovské hospodě se narodila významná osobnost hudebního světa. První setkání budoucího hudebního skladatele s hudbou se uskutečnilo v době, kdy mu byly čtyři roky. Tehdy se v obci […]