Krásná Lípa – reliéf

 

         

ŠIROKÝ VRCH (586 m), označovaný někdy také jako Karlova výšina, je táhlý znělcový vrch. Na jeho mírných svazích je několik zajímavých míst, přístupných po červené turistické značce, procházející po východním úbočí kopce. Z rozcestí na severovýchodním svahu, poblíž znělcové Kočičí skály, vede odbočka na vyhlídku Pod Karlovou výšinou, která byla upravena již v roce 1885 na skalním ostrohu na západním svahu kopce. Z vyhlídky, obnovené v roce 1997, je pěkný výhled k západu na zvlněnou lesnatou krajinu Českosaského Švýcarska.

 

 

 

Farská kaple stojí pod lípou na lesním rozcestí v ohybu červeně značené cesty, vedoucí po východním svahu Širokého vrchu z Krásné Lípy do Rybniště. Nedaleko kapličky je upravený Farský pramen s dřevěnou stříškou, nově opravený roku 1994. Kaplička je spolu se studánkou zakreslena již na mapě Kinského panství z roku 1795. Její původní jméno „Pfaffenkapelle“ (někdy nesprávně překládané jako Mnišská kaple) připomíná období rekatolizace po třicetileté válce, kdy byl v kraji nedostatek katolických kněží a obyvatelé Krásné Lípy museli v letech 1651–1724 chodit do kostela v Chřibské. Proto se cestě, vedoucí po východním svahu Širokého vrchu, v té době říkalo Kostelní nebo Farská cesta. Bíle omítnutá kamenná lesní kaplička s výklenky na obou stranách má červenou plechovou stříšku, na níž býval kdysi křížek. Kaplička byla opředena četnými pověstmi, z nichž většina je dnes již dávno zapomenuta. Roku 1899 byla zničena, ale již 5. srpna následujícího roku ji opět zrenovovali. Naposled byla kaplička opravena na podzim roku 1987. Ve východním výklenku je starý, téměř úplně zrezivělý plechový obrázek, znázorňující „Útěk svaté rodiny z Egypta“, v západním výklenku je novější přemalba obrazu z roku 1988, doplněná stručným vysvětlujícím textem. Více si o Farské kapličce můžete přečíst v článku Karla Steina.

 

V některých materiálech se uvádí jako „Mnišský pramen„, patrně jde o volný překlad názvu z 18.století pro blízkou kapli (Pfaffenkapelle). Pramen zcela nový, zhotovený v roce 1987 místo nedaleko původního Farského pramene, který zanikl. Obnovený v roce 1994, poslední celá rekonstrukce provedena LČR, lesní správou Rumburk.

Říjen 2019 – pramen úplně vyschl. Prosinec 2019 – dřevěná stříška je pryč a na jejím místě je zbudována stavba z kamenů a malty s nerezovou trubkou a dřevěným krytem nádržky. V nádržce nebyla skoro žádná voda.

 

 

 

Související obrázky: