Tag: zámek

Mnichovo Hradiště – zámek a klášter

SOUSOŠÍ sv. Jana Nepomuckého s anděly, sv. Floriánem a sv. Barborou se nachází v blízkosti zámku, u J rohu zámeckého areálu. V dějinách města představuje Budovcovo vlastnictví významnou etapu. Občané si toho byli vždy vědomi a k Budovcově odkazu se hrdě hlásili. Ve 30.letech 20.století nechali vytvořit SOCHU VÁCLAV BUDOVEC Z BUDOVA, jejímiž autory jsou […]

Jirny – zámek

Koncem 17. století byl vybudován raně barokní ZÁMEK, který byl ve 40. a 50. letech 19. století přestavěn a rozšířen o přístavbu v historizujícím slohu s gotickými a renesančními prvky podle projektu architekta I. Ullmanna. V roce 1844 byl kolem zámku založen park. Některé zámecké místnosti vymaloval do roku 1847 Josef Navrátil. V roce 1940 […]

Louňovice pod Blaníkem – zámek

LOUŇOVICKÝ ZÁMEK stojí na místě tvrze zbudované v druhé polovině 16. století rodem Skuhrovských. Tato tvrz stála s největší pravděpodobností v lokalitě, kde ve středověku bývalo proboštství kláštera. V druhé polovině 17. století je v pramenech již doložen trojkřídlý renesanční zámek s nárožními věžemi. V baroku byl uzavřen do čtvercové dispozice chodbou s pilířovými arkádami. […]

Postupice a Jemniště – zámek

Barokní zámek JEMNIŠTĚ se nalézá 8 km východně od Benešova u silnice č. 112 spojující Benešov s Vlašimí. Východně od zámku přiléhá k zámeckému parku stejnojmenná vesnice – místní část obce Postupic. Současný barokní zámek není nejstarším panským sídlem ve vsi Jemniště. Původním sídlem byla vodní tvrz. Tato tvrz byla koncem 16. století přestavěna na […]

Načeradec – zámek

Na náměstí stojí barokní ZÁMEK pocházející z 18. století. František Josef ze Starhembergu v roce 1734 si postavil na náměstí v Načeradci na místě několika měšťanských domů zámek. Později se majitelé zámku velmi často střídali. V první pozemkové reformě v r. 1925 získala zbytkový statek i se zámkem Družina válečných poškozenců, která zde zřídila dětský […]

Ratměřice – zámek

ZÁMEK byl postaven roku 1702 Janem Antonínem Kořenským z Terešova. V roce 1808 byl po požáru opraven a koncem 19. století jej rodina Chotků přestavěla v pozdně klasicistním slohu, tuto podobu si udržel dodnes. Podle popisu z roku 1750 měla budova v přízemí 3 pokoje, 3 klenuté místnosti, velkou kuchyň a sklep. V patře byla […]

Smilkov – zámek

BAROKNÍ ZÁMEK je místní dominantou. V polovině 14. století tu stála tvrz, podle níž se psali zdejší vladykové ze Smilkova. Jeden z majitelů, Václav ze Smilkova, také podepsal stížný list v roce 1415 proti upálení Mistra Jana Husa. Na zdejší smilkovské tvrzi se vystřídala řada majitelů. Koncem 17. století za Talmberků byla tvrz přestavěna v dvoukřídlý barokní zámek. Roku 1724 jej získal […]

Vlašim – zámek

ZÁMEK – původní hrad byl založen na ostrohu nad řekou Blanicí kolem roku 1300 spolu s tržní osadou. Z hradu se dochovala jen mnohokrát přestavovaná severovýchodní věž. Hrad nejspíše chránil kupeckou stezku, jež vedla z Jihlavy přes Želiv do Prahy. Postaven byl zřejmě někdy na počátku čtrnáctého století. Na sklonku tohoto století se v něm usídlil […]

Střezimíř – zámek

ZÁMEK První zmínka o vsi je z roku 1219 a to v darovací listině Přemysla Otakara I., který daroval ves Bojenice milevskému klášteru a jako jeden ze svědků této transakce je zde uveden Předslav ze Střezimíře. Další již pravidelné zmínky se objevují v souvislosti se zdejším farním kostelem sv. Havla. Někdy v druhé polovině 15. […]

Vojkov – zámek

Vojkov založil v neznámé době (snad ve 12. či 13. stol.) vladyka Vojek, jehož potomci psali se pak z Vojkova. Při svém sídle vystavěli ve 13. stol. kostel a později i tvrz. Tvrz stávala v místech nynějšího ZÁMKU a byla podle středověkého způsobu opevněna náspy a příkopy. První historická zmínka o tvrzi je až z […]