Category Archives: Moravskoslezský kraj

Krnov – domy

První zprávy o DIVADLE pocházejí ze 16. století. Zachovala se také zpráva, že na zdejším knížecím dvoře vystupovali již v 1. polovině 17. století angličtí herci s hrou Williama Shakespeara. Opereta se provozovala na scéně sálu hotelu Tiroler (dnes Slezský domov). Nevyhovující podmínky vedly vedení města včele se starostou Richardem Andratschkem ve 20. letech minulého […]

Krnov – muzeum

FLEMMICHOVA VILA, která je nemovitou kulturní památkou, nechal postavit v roce 1914 podle projektu vídeňského architekta Otto Prutschera jako své rodinné sídlo krnovský továrník Theodor Flemmich. Flemmichové patřili k starým krnovským rodům a jejich přítomnost ve městě je doložena už za třicetileté války. Vzestup rodiny začal v polovině 19. století, kdy část rodiny získala do […]

Krnov – náměstí

HLAVNÍ NÁMĚSTÍ Dnešní RADNICE byla vystavěna v roce 1901-1903 podle plánů vídeňského architekta Moritze Hintragera. Stavba byla realizována Ernestem Latzelem a Aloisem Geldnerem. Budova stojí na místě, kde stávala radnice z 16. století. Je to dvoupatrová trojkřídlá budova ukončená mansardovou střechou. Západní krátké křídlo je na severu ukončeno šesti patrovou věží. Věž je vysoká 52 […]

Krnov – rozhledny

CVILÍNSKÁ ROZHLEDNA (nebo také Liechtensteinova) se nachází na stejnojmenném kopci, nad městem Krnovem v nadmořské výšce cca 410 metrů nad mořem.  Na začátku 20. století ji vybudovala krnovská sekce Moravsko-slezského sudetského horského spolku podle projektu architekta Ernsta Latzela. Tehdy ovšem působila mnohem zdobněji než dnes. Nad základní válcovou vězí s vyhlídkovou plošinou ve výšce 25 […]

Krnov – sakrální

KOSTEL SV. BENEDIKTA podle nejnovějších archeologických výzkumů pochází sakristie kostela z 1. poloviny 13. století a byla kněžištěm původního středověkého kostela. Tento kostel patří k nejstarším sakrálním stavbám na území Moravskoslezského kraje. Byly zde objeveny vzácné středověké nástěnné malby s náboženskými výjevy. Jedná se o fresky z 13. a 15. století, které znázorňují mimo jiné výjevy […]

Krnov – zajímavé

NÝTOVANÝ MOST spojující centrum Krnova s Opavskou ulicí byl vyroben v roce 1900 v železářském podniku bratrů Kleinů v Sobotíně. Je jednou z dominant Krnova připomínajících rozvoj města na přelomu 19. a 20. století. Jednalo se o moderní konstrukci, která zvýšila prestiž rozvíjejícího se města a dokazovala technickou zručnost zhotovitelské firmy, neboť ocelové konstrukce na přelomu […]

Krnov – zámek

Budova ZÁMKU je situována téměř ve středu města Krnova. Komplex zámeckých budov na téměř čtvercovém půdorysu je od města oddělen zdí s renesančním vstupním portálem a dvěma baštami, na nádvorní straně je arkádová chodba. Zámek je zdoben renesančními sgrafity a reliéfy. Zámek není bohužel veřejnosti přístupný. Zámek v Krnově postavili už Přemyslovci, a to převážně […]

No image available

Krnov – Židé

SYNAGOGA První dochované zprávy o pobytu židů ve městě pochází ze 14. století. Za vlády Jiřího Hohenzollerna v 16. století byli Židé vyhnání. V 17. a 18. století zde žilo jen pár židovských rodin na zvláštní povolení. Synagoga byla postavena v roce 1871 stavitelem Ernestem Latzelem na místě, kde byly dříve hradby a město zde končilo. Kostra […]