Category Archives: Praha – východ

Jirny – domy

CENTRUM ZDRAVOTNÍ PÉČE JIRNY poskytuje zdravotní služby pro dospělé i dětské pacienty. V roce 2007 bylo ve středu obce Jirny, u zastávky městské hromadné dopravy, otevřeno zcela nové zdravotnické zařízení, které je společným pracovištěm praktických lékařů, stomatologů a ambulantních specialistů. Součástí je diagnostické pracoviště oboru radiologie a zobrazovacích metod a pracoviště rehabilitace. Zařízení je bezbariérové, […]

Jirny – obec

Obec JIRNY nachází v blízkosti exitu 8 z dálnice D11. Žije zde přibližně 2 900 obyvatel. Obec se skládá ze dvou místních částí, Jiren a Nových Jiren, které jsou od sebe vzdáleny 1,5 km. Jirny známá od roku 1901 u nás i v zahraničí Pučelíkovými likéry a předně svým zámkem se známými Navrátilovými nástěnnými obrazy, […]

Jirny – příroda

NÁVESNÍ RYBNÍK leží na Jirenském potoku na okraji vsi. Hráz tohoto rybníka lemují nádherné, vysoké lípy, která jsou asi 130 let staré (tyto lípy jsou památnými stromy). Pod hrází se nachází i mlýn (č.52 nyní málo udržována stavba), jehož stavba se datuje přibližně na rok 1350. Tento mlýn byl několikrát opuštěn a obnovován, dříve proběhl […]

Jirny – sakrální

Farní chrám SV. PETRA A PAVLA stojí na vysokém návrší uprostřed obce. Původně gotický kostel pochází ze 14. st. První zmínka je z roku 1350. Byl přestavěn v letech 1728–1734, kdy byla k původně gotické stavbě přistavěna barokní loď. V bohatě zdobeném barokním průčelí niky se sochami sv. Petra, sv. Pavla a s železným křížem. […]

Jirny – zámek

Koncem 17. století byl vybudován raně barokní ZÁMEK, který byl ve 40. a 50. letech 19. století přestavěn a rozšířen o přístavbu v historizujícím slohu s gotickými a renesančními prvky podle projektu architekta I. Ullmanna. V roce 1844 byl kolem zámku založen park. Některé zámecké místnosti vymaloval do roku 1847 Josef Navrátil. V roce 1940 […]

Šestajovice – domy

Starý POPLUŽNÍ DVŮR stával na jihovýchodním okraji vsi, ještě před polovinou 19. stol. byl rozparcelován. Poplužní dvůr je historické označení pro panský (neboli vrchnostenský) dvůr, ke kterému náležela panská půda. Název pochází od označení staré měrné jednotky popluží, podle které se zjednodušeně nazýval dvůr. Poplužní dvůr musel mít minimálně jedno popluží (pozemek, který „jedno spřežení […]

Šestajovice – obec

Obec ŠESTAJOVICE leží asi dvacet kilometrů východně od centra Prahy. Obec je tvořena jedinou, stejnojmennou vesnicí. Lidová etymologie vysvětluje jméno vsi od „šesti stájí“, ve kterých se zde přepřahalo na údajné důležité kupecké stezce od Prahy na východ. Znak obce je mutací původního znaku řádu Křížovníků, kteří vlastnili obec Šestajovice od 22. července 1227 až […]

Šestajovice – příroda

RYBNÍK PANSKÁ navazuje na historické centrum obce. Nachází se ve východní polovině vesnice Šestajovice. V roce 2013 proběhla revitalizace neboli rekultivace rybníka – odbahnění a úprava zdrže nádrže, včetně výstavby nového vypouštěcího zařízení. Vrchnost držela vrchnostenský rybník v panské zahradě a dále ještě panskou hospodu a panskou draslárnu. Křížek z roku 1896 v malém „PARČÍKU“ […]

Šestajovice – sakrální

Na křižovatce na severozápadním okraji vsi nedaleko školy pěkný KAMENNÝ KŘÍŽ z roku 1779, obnovený 1909, KAPLIČKU, U ISIDORA“ můžete najít při cestě z Šestajovic do Jiren či naopak. Kaplička je téměř tři metry vysoká se sedlovitou stříškou, zděného původu. Rozkládá se mezi třemi vysokými lípami, které jsou staré přibližně 160-180 let. Toto místo, U […]

Vyšehořovice – domy

Pozdně secesní budova školy byla postavená v letech 1912-13 z iniciativy místního učitele Josefa Sulíka, autora Čítanky pro školy obecné. V současnosti slouží jako MATEŘSKÁ ŠKOLA. V parčíku před ní KAMENNÝ KŘÍŽ na pseudogotickém osmibokém soklu 19. stol.   LÍPA SVOBODY (přesazená sem spolu s pamětním kamenem – původně zasazena v roce 1919 ve školním parku).   KÁMEN REPUBLIKY památník od […]