Tag: domy

Růžová – domy

KAMENICKÁ STRÁŇ – tato obec byla založena v období středověké kolonizace někdy koncem 14. století, i když nejstarší písemná zmínka je až z r. 1614. Lidé se živili převážně zemědělstvím a prací v lese. R. 1830 si zde postavili školu, kam chodily i děti z Dolského mlýna. Po odsunu původního německého obyvatelstva po r.1945 se […]

Sobotka – domy

BUDOVA HOSPODÁŘSKÉ ZÁLOŽNY byla vyprojektována roku 1927 Františkem Jandou, žákem Jana Kotěry. Dům byl postaven o rok později. O sochařskou reliéfní část budovy se postaral sochař Rudolf Březa. Spořitelna byla opravena v 50. letech. Roku 1997 byla budova prohlášena za kulturní památku. V současnosti slouží budova České Spořitelně Před budovou se nachází pomník spisovatele VÁCLAVA […]

Brniště – domy

NÁDRAŽÍ BRNIŠTĚ – daleko stranou je areál železniční stanice Brniště. Areál stanice s desítkou kolejí je nezvykle velký v poměru k významu obce, což je způsobeno napojením vlečky Diamo (dříve UD Hamr) a dřívější těžbou čediče v lomu na kopci Tlustec. Kvůli dříve velkému vytížení byla postavena v sousedství starého nádraží budova nová, dnes pro […]

Cvikov – domy

ŽELEZNIČNÍ TRAŤ Svor – Jablonné v Podještědí je bývalá železniční trať na severu České republiky o délce 17,1 km. Trať byla vybudována Českou severní dráhou po dvou etapách. Úsek ze Svoru do Cvikova o délce 4,5 km byl zprovozněn 1. září 1886. Úsek ze Cvikova do Jablonného v Podještědí byl zprovozněn 7. října 1905. Na […]

Nymburk – domy

V roce 1905 byla mezi Nymburkem a Drahelicemi, v podstatě na samotě, postavena nová a na své umístění i velká stavba. Nechal ji postavit potomek knížecího rodu Valdštejnů pro svého správce Josefa Horáka jako odměnu za jeho služby. Stavitelem byl Josef Vosáhlo. Název budovy NA CEJPOVNĚ je odvozen pravděpodobně podle statkáře Cejpy, kterému patřily pozemky mezi […]

Jirny – domy

CENTRUM ZDRAVOTNÍ PÉČE JIRNY poskytuje zdravotní služby pro dospělé i dětské pacienty. V roce 2007 bylo ve středu obce Jirny, u zastávky městské hromadné dopravy, otevřeno zcela nové zdravotnické zařízení, které je společným pracovištěm praktických lékařů, stomatologů a ambulantních specialistů. Součástí je diagnostické pracoviště oboru radiologie a zobrazovacích metod a pracoviště rehabilitace. Zařízení je bezbariérové, […]

Šestajovice – domy

Starý POPLUŽNÍ DVŮR stával na jihovýchodním okraji vsi, ještě před polovinou 19. stol. byl rozparcelován. Poplužní dvůr je historické označení pro panský (neboli vrchnostenský) dvůr, ke kterému náležela panská půda. Název pochází od označení staré měrné jednotky popluží, podle které se zjednodušeně nazýval dvůr. Poplužní dvůr musel mít minimálně jedno popluží (pozemek, který „jedno spřežení […]

Vyšehořovice – domy

Pozdně secesní budova školy byla postavená v letech 1912-13 z iniciativy místního učitele Josefa Sulíka, autora Čítanky pro školy obecné. V současnosti slouží jako MATEŘSKÁ ŠKOLA. V parčíku před ní KAMENNÝ KŘÍŽ na pseudogotickém osmibokém soklu 19. stol.   LÍPA SVOBODY (přesazená sem spolu s pamětním kamenem – původně zasazena v roce 1919 ve školním parku).   KÁMEN REPUBLIKY památník od […]

Louňovice pod Blaníkem – domy

Klasicistní budova PIVOVARU byla postavena v letech 1836 a 1839–41. Autorem projektu byl arcibiskupský stavební ředitel arch. František Pavíček. Na zámek navazuje budova zámeckého pivovaru, který dnes již bohužel svoji původní funkci neplní. Po svém dokončení byl pronajímán až do roku 1942, kdy byl provoz definitivně zrušen v důsledku 2. světové války. „Chybný″ základní kámen […]