Tag: domy

Krnov – domy

První zprávy o DIVADLE pocházejí ze 16. století. Zachovala se také zpráva, že na zdejším knížecím dvoře vystupovali již v 1. polovině 17. století angličtí herci s hrou Williama Shakespeara. Opereta se provozovala na scéně sálu hotelu Tiroler (dnes Slezský domov). Nevyhovující podmínky vedly vedení města včele se starostou Richardem Andratschkem ve 20. letech minulého […]

Batelov – domy

Prvním peněžním ústavem v místě se stala kontribuční ZÁLOŽNA (roku 1863) s předsedou Martinem Kšírem a správcem Jakubem Kopřivou. O necelých deset let později zakládá poštmistr Ferdinand Rajský občanskou záložnu, která již za tři roky měla roční obrat 50 000 zlatých. V jejím cele stál František Ondráček s náměstkem Jirsou a dozorcem Rajským. Casem ústavy […]

Dolní Cerekev – domy

V roce 1887 byl zahájen provoz NA TRATI Jihlava- Veselí nad Lužnicí. Původně měla být v Cerekvi hlavní zastávka, která je dnes v Kostelci, ale kvůli odporu místních sedláků zde byla zřízena pouze osobní zastávka. Později (v roce 1915) k ní přibyla i zastávka nákladní a skladiště.

Čes. Kamenice – domy

Založení této masivní barokní stavby VRCHNOSTENSKÝ ŠPITÁL (čp.243) je spjato se jménem Filipa Josefa, hraběte Kinského († 1749), který úmysl ten zanesl do své závěti sepsané roku 1741 v Prešpurku – dnešní Bratislavě. Poslední vůle byla vložena do desek zemských a otevřen tak prostor pro výstavbu. Ta byla zahájena až po smrti Filipa Josefa jeho […]

Přelouč – domy

Divišova vila – vila ředitele cukrovaru a starosty města Přelouče Jana Vincence Diviše. Z rodiny sídlící původně ve vile pocházel i chirurg Jiří Diviš. Ve vile bylo od roku 1974 do počátku devadesátých let umístěno přeloučské městské muzeum. Poté zde od roku 1993 fungoval vícegenerační pečovatelský dům Českobratrské církve evangelické. Architektem byl Rudolf Křiženecký, který […]