Tag: obec

Nymburk – obec

NYMBURK  je město ve Středočeském kraji na řece Labe, 45 km východně od Prahy. Má přes 14 000 obyvatel a rozlohu 20,54 km². Historické jádro města je městskou památkovou zónou od r.1992. Město se rozkládá na pravém břehu Labe u soutoku s řekou Mrlinou. Okolí města tvoří téměř rovinatý terén České tabule. Název Nymburk je odvozen od slova Neuenburch (latinsky Novum Castrum – Nový […]

Mnichovo Hradiště – obec

Město MNICHOVO HRADIŠTĚ bylo založeno mnichy z cisterciáckého kláštera na břehu řeky Jizery. Nejstarší písemná zmínka o městě pochází z roku 1279, kdy klášter navštívila královna Kunhuta, vdova po Přemyslu Otakarovi II., vězněná v té době se svým synem Václavem na Bezděze. Protože však byla žena, nemohla pobývat v klášteře a mniši ji pohostili v […]

Jirny – obec

Obec JIRNY nachází v blízkosti exitu 8 z dálnice D11. Žije zde přibližně 2 900 obyvatel. Obec se skládá ze dvou místních částí, Jiren a Nových Jiren, které jsou od sebe vzdáleny 1,5 km. Jirny známá od roku 1901 u nás i v zahraničí Pučelíkovými likéry a předně svým zámkem se známými Navrátilovými nástěnnými obrazy, […]

Šestajovice – obec

Obec ŠESTAJOVICE leží asi dvacet kilometrů východně od centra Prahy. Obec je tvořena jedinou, stejnojmennou vesnicí. Lidová etymologie vysvětluje jméno vsi od „šesti stájí“, ve kterých se zde přepřahalo na údajné důležité kupecké stezce od Prahy na východ. Znak obce je mutací původního znaku řádu Křížovníků, kteří vlastnili obec Šestajovice od 22. července 1227 až […]

Vyšehořovice – obec

Obec VYŠEHOŘOVICE se nachází při potoce Výmola Vyšehořovice jsou dnes samostatnou obcí, jejíž součástí je obec Kozovazy a místní část Župava. žije zde 640 stálých obyvatel. Název obce znamená pravděpodobně „ves Vyšehořoviců“, tj. lidí Vyšehořových. Nelze vyloučit ani možnost, že název Vyšehořovice vznikl z názvu polohy „vyšehořie“ a že označovalo její obyvatele, tj. Vyšehořany. První písemná zmínka o obci pochází z roku […]

Divišov – obec

Obec DIVIŠOV leží mezi městy Benešov a Vlašim, jako bývalé poddanské město. Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse. V městysu žije 1 600 obyvatel. Správní území městyse Divišov se rozkládá na sedmi katastrálních územích. Ve správním území leží tyto místní části: Dalovy, Křešice, Lbosín – a návsi zvonička, rozhledna Špulka, Měchnov – […]

Jankov-obec

JANKOV leží v nadmořské výšce 510 m, v oblasti nazývané Česká Sibiř. Protéká tudy říčka Chotýšanka, která je levostranným přítokem řeky Blanice. Katastr obce se skládá ze dvou oddělených území. Jedno je tvořeno částmi Bedřichovice, Čestín, Jankov, Jankovská Lhota, Otradovice a Pičín. Druhé je tvořeno částmi Čečkov, Nosákov, Odlochovice a Podolí. Dějiny Jankova, jehož původní název byl Jankuov (Jankův dvůr), jsou nám známy teprve od 14. stol., kdy tu kromě rytířské tvrze stál […]

Kamberk – obec

KAMBERK se nachází na hranicích Středočeského a Jihočeského kraje, v tzv. Blanické brázdě. Obec, kterou protéká řeka Blanice, byla založena německými havíři, kteří zde dolovali zlato. Kamberk byl založen patrně ve druhé polovině 13.století, a to jako osada horníků z okolních zlatých dolů. Spojení nejstarších dějin obce s dolováním nerostů se odráží i v jejím […]

Kladruby – obec

REHABILITAČNÍ ÚSTAV KLADRUBY leží v zachovalé podblanické přírodě na okraji Vlašimské kotliny 7 km severovýchodně od Vlašimi. V roce 1932 bylo rozhodnuto postavit nové sanatorium pro léčbu tuberkulózy kostí. Bylo vybráno příhodné místo na vyvýšeném prostranství na úpatí vrchu Kostelík (524 m n.m.), a to nedaleko osady Kladruby. Tehdejší vedoucí osobností byl doktor Schiller. Nejdříve […]

Louňovice pod Blaníkem – obec

Městys LOUŇOVICE POD BLANÍKEM se nachází se jihovýchodně od Benešova u Prahy, leží v typické pahorkovité krajině středních Čech. K Louňovicím jsou přidruženy čtyři z nich – Býkovice, Rejkovice, Světlá a Mrkvová Lhota. Nejstarší dějiny Louňovic jsou spojené s osudy ženského premonstrátského kláštera, který byl založen roku 1149 jako protějšek želivského kláštera; později byly jeptišky z Louňovic […]