Krásná Lípa – příroda

KYJOVSKÉ ÚDOLÍ je více než 5 km dlouhý skalnatý kaňon říčky Křinice, kde se údolím plavilo dřevo ze Saska. Táhne se od Kyjova západním směrem až ke státní hranici s Německem, kde stávala osada Zadní Doubice.nJiž od 19. století se Kyjovské údolí stalo jedním z nejnavštěvovanějších koutů Českého Švýcarska. Roku 1884 Horský spolek pro Kyjovské údolí začal s pracemi na zpřístupnění zajímavých skalních útvarů a rovněž se pustil do budování vyhlídek. Na konci Kyjovského údolí stojí pamětní kříž věnovaný zajatcům pochodu smrti z 28. března 1945.

Köglerova naučná stezka vede Kyjovským údolím. Na katastru Krásná Lípa se v údolí nachází – bývalý Dixův mlýn, Kinského vyhlídka, skalní věž Strážce, jeskyně víl.

 

Dixův mlýn se nachází na vstupu do Kyjovského údolí. K mlýnu se poutá legenda o mlynářském tovaryši jménem Pumphut. Mlýn byl zaznamenán na mapě Georga Oedera již v roce 1571. Mlýn je bez funkčního vodního motoru. Na počátku 19. století byl zrekonstruován. Mlýn byl zbořen v roce 1945. Z mlýna zůstala stát jediná budova, která slouží k rekreačním účelům.

Kinského vyhlídka, které se dříve říkalo „Terasa“. Rodu Kinským toto území opatřilo do roku 1945. Výhledy jsou dolu do údolí a na protější zalesněné srázy a skály.

Jeskyně víl skalní převis s prostory v podzemí. V pískovcové skále zde vznikl asi 30 m dlouhý, 6 m hluboký a necelé 2 m vysoký převis, který přechází do nízké jeskyně. V zimě se tu vytváří bohatá výzdoba z ledových rampouchů nejrůznějších tvarů i velikostí. Pojmenovaná podle průhledných ledových závojů.

KÖGLEROVA NAUČNÁ STEZKA je původně nejstarší naučná stezka na českém území byla otevřena roku 1941. Přírodovědnou vycházkovou trasu vyznačil Rudolf Kögler ze Zahrad u Krásné Lípy po několikaleté přípravě.

Trasa v délce 12 km vedla od Vápenky u Doubice přes Kyjov a Kyjovské údolí do obce Vlčí Hora. Rudolf Kögler ji vždy na počátku jara znovu osazoval 70 dřevěnými, precizně provedenými informačními tabulemi a ukazateli s německými texty. Osobně provázel zájemce o průchod stezkou, výklad o přírodních zajímavostech poskytovali i další odborníci. Stezka byla v provozu až do jara 1945. Po válce se Köglerovi obnovit stezku nepodařilo, přestože začal připravovat českou verzi informačních tabulí. V roce 1949 však neočekávaně zemřel.

Teprve v r. 2003 začala příprava obnovy stezky, a to v rozšířené podobě. Slavnostně byla otevřena 13. srpna 2006. Město Krásná Lípa ji zřídilo v rámci projektu „Centrum Českého Švýcarska“ s finanční podporou Evropské unie a Ministerstva pro místní rozvoj ČR za spolupráce s potomky R. Köglera, správami chráněných oblastí a řadou dalších institucí.

 

LESOPARKU dominuje bronzová socha lva odhalena v roce 1908 u příležitosti 60 jubilea vlády Františka Josefa I a k 50. výročí založení Spolku veteránů v Krásné Lípě. Socha znázorňuje Českého lva trhajícího pruskou orlici, na svém žulovém soklu měla bronzové desky se jmény padlých v prusko-rakouské válce z roku 1866. Autorem sochy byl Klement Grundig z Drážďan. Na bocích žulového soklu pod sochou byly původně bronzové pamětní desky se jmény padlých v prusko-rakouské válce roku 1866.
Asi o 150 metrů dál je po pravé straně ulice městský park a 1. října 1882 otevřený nový hřbitov s řadou umělecky cenných klasicistních náhrobků.

Dittrichova hrobka je MAUZOLEUM TOVÁRNICKÉ RODINY Dittrichových v Krásné Lípě. Bylo postaveno v letech 1888–1889 v novorenesančním slohu podle návrhu předního německého architekta Julia Carla Raschdorffa (1823–1914). Hrobka o rozměrech 10x10x10 m s unikátním systémem vytápění, přestože je v režimu památkově chráněného objektu. Je svou velikostí a kvalitou architektury zcela výjimečná.

Svým zpracováním je hrobka na území Česka a celé střední Evropy ojedinělá. Od roku 2007 patří mezi nemovité kulturní památky. Vnitřní výzdobou hřbitovní kaple byl pověřen A. Frind, který se návrhem nástěnných maleb zabýval tři roky a z tohoto důvodu také podnikl roku 1888 studijní cestu k Rýnu, do Belgie a Holandska.

K mauzoleu patří malá kotelna vzdálená asi 25 metrů západně, díky níž bylo možné mauzoleum vytápět. Systém vytápění fungoval na principu, při němž bylo teplo z kotelny vedeno k dvojicím radiátorů umístěným na východním a západním rameni krypty. Sem byl přívodním potrubím, které začíná v jižní nice krypty a vyúsťuje v jižní stěně terasy, nasáván čerstvý vzduch. Ten se zde ohříval a následně byl odváděn kruhovým otvorem v klenbě, čímž docházelo i k temperování nadzemní části stavby. K přihřívání interiéru přízemí sloužil i rozvod tepla ukrytý v soklu na východní a západní stěně. Potrubí bylo v této části opatřeno regulačním zařízením. Vyspělost stavby po technické stránce podtrhuje i anglický dvorek, který zajišťuje odvětrávání vlhkosti při základech budovy. Krátce po zprovoznění místní elektrárny na stejnosměrný proud (roku 1894) byla elektrifikována i hrobka.

Pro svého otce ji nechal postavit Carl Dittrich. Zemřel v Drážďanech ve své vile na zápal plic a tam se nechal i zpopelnit. V sarkofágu je Dittrich starší, ve výklenku za ním urna s popelem Carla Dittricha, v hrobce je pohřbena i manželka Dittricha staršího a Carlova sestra Alžběta Hielle s manželem Eduardem.

VÁPENKA je přírodní rezervace jihozápadně od města Krásná Lípa. Nachází se na území Chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Předmětem ochrany jsou druhově bohaté lesní porosty květnatých bučin, které rostou na jurských vápencích na jižním svahu Vápenného vrchu. Oblast je porostlá původními květnatými bučinami s příměsí javoru, lípy nebo jasanu. V bylinném patře můžete nalézt jedovatou konvalinku vonnou, kyčelnici cibulkonosnou nebo vzácnou orchidej kruštík širolistý.

 

VLČIHORSKÁ ZAHRADA začínali jsme v Krásné Lípě (latinsky Nobilis Tilia), která nám dala nejen jméno, ale také cit pro

 

krásu, vůně a pomoc lidem. Se sny o vytvoření Centra aromaterapie přišla výzva – Vlčí Hora. Probudila v nás vše, co takový název může probudit – zvědavost, odhodlání, odvahu. Radost, respekt. Vytrvalost i trpělivost. Stali jsme se součástí dějů, jež řídí sama příroda. Psal se rok 2004, když jsme v malé zapomenuté vesničce Vlčí Hora, malebně rozložené na úpatí vyhaslé sopky (Vlčí hora, 581 m n. m.), koupili opuštěný objekt s přilehlými pozemky. Tím jsme udělali první krok k naplnění našeho snu o autentickém místě pro tvoření přírodní kosmetiky skutečně v přírodě.

 

 

Související obrázky: