Tag: sakrální

Velký Šenov – sakrální

KOSTEL SVATÉHO BARTOLOMĚJE je římskokatolická sakrální stavba tvořící dominantu města. První kostel byl středověkého založení, ale dochovaná renesanční stavba pochází patrně ze 70. let 15. století a v 18. století prošla barokními úpravami. Od roku 2000 je chráněna jako kulturní památka České republiky. Vnější omítky, střecha věže a okolí kostela prošly roku 2015 rozsáhlou rekonstrukcí. […]

Šluknov – sakrální

Jednou z dominant města je KOSTEL SV. VÁCLAVA – jednolodní barokní kostel. Vystavěn na místě dřívějšího hřbitovního kostela. Je dílem neznámého italského architekta (snad N. Rossiho) z let 1711–1714. Stavbu provedl stavitel z nedaleké Lipové Zachariáš Hoffmann. Věž byla přistavěna až v letech 1715–1722. Hlavní oltářní obraz je od Schmidta z Kremsu. U jeho ohradní […]

Nové Město na Moravě – sakrální

KOSTEL SVATÉ KUNHUTY je nejstarší místní památkou. Středověký původ objektu připomíná gotický presbytář ze 14. století a obvodové zdi lodi s obrysy gotických oken ze 14. nebo poloviny 15. století. Zvonice se stavěla koncem 15. století za Viléma z Pernštejna. Koncem 16. století za Viléma Dubského z Třebomyslic byla přestavěna na věž. V 18. a […]

Fryšava pod Žákovou horou – sakrální

Kostel SVATÉHO MATOUŠE je římskokatolický chrám a je chráněn jako kulturní památka ČR. Byl postaven až roku 1788 za josefínské reformy. Byl to jednoduchý kostel, který byl velice skromně vybaven. Stálá vlhkost a drsné podnebí brzy zničilo každé zařízení. Proto se ze staršího vybavení kostela nic nedochovalo. Dnešní vybavení pochází většinou z darů jiných kostelů, […]

Bystřice nad Pernštejnem – sakrální

Farní KOSTEL SV. VAVŘINCE vévodí spodní části náměstí. Zasvěcení napovídá, že vznikl již v době kolonizace kraje. S největší pravděpodobností stál už na dnešním místě, o jeho podobě však nic nevíme. Muselo však jít o románskou stavbu, která byla zřejmě ve 14. století přestavěna goticky. Koncem 15. století tak byl kostel opevněn hradbou s baštami […]

Varnsdorf – sakrální

Kostel sv. KARLA BOROMEJSKÉHO (tzv. kostel bez věže) – základní kámen byl slavnostně posvěcen 23. května 1904 a hned druhý den se začalo stavět. Stavební práce postupovaly velmi rychle, takže ještě v roce 1904 dospěla stavba do výše oken, o rok později byla již dokonce provizorně pokryta střecha. Stavba dále pokračovala s několika přestávkami až […]

Sloup v Čechách – sakrální

KOSTEL SV. KATEŘINY se nachází se naproti zámku. Poprvé je zmiňován již v roce 1327. V letech 1717-1719 proběhla rozsáhlá přestavba, při níž kostel dostal svou dnešní podobu. Na oltáři se nachází socha svaté Ludmily. V roce 1815 byla ještě přistavěna věž. Barokní trojlodní stavba s hranolovou věží na severní straně je doplněna dvěma postranními […]

Kunratice u Cvikova – sakrální

Kostel Povýšení Sv. Kříže pochází z roku 1833. Byl postaven u silnice ve středu obce, na místě staršího kostela. Trojlodní stavba s průčelní věží je postavena v empírovém slohu. Na počátku 80. let 20. století byly Kunratice připojeny ke Cvikovu, ale v 90. letech 20. století byly opět osamostatněny.      K historické zajímavosti patří […]

Jiřetín pod Jedlovou – sakrální

KŘÍŽOVÁ HORA – vrch nad obcí (563 m), kde v 18. století vzniklo poutní místo spojené s legendou – někdy v 17 stol. žilo v Jiřetíně sedm bratrů, kteří byli donuceni přestoupit ke katolictví, nebo odejít ze země. Rozhodli se opustit svůj domov. Následující noci se jim zdál sen, ve kterém se jim zjevil Spasitel […]

Horní Podluží – sakrální

Na území obce se nachází několik drobných sakrálních památek, barokní plastika Kalvárie z roku 1757, dvě sochy svatého Jana Nepomuckého, socha svatého Josefa a několik dalších plastik a křížů. Barokní pískovcové sousoší KALVÁRIE z roku 1754 tvořící kříž s Ukřižovaným Kristem a klečící Máří Magdalénou u paty kříže je osazeno na obdélném hranolovém soklu. Na […]