Tag: sakrální

Krásná Lípa – sakrální

  KOSTEL SV. MÁŘÍ MAGDALENY – původní kostel byl vystavěn v letech 1332–1368. Na jeho místě byl v polovině 18. století vystavěn kostel nový. Dnešní pozdní barokní podoba je z roku 1754, kdy byla zahájena jeho stavba p. Hoffmannem z Lipové. V roce 1777 byla postavena věž, v letech 1816-1818 potom monumentální schodiště před kostelem. V interiéru […]

Turnov – sakrální

HUSŮV SBOR jednoduchá funkcionalistická stavba se zvonicí vybudovaná v letech 1937-39. Od té doby nepřetržitě slouží potřebám místní náboženské obce. Stavitelem byl turnovský architekt Vladimír Krýš. Dominantu interiéru tvoří 4 m vysoký rubínový skleněný kříž od sklářského výtvarníka Zdeňka Juny se zpodobněním Ježíše Krista, Mistra Jana Husa, knížete Václava a věrozvěstů Cyrila a Metoděje.   […]

Velký Šenov – sakrální

KOSTEL SVATÉHO BARTOLOMĚJE je římskokatolická sakrální stavba tvořící dominantu města. První kostel byl středověkého založení, ale dochovaná renesanční stavba pochází patrně ze 70. let 15. století a v 18. století prošla barokními úpravami. Od roku 2000 je chráněna jako kulturní památka České republiky. Vnější omítky, střecha věže a okolí kostela prošly roku 2015 rozsáhlou rekonstrukcí. […]

Šluknov – sakrální

Jednou z dominant města je KOSTEL SV. VÁCLAVA – jednolodní barokní kostel. Vystavěn na místě dřívějšího hřbitovního kostela. Je dílem neznámého italského architekta (snad N. Rossiho) z let 1711–1714. Stavbu provedl stavitel z nedaleké Lipové Zachariáš Hoffmann. Věž byla přistavěna až v letech 1715–1722. Hlavní oltářní obraz je od Schmidta z Kremsu. U jeho ohradní […]

Nové Město na Moravě – sakrální

KOSTEL SVATÉ KUNHUTY je nejstarší místní památkou. Středověký původ objektu připomíná gotický presbytář ze 14. století a obvodové zdi lodi s obrysy gotických oken ze 14. nebo poloviny 15. století. Zvonice se stavěla koncem 15. století za Viléma z Pernštejna. Koncem 16. století za Viléma Dubského z Třebomyslic byla přestavěna na věž. V 18. a […]

Fryšava pod Žákovou horou – sakrální

Kostel SVATÉHO MATOUŠE je římskokatolický chrám a je chráněn jako kulturní památka ČR. Byl postaven až roku 1788 za josefínské reformy. Byl to jednoduchý kostel, který byl velice skromně vybaven. Stálá vlhkost a drsné podnebí brzy zničilo každé zařízení. Proto se ze staršího vybavení kostela nic nedochovalo. Dnešní vybavení pochází většinou z darů jiných kostelů, […]

Bystřice nad Pernštejnem – sakrální

Farní KOSTEL SV. VAVŘINCE vévodí spodní části náměstí. Zasvěcení napovídá, že vznikl již v době kolonizace kraje. S největší pravděpodobností stál už na dnešním místě, o jeho podobě však nic nevíme. Muselo však jít o románskou stavbu, která byla zřejmě ve 14. století přestavěna goticky. Koncem 15. století tak byl kostel opevněn hradbou s baštami […]

Varnsdorf – sakrální

Kostel sv. KARLA BOROMEJSKÉHO (tzv. kostel bez věže) – základní kámen byl slavnostně posvěcen 23. května 1904 a hned druhý den se začalo stavět. Stavební práce postupovaly velmi rychle, takže ještě v roce 1904 dospěla stavba do výše oken, o rok později byla již dokonce provizorně pokryta střecha. Stavba dále pokračovala s několika přestávkami až […]

Sloup v Čechách – sakrální

KOSTEL SV. KATEŘINY se nachází se naproti zámku. Poprvé je zmiňován již v roce 1327. V letech 1717-1719 proběhla rozsáhlá přestavba, při níž kostel dostal svou dnešní podobu. Na oltáři se nachází socha svaté Ludmily. V roce 1815 byla ještě přistavěna věž. Barokní trojlodní stavba s hranolovou věží na severní straně je doplněna dvěma postranními […]

Kunratice u Cvikova – sakrální

Kostel Povýšení Sv. Kříže pochází z roku 1833. Byl postaven u silnice ve středu obce, na místě staršího kostela. Trojlodní stavba s průčelní věží je postavena v empírovém slohu. Na počátku 80. let 20. století byly Kunratice připojeny ke Cvikovu, ale v 90. letech 20. století byly opět osamostatněny.      K historické zajímavosti patří […]