Tag: sakrální

Růžová – sakrální

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA – v Růžové existovala farnost již ve středověku, připomínaná k roku 1352, tehdy náležela k Děkanství Lípa (dnes Česká Lípa). Od roku 1562 byla farnost protestantská. Kostel sv. Petra a Pavla byl postaven v barokním slohu na místě starší stavby v letech 1710-1712 pod patronací majitele panství France Karla hraběte […]

Janská – sakrální

Jménem RABŠTEJN (Rabstein) se původně označovala skála, stojící v údolí Kamenice mezi Kamenickou Novou Vískou a Janskou. Když byla ale kolem poloviny 19. století odlámána, přešlo její jméno na okolní les a později se začalo užívat i pro celé skalnaté údolí, nazývané také někdy „Rabštejnské Švýcarsko“. Název Rabštejn vznikl proto, že místní obyvatelé (Němci) tak říkali skalnímu útvaru majícímu podobu havrana (neměcky Rabe). Ve 2. polovině […]

Sobotka – sakrální

Děkanský CHRÁM MAŘÍ MAGDALENY byl postaven na místě starší dřevěné svatyně v letech 1590-1596. Původní dřevěný farní kostel stával v Sobotce již ve 14. století. V letech 1590 – 96 byl na jeho místě postaven nový kostel Maří Madaleny v pozdně gotickém slohu. Stavbu financoval majitel panství Oldřich Felix z Lobkovic, který kostelu věnoval stříbrnou […]

Brniště – sakrální

KOSTEL SV. MIKULÁŠE – Brniště mělo svůj kostel již v r. 1359, příslušel pražské diecézi, podléhal děkanství v Jablonném a byl filiálním kostelem Stráže až do r. 1700. Kostel je od r. 1413 zasvěcen svatému Mikuláši. Sv. Mikuláš byl patronem kostela ve Stráži, odtud byly převezeny relikvie do Brniště. V r.1700 se Brniště stalo samostatnou farností. První kostel […]

Cvikov – sakrální

KOSTEL SV. ALŽBĚTY, trojlodní, původně gotický ze 14. století, goticko-renesančně přestavěný v letech 1553–1558 italským stavitelem Benedettem Fervim. Věží byl opatřen r. 1580, znovu upraven a barokizován r. 1726 a restaurován r. 1868. Uvnitř je pozdně gotický Kristův hrob z r. 1567 zhotovený M. Heuffnerem, na svorníku žebrové klenby je Berkovský znak, oltář sv. Jana […]

Nymburk – sakrální

EVANGELICKÝ KOSTEL – je 31 metrů dlouhý a 12 metrů široký. Věž dosahuje výšky 35 metrů. Ve vstupní předsíni v přízemí věže je zasazena starobylá kamenná deska s nápisem z knihy Ecclesiaticus: „Kdo se ptá po slovu Buožym, dosáhneť ho w hojnosti. Kdo wierží slowu Buožymu, tenť sobie wáží pržikazany. A kdo se Pána Buoha […]

Mnichovo Hradiště – sakrální

Děkanský KOSTEL SVATÉHO JAKUBA (Většího) apoštola v Mnichově Hradišti je sakrální stavbou stojící asi 100 metrů od náměstí T.G.Masaryka. Zaujímá dominantní polohu nad údolím Nedbalky. Je chráněn jako kulturní památka České republiky Barokní kostel sv. Jakuba stojí na původním místě gotického kostela, který byl vystavěn společně se založením města. Dnešní kostel dala postavit hraběnka Marie […]

Jirny – sakrální

Farní chrám SV. PETRA A PAVLA stojí na vysokém návrší uprostřed obce. Původně gotický kostel pochází ze 14. st. První zmínka je z roku 1350. Byl přestavěn v letech 1728–1734, kdy byla k původně gotické stavbě přistavěna barokní loď. V bohatě zdobeném barokním průčelí niky se sochami sv. Petra, sv. Pavla a s železným křížem. […]

Šestajovice – sakrální

Na křižovatce na severozápadním okraji vsi nedaleko školy pěkný KAMENNÝ KŘÍŽ z roku 1779, obnovený 1909, KAPLIČKU, U ISIDORA“ můžete najít při cestě z Šestajovic do Jiren či naopak. Kaplička je téměř tři metry vysoká se sedlovitou stříškou, zděného původu. Rozkládá se mezi třemi vysokými lípami, které jsou staré přibližně 160-180 let. Toto místo, U […]

Vyšehořovice – sakrální

Nejstarší dochovanou stavbou ve Vyšehořovicích je zřícenina románsko-gotického KOSTELA SV. MARTINA. Byl založen vyšehradskou kapitulou na počátku 14. století, v období vrcholné gotiky pak prošel přestavbami. Kostel vyhořel společně s kamennou zvonicí r. 1677 a i původní románsko-gotický kostel sv. Martina a zanikl. Teprve v r. 1761 byla zdejší farnost opětovně obnovena z nadace majitelky černokosteleckého panství, kněžny Marie Terezie Savojské. Následovalo poboření […]