Tag: sakrální

Horní Podluží – sakrální

Na území obce se nachází několik drobných sakrálních památek, barokní plastika Kalvárie z roku 1757, dvě sochy svatého Jana Nepomuckého, socha svatého Josefa a několik dalších plastik a křížů. Barokní pískovcové sousoší KALVÁRIE z roku 1754 tvořící kříž s Ukřižovaným Kristem a klečící Máří Magdalénou u paty kříže je osazeno na obdélném hranolovém soklu. Na […]

Doubice – sakrální

Kostel NANEBEVZETÍ PANNY MARIE stojí na malém návrší v Doubici. Pozdně barokní sakrální stavba s klasicistními prvky byla postavena v letech 1811–1814. Je farním kostelem Římskokatolické farnosti Doubice. Od roku 1966 je zapsán v seznamu kulturních památek. Západně od kostela stojí polozděná patrová budova bývalé fary, postavená roku 1814.       fara  V druhé […]

Dolní Podluží – sakrální

Nejvýznamnější stavební památkou v obci je kostel SV. KATEŘINY ALEXANDRIJSKÉ z roku 1547 postavený na místě staršího dřevěného kostela z roku 1411, který byl barokně přestavěn v letech 1721 až 1734, s věží z roku 1756. Dne 17. července 1783 byl kostel poškozen úderem blesku a jeho dnešní novogotický vzhled byl získán během úprav kolem […]

Kadov – sakrální

Od nepaměti stál v Kadově farní KOSTEL SV. VÁCLAVA, který byl tvořen čtyřhranným presbyteriem a podélnou lodí. Byl zděný a pokrytý kůrkami. Prostor chrámu osvětlovalo několik malých úzkých oken a uvnitř byly čtyři oltáře. Okolo kostela se rozkládal hřbitov. Na dřevěné zvonici visely tři malé zvony. Po opravě do báně byl 12. června 1765 vložen […]

Rynoltice – sakrální

KOSTEL SVATÉ BARBORY je barokní římskokatolický farní kostel. V roce 1364, kdy existuje první zmínka o Rynolticích je zřejmé, že obec měla farní kostel, a to před tímto datem. V roce 1669 byl v Rynolticích postavena na území starého hřbitova kaple (dnes kostel sv. Barbory). V roce 1701 kolem starého hřbitova postavena zeď. V letech […]

Mirotice – sakrální

KOSTEL SV. JILJÍ je románského založení. Byl postaven patrně kolem roku 1200. Zasvěcení kostela má snad souvislost s milevským svatojilským kostelem a tamější románskou stavební hutí. Z románské doby se zachovala věž s tribunou v podobě věžní kaple a zazděnými románskými okénky. V písemných pramenech se kostel uvádí k roku 1254, roku 1291 se zde […]

Horní Police – sakrální

POUTNÍ AREÁL tvoří trojlodní kostel Navštívení Panny Marie s neobvyklou dispozicí sakristie (půdorys písmene U), trojkřídlého ambitu s kaplemi a křížovou cestou, hřbitova, trojkřídlé budovy fary s hospodářským příslušenstvím, zvonice. Dnešní podoba areálu pochází z barokní přestavby v 17. a 18. století, kterou provedli architekti Julius a Octavio Broggio. Přestavbu zahájil majitele zákupského panství, kam […]

Slunečná – sakrální

Klasicistní KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – jednolodní obdélná stavba s obdélným presbytářem a hranolovou věží nad průčelím byla postavena v letech 1846-1850 z prostředků zdejšího rodáka a sklářského obchodníka Johanna Georga Jirschika, který ve své poslední vůli z roku 1832 věnoval na tento účel 100 000 piastrů. Na vnitřní výzdobu významně přispěl další zdejší rodák, […]

Horní Libchava – sakrální

KOSTEL SVATÉHO JAKUBA VĚTŠÍHO, či někdy Kostel svatého Jakuba Staršího je barokní kostel náležející pod Římskokatolickou farnost. Byl postaven roku 1736 v barokním stylu, věž je starší. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Kostela se počátkem 21. století ujalo Občanské sdružení Jakub, které iniciovalo jeho rekonstrukci. Dne 5. září roku 2010 byl rekonstruovaný libchavský […]

Jiříkov-sakrální

Zmínky o kostelu i faře v Jiříkově spadají k roku 1346. Doba ani místo výstavby není známo, jisté ale je, že to byl kostelík malý a dřevěný. Dřevěný kostelík byl zasvěcen sv. Jiřímu a spravovaný mnichy z řádu Kazatelů. Tento řád podporovala sestra sv. Václava Zdislava, která pobývala v Jablonném v Podještědí. Když v roce […]