Tag: sakrální

Cvikov – sakrální

KOSTEL SV. ALŽBĚTY, trojlodní, původně gotický ze 14. století, goticko-renesančně přestavěný v letech 1553–1558 italským stavitelem Benedettem Fervim. Věží byl opatřen r. 1580, znovu upraven a barokizován r. 1726 a restaurován r. 1868. Uvnitř je pozdně gotický Kristův hrob z r. 1567 zhotovený M. Heuffnerem, na svorníku žebrové klenby je Berkovský znak, oltář sv. Jana […]

Nymburk – sakrální

EVANGELICKÝ KOSTEL – je 31 metrů dlouhý a 12 metrů široký. Věž dosahuje výšky 35 metrů. Ve vstupní předsíni v přízemí věže je zasazena starobylá kamenná deska s nápisem z knihy Ecclesiaticus: „Kdo se ptá po slovu Buožym, dosáhneť ho w hojnosti. Kdo wierží slowu Buožymu, tenť sobie wáží pržikazany. A kdo se Pána Buoha […]

Mnichovo Hradiště – sakrální

Děkanský KOSTEL SVATÉHO JAKUBA (Většího) apoštola v Mnichově Hradišti je sakrální stavbou stojící asi 100 metrů od náměstí T.G.Masaryka. Zaujímá dominantní polohu nad údolím Nedbalky. Je chráněn jako kulturní památka České republiky Barokní kostel sv. Jakuba stojí na původním místě gotického kostela, který byl vystavěn společně se založením města. Dnešní kostel dala postavit hraběnka Marie […]

Jirny – sakrální

Farní chrám SV. PETRA A PAVLA stojí na vysokém návrší uprostřed obce. Původně gotický kostel pochází ze 14. st. První zmínka je z roku 1350. Byl přestavěn v letech 1728–1734, kdy byla k původně gotické stavbě přistavěna barokní loď. V bohatě zdobeném barokním průčelí niky se sochami sv. Petra, sv. Pavla a s železným křížem. […]

Šestajovice – sakrální

Na křižovatce na severozápadním okraji vsi nedaleko školy pěkný KAMENNÝ KŘÍŽ z roku 1779, obnovený 1909, KAPLIČKU, U ISIDORA“ můžete najít při cestě z Šestajovic do Jiren či naopak. Kaplička je téměř tři metry vysoká se sedlovitou stříškou, zděného původu. Rozkládá se mezi třemi vysokými lípami, které jsou staré přibližně 160-180 let. Toto místo, U […]

Vyšehořovice – sakrální

Nejstarší dochovanou stavbou ve Vyšehořovicích je zřícenina románsko-gotického KOSTELA SV. MARTINA. Byl založen vyšehradskou kapitulou na počátku 14. století, v období vrcholné gotiky pak prošel přestavbami. Kostel vyhořel společně s kamennou zvonicí r. 1677 a i původní románsko-gotický kostel sv. Martina a zanikl. Teprve v r. 1761 byla zdejší farnost opětovně obnovena z nadace majitelky černokosteleckého panství, kněžny Marie Terezie Savojské. Následovalo poboření […]

Ctiboř-Hrádek- sakrální

Obec CTIBOŘ se nachází asi 3 km severně od města Vlašim. Žije zde 144 obyvatel. Součástí obce je i vesnice Hrádek, celá obec leží na katastrálním území Ctiboř. HRÁDEK je hlavním mariánským poutním místem Podblanicka. Poutní ruch je spjatý s uctíváním omilostněné gotické sochy Panny Marie Hrádecké sedící na trůnu a držící v náručí Ježíška. Soška z […]

Divišov – sakrální

Divišovský KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE, který byl poprvé v literatuře uveden v roce 1350, byl původně klasickou gotickou stavbou inspirovanou tehdejší španělskou architekturou. V roce 1742 vyhořel a požárem byly zničeny dokonce i kostelní zvony. Tři roky po tomto městští konšelé kostel, ve kterém se nachází kostelní rodinná hrobka rodu Šternberků, přestavěli v pozdně barokním stylu […]

Jankov – sakrální

Kostel SV. JANA KŘTITELE – první zmínka pochází z roku 1352, ale stavba samotná je jistě mnohem starší. Farní kostel je jednoduchá jednolodní stavba uzavřená půlkruhovým presbytářem. Kostel je orientován, tzn. leží na ose východ – západ, vstup do kostela je na západní straně prostým portálkem. Pověst – když byl pro kostel sv. Jana Křtitele pořízen nový zvon, […]

Kamberk, Přebořice – sakrální

Původní kostel, doložený v písemných pramenech již roku 1352, shořel v roce 1720. A tak další památkou a dominantou obce je po požáru nově postavený jednolodní barokní kostel SVATÉHO MARTINA.  Areál kostela leží v jádru obce, stranou od návsi, na zvýšené terase vpravo ve směru na Mladou Vožici. Celek je tvořen volně stojícím kostelem, fragmentárně […]