Tag: sakrální

Jirny – sakrální

Farní chrám SV. PETRA A PAVLA stojí na vysokém návrší uprostřed obce. Původně gotický kostel pochází ze 14. st. První zmínka je z roku 1350. Byl přestavěn v letech 1728–1734, kdy byla k původně gotické stavbě přistavěna barokní loď. V bohatě zdobeném barokním průčelí niky se sochami sv. Petra, sv. Pavla a s železným křížem. […]

Šestajovice – sakrální

Na křižovatce na severozápadním okraji vsi nedaleko školy pěkný KAMENNÝ KŘÍŽ z roku 1779, obnovený 1909, KAPLIČKU, U ISIDORA“ můžete najít při cestě z Šestajovic do Jiren či naopak. Kaplička je téměř tři metry vysoká se sedlovitou stříškou, zděného původu. Rozkládá se mezi třemi vysokými lípami, které jsou staré přibližně 160-180 let. Toto místo, U […]

Vyšehořovice – sakrální

Nejstarší dochovanou stavbou ve Vyšehořovicích je zřícenina románsko-gotického KOSTELA SV. MARTINA. Byl založen vyšehradskou kapitulou na počátku 14. století, v období vrcholné gotiky pak prošel přestavbami. Kostel vyhořel společně s kamennou zvonicí r. 1677 a i původní románsko-gotický kostel sv. Martina a zanikl. Teprve v r. 1761 byla zdejší farnost opětovně obnovena z nadace majitelky černokosteleckého panství, kněžny Marie Terezie Savojské. Následovalo poboření […]

Ctiboř-Hrádek- sakrální

Obec CTIBOŘ se nachází asi 3 km severně od města Vlašim. Žije zde 144 obyvatel. Součástí obce je i vesnice Hrádek, celá obec leží na katastrálním území Ctiboř. HRÁDEK je hlavním mariánským poutním místem Podblanicka. Poutní ruch je spjatý s uctíváním omilostněné gotické sochy Panny Marie Hrádecké sedící na trůnu a držící v náručí Ježíška. Soška z […]

Divišov – sakrální

Divišovský KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE, který byl poprvé v literatuře uveden v roce 1350, byl původně klasickou gotickou stavbou inspirovanou tehdejší španělskou architekturou. V roce 1742 vyhořel a požárem byly zničeny dokonce i kostelní zvony. Tři roky po tomto městští konšelé kostel, ve kterém se nachází kostelní rodinná hrobka rodu Šternberků, přestavěli v pozdně barokním stylu […]

Jankov – sakrální

Kostel SV. JANA KŘTITELE – první zmínka pochází z roku 1352, ale stavba samotná je jistě mnohem starší. Farní kostel je jednoduchá jednolodní stavba uzavřená půlkruhovým presbytářem. Kostel je orientován, tzn. leží na ose východ – západ, vstup do kostela je na západní straně prostým portálkem. Pověst – když byl pro kostel sv. Jana Křtitele pořízen nový zvon, […]

Kamberk, Přebořice – sakrální

Původní kostel, doložený v písemných pramenech již roku 1352, shořel v roce 1720. A tak další památkou a dominantou obce je po požáru nově postavený jednolodní barokní kostel SVATÉHO MARTINA.  Areál kostela leží v jádru obce, stranou od návsi, na zvýšené terase vpravo ve směru na Mladou Vožici. Celek je tvořen volně stojícím kostelem, fragmentárně […]

Kladruby -sakrální

K památkám patří na návsi KAPLE SV. VÁCLAVA, postavená v r. 1895 na místě staré kapličky. Vedle ní je nově umístěn kámen s letopočty 1405-2005 a kříž z r. 1887.

Kondrac – sakrální

KOSTEL SVATÉHO BARTOLOMĚJE na návsi je prastará stavba původně románského slohu z doby po roce 1200. Z té doby se zachovala loď se dvěma kruhovými vížkami nad průčelím. Kolem roku 1380 přistavěn gotický chór se sakristií. V husitských válkách kostel velice zchátral. Původní sloh se udržel až do roku 1735, kdy byla provedena oprava střechy, byl vybourán čelní vchod, zvětšena okna a zhotovena barokní kruchta. Později byla […]

Louňovice pod Blaníkem – sakrální

V roce 1149 byl založen želivským opatem Gotšalkem na území dnešních Louňovic pod Blaníkem ženský premonstrátský klášter jako protějšek mužského premonstrátského kláštera na Želivi. První jeptišky pocházely z Porýní ze Steinfeldu, v závěru 80. let 12. století byly odtud vysílány jeptišky do nově zakládaného konventu v Dolních Kounicích na Moravě. Klášter v Louňovicích byl v […]