Category Archives: Benešov

Ctiboř-Hrádek- sakrální

Obec CTIBOŘ se nachází asi 3 km severně od města Vlašim. Žije zde 144 obyvatel. Součástí obce je i vesnice Hrádek, celá obec leží na katastrálním území Ctiboř. HRÁDEK je hlavním mariánským poutním místem Podblanicka. Poutní ruch je spjatý s uctíváním omilostněné gotické sochy Panny Marie Hrádecké sedící na trůnu a držící v náručí Ježíška. Soška z […]

Divišov – obec

Obec DIVIŠOV leží mezi městy Benešov a Vlašim, jako bývalé poddanské město. Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse. V městysu žije 1 600 obyvatel. Správní území městyse Divišov se rozkládá na sedmi katastrálních územích. Ve správním území leží tyto místní části: Dalovy, Křešice, Lbosín – a návsi zvonička, rozhledna Špulka, Měchnov – […]

Divišov – rozhledna

Rozhledna ŠPULKA, která se nachází ve správním území Divišova a to konkrétně v katastru obce Lbosín na vrcholu Březák. Základní informace: první myšlenky postavit v území rozhlednu září 2009, výstavba rozhledny v letech 2013 -2014, základní kámen položen 27.4.2013, rozhledna slavnostně otevřena 26.4.2014, nadmořská výška 532 m. n m., maximální výška rozhledny 37,6 m (46,4 […]

Divišov – sakrální

Divišovský KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE, který byl poprvé v literatuře uveden v roce 1350, byl původně klasickou gotickou stavbou inspirovanou tehdejší španělskou architekturou. V roce 1742 vyhořel a požárem byly zničeny dokonce i kostelní zvony. Tři roky po tomto městští konšelé kostel, ve kterém se nachází kostelní rodinná hrobka rodu Šternberků, přestavěli v pozdně barokním stylu […]

Jankov-obec

JANKOV leží v nadmořské výšce 510 m, v oblasti nazývané Česká Sibiř. Protéká tudy říčka Chotýšanka, která je levostranným přítokem řeky Blanice. Katastr obce se skládá ze dvou oddělených území. Jedno je tvořeno částmi Bedřichovice, Čestín, Jankov, Jankovská Lhota, Otradovice a Pičín. Druhé je tvořeno částmi Čečkov, Nosákov, Odlochovice a Podolí. Dějiny Jankova, jehož původní název byl Jankuov (Jankův dvůr), jsou nám známy teprve od 14. stol., kdy tu kromě rytířské tvrze stál […]

Jankov – sakrální

Kostel SV. JANA KŘTITELE – první zmínka pochází z roku 1352, ale stavba samotná je jistě mnohem starší. Farní kostel je jednoduchá jednolodní stavba uzavřená půlkruhovým presbytářem. Kostel je orientován, tzn. leží na ose východ – západ, vstup do kostela je na západní straně prostým portálkem. Pověst – když byl pro kostel sv. Jana Křtitele pořízen nový zvon, […]

Kamberk – muzeum

Velkou raritou je také MUZEUM VENKOVA, které je umístěno ve dvou budovách – v budově bývalé školy, kde sídlí obecní úřad nebo pošta a v budově téměř 200 let staré kampeličky. V bývalé škole na více než 270 m2 najdete 500 exponátů a historických dokumentů, některých i 150 let starých, úzce spjatých s historií obce […]

Kamberk – obec

KAMBERK se nachází na hranicích Středočeského a Jihočeského kraje, v tzv. Blanické brázdě. Obec, kterou protéká řeka Blanice, byla založena německými havíři, kteří zde dolovali zlato. Kamberk byl založen patrně ve druhé polovině 13.století, a to jako osada horníků z okolních zlatých dolů. Spojení nejstarších dějin obce s dolováním nerostů se odráží i v jejím […]

Kamberk, Přebořice – sakrální

Původní kostel, doložený v písemných pramenech již roku 1352, shořel v roce 1720. A tak další památkou a dominantou obce je po požáru nově postavený jednolodní barokní kostel SVATÉHO MARTINA.  Areál kostela leží v jádru obce, stranou od návsi, na zvýšené terase vpravo ve směru na Mladou Vožici. Celek je tvořen volně stojícím kostelem, fragmentárně […]