Category Archives: Děčín

Česká Kamenice – osobnosti

FRANZ PREIDL 26.12.1810 – 28.8.1889 Tak jako převážná většina obyvatel Českokamenicka pocházel z německého prostředí a němčina byla jeho mateřským jazykem. Narodil se v roce 1810 v rodině domácího přadláka Floriana Preidla. Jeho rodný dům v osadě Líska čp. 7 se zachoval (dnes chata Bábinka) Zde Franz Preidl prožil spolu s dalšími deseti sourozenci dětství, seznámil […]

Františkov nad Ploučnicí – hrad Ostrý

Zřícenina HRADU OSTRÝ – (Scharfenstein) je kulturní památkou. Leží na čedičové skále nad řekou Ploučnicí. Hrad po polovině 13. století vystavěli Markvartici. Za vlády Přemysla Otakara II. byl královským majetkem. Po jeho smrti se stal součástí braniborské zástavy a Václav II. ho poté udělil jako léno Janovi z Michalovic. Jeho potomci ho vlastnili až do […]

Františškov nad Ploučnicí – příroda

NOVINSKÁ STRÁŇ – dříve Annewand Nad ulicí Novina, dříve stejnojmennou vsí, jež byla připojena v roce 1925 k Benešovu nad Ploučnicí se vypíná příkrá stráň na jejíž hraně (dnes zapomenuté místo) se v minulosti odehrávalo pálení slunovratových ohňů bylo to na Ostrém, v jeho severní části, tam kde se u bříz s lavičkami hojně fotografovalo a […]

Františkov nad Ploučnicí – vodstvo

Na zelené turistické značce mezi Benešovem nad Ploučnicí a Františkovem nad Ploučnicí, kousek od místa, kde železniční most překonává řeku, je na bezejmenném potůčku k vidění VODOPÁD. Poměrně vysoký vodopád (udává se 10 m), který trpí malým množstvím vody s geologickým čedičovým podkladem a nadmořskou výškou 220 – 230 m.

Čes. Kamenice – domy

Založení této masivní barokní stavby VRCHNOSTENSKÝ ŠPITÁL (čp.243) je spjato se jménem Filipa Josefa, hraběte Kinského († 1749), který úmysl ten zanesl do své závěti sepsané roku 1741 v Prešpurku – dnešní Bratislavě. Poslední vůle byla vložena do desek zemských a otevřen tak prostor pro výstavbu. Ta byla zahájena až po smrti Filipa Josefa jeho […]

Čes. Kam. – Zámecký vrch

Zřícenina hradu Kamenice se nachází na vrcholu Zámeckého vrchu, který se tyčí vysoko nad městem. Součástí hradní zříceniny je také 16 m vysoká dřevěná rozhledna s krásným rozhledem do blízkého i dalekého okolí. Zalesněný ZÁMECKÝ VRCH dosahuje nadmořské výšky 529 metrů. Z jeho prudkých svahů vystupuje na mnoha místech čedičové podloží v podobě skalních výchozů […]

Česká Kamenice – muzea

MUZEJNÍ ŽELEZNICE Česká Kamenice – Kamenický Šenov K místním zajímavostem patří i 4,5 km dlouhá muzejní železnice do Kamenického Šenova, kterou vybudovala Společnost České severní dráhy (BNB) v roce 1886. Koncem září 1979 na ní byla zastavena osobní doprava a v říjnu 1992 byla kvůli špatnému stavu trať zrušena úplně. Roku 1995 trať opravil Klub přátel lokálky, který zde v letech 1996–2007 zajišťoval sezónní provoz […]

Česká Kamenice – náměstí

NÁMĚSTÍ MÍRU Z pramenů vyplývá, že nejstarší budova radnice vznikla adaptací starého měšťanského právovárečného domu, který pro ten účel v roce 1493 vykoupila městská rada. Podle dochovaného opisu účtu z 27. května 1493 město vydalo za stavbu radnice celkem 44 kop grošů a 4 groše. Nejedná se však o dnešní budovu na náměstí Míru – […]

Česká Kamenice – obec

Starobylé městečko ČESKÁ KAMENICE naleznete na rozhraní chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, Lužické hory a České Středohoří. Má přes 5 000 obyv. a patří k němu také osady Pekelský Důl, Dolní Kamenice, Filipov, Huníkov, Horní Kamenice, Kamenická Nová Víska, Kerhartice a Líska. Historické jádro města je městskou památkovou zónou.V roce 2005 získala Česká Kamenice ocenění Historické město roku 2005, a to zejména díky nedotčenému historickému jádru města. Město […]