Category Archives: Karlova Vary

Pernink – domy

Zajímavá stavba je hrázděný výstavní DŮM ČP. 7 v Masarykově ulici. Toto malebné hrázděné stavení postavené ve stylu lidové architektury, bylo vystavěno někdy v období 17. – 18. století, nejpozději však v 1. čtvrtině 19. století, jelikož je již zachyceno na mapách katastru z let 1824–1843. Přízemí tohoto stavení je zděné, možná dokonce i z […]

Pernink – obec

PERNINK je obec, nacházející se zhruba 13 km severozápadně od Ostrova. Žije zde 621 obyvatel. Obec je bývalým královským horním městem, které však v průběhu let práva i statut města ztratilo. Počátkem 16. století přicházejí do hustě zalesněné oblasti první průkopníci hornictví. Podle pověsti vyhrabal medvěd na tomto místě rudu – odtud i německý název […]

Pernink – příroda

Na tomto místě nechali vybudovat bratři Carl a Adalbert Meinlové vedle své továrny LESOPARK, který nesl od té doby jméno Meinlův park. Carl Meinl byl císařem jmenován za zásluhy a jeho bratr Adalbert byl dlouholetý starosta a čestný občan Perninku, ale také štědrým mecenášem obce. Samotný park byl založen v roce 1806, který se postupně […]

Pernink – sakrální

Na místě dnešního kostela NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE uprostřed obce původně stávala starší celodřevěná stavba kostela, zasvěceného sv. Anně z doby kolem roku 1537. Bohužel v okolí pracovalo mnoho hamrů na drcení rudy, které vydávali mnoho hluku a rušili bohoslužby. Díky tomu zdejší občané zabednili neprodyšně vchod kostela a do kostela se lezlo malým otvorem v zadní […]

Pernink – zajímavé

KONTRIBUČENSKÁ SÝPKA ze 17. století je zajímavá stavba, chráněná jako památka (stojí mezi domy čp. 105 a čp. 108). Byla postavena podle josefinského nařízení pro ukládání či přechovávání zásob obilí při hladomoru. Když zasáhl v letech 1771–1772 české země spolu s Evropou obrovský hladomor z důvodu neúrody, kterou způsobovali extrémní výkyvy počasí. Jako důsledek těchto […]

Ostrov – náměstí

MALÉ NÁMĚSTÍ Kostel sv. Archanděla Michaela tento původně gotický farní kostel zasvěcený sv. Mikuláši byl postaven v 2. polovině 14. století, jako náhrada za původní farní hřbitovní kostel sv. Jakuba. První písemná zmínka o tomto kostele pochází z roku 1384. Ještě v roce 1408 byl kostel patronátním právem spravován cisterciánským klášterem v Oseku a již […]

Ostrov – obec

OSTROV je město v okrese Karlovy Vary v Karlovarském kraji, 10 km severovýchodně od Karlových Varů, na řece Bystřici a na úpatí Krušných hor. Žije zde přibližně 17 tisíc obyvatel. Město je známé také jako Ostrov nad Ohří – tak se jmenuje železniční stanice. Do roku 2004 se ve zdejším závodě vyráběly trolejbusy. Historické jádro […]

Ostrov – sakrální

Raně barokní areál PIARISTICKÉHO KLÁŠTERA, skládající se z klášterní budovy, kostela, čtyř kaplí, glorietu, zahrady, kašny a ohradní zdi. Soubor budov ostrovské piaristické koleje, kostela a kaplí patří k nejpřednějším raně barokním celkům západních Čech. Piaristická kolej v Ostrově je třetí nejstarší piaristickou kolejí v českých zemích. Klášterní areál tzv. Posvátný okrsek se nachází na […]

Ostrov – zajímavé

RUDÁ VĚŽ SMRTI je národní kulturní památka České republiky nacházející se ve Vykmanově (část obce Ostrov) V 50. letech 20. století budova sloužila jako třídírna uranové rudy v komunistickém pracovním táboře Vykmanov II. Věž smrti ve Vykmanově je jednou 22 lokalit, zapsaných souhrnně jako Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO. V letech 1951–1956 […]