Slunečná – reliéf

ČESKÁ SKÁLA (629 m n.m.) je zarostlý kopec v severovýchodní části Českého středohoří. Mezi obcemi Slunečná a Prácheň je zalesněný hřeben s čtyřmi vrcholy. Je dlouhý zhruba 4 km a součástí CHKO České středohoří v sousedství severně se rozkládajících Lužických hor. Jeden z vrcholů hřebene se nazývá Česká skála. K severovýchodu spadá do údolí strmými srázy se skalami. V 80. letech byly do vrchu vyraženy dvě průzkumné štoly, které měly ověřit zásoby těžitelného čediče.

Související obrázky: