Jiřetín pod Jedlovou – reliéf

Divoce rozeklané skalisko KONOPÁČ (676 m). Jako Jelení kameny se většinou označují dvě nápadná čedičová skaliska,

vystupující z pískovcového hřbetu, táhnoucího se mezi nádražím Jedlová a Stožeckým sedlem. Někdy se tímto názvem označuje i celý hřbet. Původně se název Jelení kámen vztahoval jen na holý skalní blok (658 m), vyčnívající k severu od bezejmenného návrší (665 m) uprostřed hřbetu.

 

 

 

U rozcestí na jihozápadním svahu Konopáče stojí tři zajímavé kamenné sloupy. Přímo na rozcestí byl Tří panský sloup, postavený v místě, kde se stýkaly hranice kamenického, tolštejnského a zákupského panství. Trojboký sloup se zaoblenými hranami byl vytesán z tvrdého milštejnského křemence, z něhož se po dlouhá staletí vyráběly mlýnské kameny. Na chybějícím vrcholu byly původně vytesány tři erby majitelů příslušných panství. Sloup je vyobrazen již na mapě z roku 1745 a byl údajně postaven 29. července 1705, na místě staršího, tzv. Červeného sloupu. Na podzim 1999 bohužel někdo sloup ukradl, takže dnes po něm zůstal už jen plochý kamenný podstavec.

Sloup byl v r. 2016 obnoven. Nový sloup včetně erbů vytesal z pískovce kameník p. Pokorný z Děčína. Jedná se o zmenšenou kopii původního sloupu, opatřenou erby, vytvořenými podle návrhu odborníka na heraldiku. Počáteční písmena znamenají – jedná se o hraničník tří panství (zákupského, českokamenického a tolštejnskorumburského).

                           

Hned vedle podstavce Třípanského sloupu stojí asi 2 metry vysoký nakloněný kamenný hranol z minulého století s ozdobně tesanými čísly lesních revírů IX a X.

 

Asi 20 metrů od rozcestí stojí na okraji úvozu staré Pražské cesty sloup sv. Jakuba, označovaný také někdy jako Jelení sloup. Je to štíhlý pískovcový sloup, postavený na čtyřbokém podstavci s reliéfem jelena, vzpínajícího se na muže ve splývajícím rouchu s mečem v ruce. Dnes již značně zašlý reliéf patrně zobrazuje ochránce lesních samot, svatého Jiljí, k němuž se uchyluje lovcem pronásledovaný jelen. Na vrcholku sloupu byla kdysi pravděpodobně umístěna socha sv. Jakuba, patrona poutníků. Sloup nechal asi někdy kolem počátku 18. století postavit nějaký forman nebo kupec, jemuž zde hrozilo přepadení nebo jiná pohroma.

V roce 1924 byl renovován a po druhé světové válce pomalu chátral. Teprve v roce 2002 byl znovu opraven a na jeho vrcholu byla umístěna nová hlavice s malbou sv. Jakuba, zhotovená děčínským kameníkem Janem Pokorným.

 

 

Na jižním svahu stojí několik betonových pevnůstek (řopíků) pohraničního opevnění z roku 1937.


Související obrázky: