Tag: muzeum

Nový Oldřichov – muzeum

V listopadu 1989 bylo v severozápadní části obce otevřeno HASIČSKÉ MUZEUM, jehož základem se stala „Síň tradic“, zřízená 9. června 1979 v rekonstruované budově č.p. 105, postavené po roce 1926 na místě vyhořelé brusírny skla Brandtner. Místní hasiči v ní postupně vytvořili rozsáhlou sbírku s více než 400 exponáty hasičských vozů a stříkaček, výstroje i […]

Kamenický Šenov – muzeum

SKLÁŘSKÉ MUZEUM – typický šenovský patricijský dům, součást městské památkové zóny tvořené zástavbou domů z 18. století. Dříve zde byla poštovní přepřahací stanice se zájezdním hostincem a od roku 1919 zde měla své sídlo pobočka vídeňské sklářské firmy J. a L. Lobmeyer. Stálá muzejní expozice zahrnuje především vývoj rytého a broušeného skla z šenovsko – […]

Hlinsko – hospodářství

PIVOVAR RYCHTÁŘ je pivovar, který byl založen v roce 1913 a dlouho byl třetím nejmladším pivovarem v Česku. Pivovar vaří pivo značky Rychtář a v současnosti je majetkem Číňany vlastněné holdingové společnosti Pivovary Lobkowicz Group. Před založením pivovaru Rychtář bylo v Hlinsku k dostání pouze pivo z mimoměstských pivovarů. To způsobovalo obtíže zvláště v zimních […]

Hlinsko – muzeum

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE tvoří dva objekty, muzeum je jedno z nejstarších v českých zemích, vzniklo v roce 1874, na návrh hlineckého rodáka a starosty Karla Adámka bylo započato se sbírkami pro muzeum. Zaměřením sbírek se stalo prvním okresním muzeem v Čechách. V muzeu expozice z historie Hlinecka, pamětní síň rodiny Adámků, historie školství, řemesel, […]

Brniště – muzeum

Vzali mu uranový důl, tak si nadšenec doma založil hornické muzeum Svět šachet, jam, únikových chodeb, důlních vozíků a třepetajícího se světla v temnotách zachytil ve svém domácím hornickém MINIMUZEU v Brništi na Českolipsku nadšenec Ivan Bulíček. Představte si, že jste námořník a musíte žít na poušti. Tak nějak se cítil Ivan Bulíček, tělem i […]

Nymburk – muzeum

Barokní nárožní dům č. p. 174 v Tyršově ulici s klenutým průjezdem byl obnoven po třicetileté válce, ve druhé polovině 17. století. V roce 1838, po velkém požáru města, byl přestavěn v pozdně klasicistním stylu. Od roku 1975 je sídlem VLASTIVĚDNÉHO MUZEA. Muzejní spolek byl v Nymburce založen v roce 1885 z podnětu Karla Vavrovského, […]

Kamberk – muzeum

Velkou raritou je také MUZEUM VENKOVA, které je umístěno ve dvou budovách – v budově bývalé školy, kde sídlí obecní úřad nebo pošta a v budově téměř 200 let staré kampeličky. V bývalé škole na více než 270 m2 najdete 500 exponátů a historických dokumentů, některých i 150 let starých, úzce spjatých s historií obce […]

Kondrac – muzeum

  FARNÍ MUZEUM bylo otevřeno na jaře roku 2010. Svým návštěvníkům nabízí autentický interiér fary z přelomu 19. a 20. století a spoustu zajímavých informací ze života venkovského duchovenstva.  V přízemí muzea si návštěvník může prohlédnout kuchyň, pokoj pana faráře, farní sál, kancelář, chlebovou pec či původní dřevěné WC.  V přízemí byla také zřízena řemeslná dílna, kde si návštěvníci mohou vyrobit […]

Louňovice pod Blaníkem – muzeum

Sobota 17. září 2011 otevřeli Louňovičtí včelaři svoje vlastní MUZEUM. Chov včel má v Louňovicích mnoha set letou tradici. Ta vychází z dob, kdy tady byl klášter. Sice byl za husitů vypálený, ale do té doby brtníci, kteří žili ve zdejších lesích, chovali včely především pro jeho potřeby. Na vosk na svíce a podobně. V […]

Ratměřice – muzeum

HASIČSKÁ EXPOZICE zdejšího sboru dobrovolných hasičů byla vystavěna rovněž v roce 2009 jako součást projektu „Zázemí pro činnost a prezentaci historie SDH Ratměřice“. Tento projekt byl spolufinancovám EU z programu Leader skrze místní akční skupinu. V rámci akce byla vybudována expozice hasičské a obecní historie, přestavěna garáž pro zásahové vozidlo a vznikla klubovna SDH. Expozice […]