Tag: vodstvo

Kamenický Šenov – vodstvo

Na západním úpatí Šenovského vrchu v Kamenickém Šenově jsou bývalé přírodní lázně, založené roku 1928 místním spolkem pro přírodní léčbu v bývalé vile rodiny Zahnů, dnes penzion Tavba. V okolí je lesopark, kde vyvěrá vydatný pramen Žába, který v roce 1931 upravil sochař Rudolf Liebisch. Zpočátku byly lázně využívány jen v létě, ale pro velký […]

Chotěboř – vodstvo

VĚŽOVÝ VODOJEM čtvercového půdorysu patřil v minulosti drahám a dodával měkkou říční vodu ze studny u řeky doubravy do nádražního vodojemu v Chotěboři. Dle letopočtu, který stavitelé vytesali do kamene umístěného nad horními okny, byl tento třípatrový, mírně se zužující vodojem postaven roku 1879. Základnu vodojemu tvoří obdélník se zkosenými rohy o přibližných rozměrech 7,5 […]

Havlíčkův Brod – vodstvo

V Havlíčkově Brodě, který leží na soutoku Sázavy, Cihlářského potoka a Šlapanky dnes nalezneme tři mosty silniční, jeden železniční a několik lávek.   Nejzajímavější je SILNIČNÍ MOST v samém centru města, asi 50 metrů po proudu řeky od bývalého „Špitálského mostu“. Silniční most přes řeku Sázavu vedla stará stezka, na níž byl brod, který dal […]

Brniště – vodstvo

Rybník Vratislav i starší BRNIŠŤSKÝ RYBNÍK jsou domovem rozmanitých druhů vodních rostlin, živočichů a hmyzu. Pod hladinou kralují především kapři a štiky, na hladině kachny, lysky a také labutí pár. Nejdůležitější části na Stezce hastrmanů se týkají vody a života kolem ní. Menší a mladší RYBNÍK VRATISLAV se nachází v centru obce, která se zrcadlí […]

Cvikov – vodstvo

Vodní nádrž NADĚJE leží v hlubokém zalesněném údolí Lužických hor u osady Naděje. Samotná přehrada byla postavena podle projektu A. Niklase z Teplic v letech 1937-1938 a sloužila jako akumulační nádrž pro pohon mlýna a pily v blízké osadě Hamr. Zprvu sloužila jako zásobárna vody pro pohon Hamerského mlýna (nachází se zhruba 300 metrů od […]

Kamberk – vodstvo

RYBNÍK KAMBERK (Zlatohorský rybník) o výměře 13,5 ha přehrazující tok Blanice se nachází na samém okraji vesnice Kamberk. Rybník je průtočný, je bohatě zarybněn, ryby jsou celoročně doplňovány. Rybník je dobře dostupný jak ze silnice, která rybník z větší části obepíná, tak přímo ze 130 metrů dlouhé hráze, po které vede široká zpevněné přístupová komunikace. […]

Ratměřice – vodstvo

KAŠNA byla postavena na návsi roku 1888 a sloužila jako zdroj pitné vody pro místní obyvatele. V roce 1885 byla na prameni u cihelny postavena otevřená kamenná vodárna a odtud se voda vedla vrtanými dřevěnými rourami samospádem do kašny. Osud kašny se začal naplňovat v roce 1937, kdy se začal stavět řádný vodovod z eternitových […]

Chřibská – vodstvo

STUDÁNKA NA POTOKÁCH se nachází v Národním parku České Švýcarsko. Vyvěrá ve svahu pod pískovcovými skalami naproti místnímu domovu důchodců. Jde o stavbičku typickou pro skalní oblast Českého Švýcarska. Kdy vznikla není známo. Skauti tábořící na nedaleké louce, pro které byla studánka zdrojem vody, nad ní vybudovali dřevěnou stříšku ozdobenou stylizovanou skautskou lilií. Jelikož stříška […]

Chodov – vodstvo

BÍLÁ VODA je uměle vytvořená rekreační vodní plocha. Nachází se severně od Chodova vznikla na úpatí Smolnické výsypky, přesně v místě bývalé obce Smolnice. Vodní plocha vznikla požadavkem města Chodov na společnost Sokolovská uhelná v rámci rekultivací území postižených těžbou hnědého uhlí. Záměrem bylo využít území jako koupaliště a rekreační zónu pro obyvatele města. Název […]

Kytlice – vodstvo

BĚLÁ je asi 3,5 km dlouhý pravobřežní přítok Kamenice, protékající lesnatým údolím severozápadně od Kytlic. Pramení pod sedlem mezi Malou a Velkou Tisovou v místech nazývaných Tři potoky, odkud teče přibližně k jihu mezi Javorem a Sokolem. V místě rozvětvení údolí na jižním úpatí Popela býval kdysi rybník Bielsteich (též Pilzteich), z něhož zůstala donedávna zachovaná už jenom mohutná sypaná hráz porostlá stromy. K jakému účelu byl rybník zřízen není známo, víme jen, že v roce […]