Category Archives: Karlovarský kraj

Chodov – domy

DŮM ČP. 336 je zřejmě nejstarším domem na Staroměstské ulici. Byl postaven v roce 1897 Franzem Christlem na místě staršího „Christlova dvora“. Později v něm sídlila jedna z prvních poboček chodovského konzumního svazu a v roce 1928 byl dům rozšířen zubním technikem Josefem Lohwasserem. Ten byl také majitelem domu až do konce druhé světové války. […]

Chodov – obec

CHODOV je město 10 km západně od Karlových Varů, na Chodovském potoce. Žije zde přibližně 13 tisíc obyvatel. Je známé tradicí výroby porcelánu. V chodovské manufaktuře Thun (původně H&C) se vyráběl růžový porcelán. Velký rozkvět zaznamenal Chodov v době, kdy město bylo součástí pozemkového majetku cisterciáckého kláštera ve Waldsassenu. Tento klášter se významně podílel na […]

Chodov – sakrální

KOSTEL SV. VAVŘINCE byl vystavěn v letech 1725-1733 ve vrcholně barokním slohu. Původní chodovský kostel byl vystavěn díky působení mnichů z kláštera ve Waldsassenu pravděpodobně už ve 12. století. Tento kostel byl zničen požárem v roce 1654 a na jeho místě byl postaven o čtyři roky později malý kostelík, který brzy přestal vyhovovat potřebám rozrůstajícího […]

Chodov – vodstvo

BÍLÁ VODA je uměle vytvořená rekreační vodní plocha. Nachází se severně od Chodova vznikla na úpatí Smolnické výsypky, přesně v místě bývalé obce Smolnice. Vodní plocha vznikla požadavkem města Chodov na společnost Sokolovská uhelná v rámci rekultivací území postižených těžbou hnědého uhlí. Záměrem bylo využít území jako koupaliště a rekreační zónu pro obyvatele města. Název […]

Pernink – domy

Zajímavá stavba je hrázděný výstavní DŮM ČP. 7 v Masarykově ulici. Toto malebné hrázděné stavení postavené ve stylu lidové architektury, bylo vystavěno někdy v období 17. – 18. století, nejpozději však v 1. čtvrtině 19. století, jelikož je již zachyceno na mapách katastru z let 1824–1843. Přízemí tohoto stavení je zděné, možná dokonce i z […]

Pernink – obec

PERNINK je obec, nacházející se zhruba 13 km severozápadně od Ostrova. Žije zde 621 obyvatel. Obec je bývalým královským horním městem, které však v průběhu let práva i statut města ztratilo. Počátkem 16. století přicházejí do hustě zalesněné oblasti první průkopníci hornictví. Podle pověsti vyhrabal medvěd na tomto místě rudu – odtud i německý název […]

Pernink – příroda

Na tomto místě nechali vybudovat bratři Carl a Adalbert Meinlové vedle své továrny LESOPARK, který nesl od té doby jméno Meinlův park. Carl Meinl byl císařem jmenován za zásluhy a jeho bratr Adalbert byl dlouholetý starosta a čestný občan Perninku, ale také štědrým mecenášem obce. Samotný park byl založen v roce 1806, který se postupně […]

Pernink – sakrální

Na místě dnešního kostela NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE uprostřed obce původně stávala starší celodřevěná stavba kostela, zasvěceného sv. Anně z doby kolem roku 1537. Bohužel v okolí pracovalo mnoho hamrů na drcení rudy, které vydávali mnoho hluku a rušili bohoslužby. Díky tomu zdejší občané zabednili neprodyšně vchod kostela a do kostela se lezlo malým otvorem v zadní […]

Pernink – zajímavé

KONTRIBUČENSKÁ SÝPKA ze 17. století je zajímavá stavba, chráněná jako památka (stojí mezi domy čp. 105 a čp. 108). Byla postavena podle josefinského nařízení pro ukládání či přechovávání zásob obilí při hladomoru. Když zasáhl v letech 1771–1772 české země spolu s Evropou obrovský hladomor z důvodu neúrody, kterou způsobovali extrémní výkyvy počasí. Jako důsledek těchto […]