Category Archives: Havlíčkův Brod

Havlíčkova Borová – obec

HAVLÍČKOVA BOROVÁ je městys na Vysočině, mezi městy Chotěboř a Přibyslav. Historické jádro je městskou památkovou zónou. Severozápadním okrajem Havlíčkovy Borové protéká Borovský potok, který je pravostranným přítokem řeky Sázavy. Do správního území Havlíčkovy Borové spadají osady Peršíkov a Železné Horky. Obec Havlíčkova Borová v roce 2005 obdržela ocenění v soutěži Vesnice Vysočiny, konkrétně získala […]

Havlíčkova Borová – osobnosti

Národním poutním místem nejlepšího českého novináře a spisovatele Karla Havlíčka Borovského bývalo Havlíčkovo rodné místo, městečko Borová. V roce 1931 bylo v jeho rodném domě slavnostně otevřeno muzeum, které funguje dodnes. Dům čp. 163 v Havlíčkově Borové je RODNÝM DOMEM KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO. Dům, v němž se Karel Havlíček Borovský narodil, postavil v roce 1818 […]

Havlíčkova Borová – sakrální

Římskokatolický KOSTEL SVATÉHO VÍTA je jednolodní budova, která je obklopena hřbitovem z roku 1856. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. V roce 1947 byl stávající hřbitov rozšířen. První písemné zmínky o stavbě spadají na konec 12. století. Na místě dnešního kostela stála románská kaple, která byla na přelomu 15. a 16. století přestavěna na […]

Chotěboř – domy

Chotěbořské NÁDRAŽÍ (549 m n. m.) se nachází v jihovýchodní části města v těsné blízkosti nového autobusového nádraží. Leží na jednokolejné neelektrizované trati č. 238 (Pardubice–Rosice nad Labem – Havlíčkův Brod). Stavba železniční trati č. 238 začala roku 1868; první výkop začal u Hlinska. Mechanizace na stavbě nebyla téměř žádná (lopaty, krumpáče, koňské povozy apod.). […]

Chotěboř – náměstí

Hlavní městský rynek (dnes NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA) má tvar obdélníku o stranách asi 100 x 60 metrů a jeho plochu zdobí rozsáhlá parčíková úprava s kašnou a Mariánským sloupem z roku 1890. Okolo rynku stojí několik starých měšťanských domů, z nichž ten s číslem popisným 194 má raně barokní vizáž.   Radnice pochází z konce 16.století. […]

Chotěboř -osobnosti

IGNÁT HERRMANN se narodil 12. srpna 1854 v Horním Mlýně u Chotěboře, kde byl jeho otec mlynářem. Bohužel mlýn v roce 1982 vyhořel, a tak jedinou vzpomínkou na slavného rodáka zůstává socha, která pochází od spisovatelova synovce K. Opatrného Rodina pozdějšího spisovatele byla velmi chudá a Herrmann na své dětství nikdy v dobrém nevzpomínal. Rodina […]

Chotěboř – příroda

Přírodní rezervace ÚDOLÍ DOUBRAVY je nejcennějším územím jižní části chráněné krajinné oblasti Železných hor. Úzký, strmý kaňon řeky Doubravy je zmenšeným obrazem obřích kaňonů nacházejících se jinde ve světě. Údolí je však neméně krásné, romantické a tajuplné. Rezervace byla vyhlášena v roce 1986. Zaujímá rozlohu 92,1 ha a je součástí Chráněné krajinné oblasti Železné hory. […]

Chotěboř – sakrální

KOSTEL SV. JAKUBA STARŠÍHO na místě dnešního kostela stávala již ve 12. století pozdně románská kaple sv. Jakuba Staršího. S existencí této kaple jsou spjaty počátky Chotěboře. V druhé polovině 13. století přišli do Chotěboře žďárští cisterciáci a postavili v místech dnešního dvora malý klášter. Řeholníci ho opustili v dobách husitských válek a stal se […]

Chotěboř – vodstvo

VĚŽOVÝ VODOJEM čtvercového půdorysu patřil v minulosti drahám a dodával měkkou říční vodu ze studny u řeky doubravy do nádražního vodojemu v Chotěboři. Dle letopočtu, který stavitelé vytesali do kamene umístěného nad horními okny, byl tento třípatrový, mírně se zužující vodojem postaven roku 1879. Základnu vodojemu tvoří obdélník se zkosenými rohy o přibližných rozměrech 7,5 […]

Chotěboř – zámek

Raně barokní ZÁMEK italského typu s anglickým parkem v chráněném údolí řeky Doubravky. Po roce 1361 byla mimo obvod města postavena neznámým stavitelem tvrz. V roce 1499 získal tvrz Mikuláš mladší Trčka z Lípy a na Lichnici a v majetku Trčků z Lípy zůstala Chotěboř až do roku 1634, kdy jim byl majetek zabrán a […]