Category Archives: Ústecký kraj

Krásná Lípa – příroda

KYJOVSKÉ ÚDOLÍ je více než 5 km dlouhý skalnatý kaňon říčky Křinice, kde se údolím plavilo dřevo ze Saska. Táhne se od Kyjova západním směrem až ke státní hranici s Německem, kde stávala osada Zadní Doubice.nJiž od 19. století se Kyjovské údolí stalo jedním z nejnavštěvovanějších koutů Českého Švýcarska. Roku 1884 Horský spolek pro Kyjovské […]

Krásná Lípa – osobnosti

DITTRICH, KARL ML. (* 3. 10. 1853 Krásná Lípa † 17. 4. 1918 Drážďany), textilní podnikatel, mecenáš. Syn průmyslníka Karla Augusta D. Na rozdíl od otce byl po matce katolického vyznání. Absolvoval techniku v Drážďanech, poté byl na praxi v tkalcovně Netta Ogdena v Anglii. Dne 5. září 1848 se Carl August Dittrich oženil s Theresií […]

Krásná Lípa – reliéf

            ŠIROKÝ VRCH (586 m), označovaný někdy také jako Karlova výšina, je táhlý znělcový vrch. Na jeho mírných svazích je několik zajímavých míst, přístupných po červené turistické značce, procházející po východním úbočí kopce. Z rozcestí na severovýchodním svahu, poblíž znělcové Kočičí skály, vede odbočka na vyhlídku Pod Karlovou výšinou, která […]

Krásná Lípa – sakrální

  KOSTEL SV. MÁŘÍ MAGDALENY – původní kostel byl vystavěn v letech 1332–1368. Na jeho místě byl v polovině 18. století vystavěn kostel nový. Dnešní pozdní barokní podoba je z roku 1754, kdy byla zahájena jeho stavba p. Hoffmannem z Lipové. V roce 1777 byla postavena věž, v letech 1816-1818 potom monumentální schodiště před kostelem. V interiéru […]

Krásní Lípa – obec

KRÁSNÁ LÍPA – město s 4 000 obyv. při horním toku říčky Křinice. Město s dlouholetou textilní tradicí, leží v mělkém údolí horního toku říčky Křinice na rozhraní Českého Švýcarska a Lužických hor. Od roku 2000 je město sídlem Správy Národního parku České Švýcarsko. Krásná Lípa je poprvé doložena roku 1361 a dlouhou dobu zřejmě byla jediným […]

Krásná Lípa – hrad

KRÁSNÝ BUK – stopy po hradu na zalesněném pahorku nad pravým břehem Křinice, asi 0,5 km západně od stejnojmenné osady, která vznikla z jeho podhradí. Z nevelkého hrádku se dochovaly jen základy věže a viditelné jsou valy a příkopy. Zdivo je zasypané a zarostlé vegetací. Vznikl patrně ve 13.století při přemyslovské kolonizaci západní části Šluknovského […]

Velký Šenov – domy

Budovy NÁDRAŽÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PAMÁTNÍK PADLÝM V červenci roku 1898 byla naproti železničnímu nádraží postavena nová budova POŠTY a téhož roku byla předána do veřejného provozu. Poštu vedl Karl Brünnich, po něm následoval c. k. vrchní poštmistr Karl Stellzig a v roce 1920 obsadili poštu čeští úředníci, kteří zde zůstali až do roku 1938. […]

Velký Šenov – obec

VELKÝ ŠENOV se nachází v nejsevernější části České republiky, v západní části Šluknovského výběžku, mezi Šluknovem a Mikulášovicemi, v údolí Vilémovského potoka. Žije v něm přibližně 2 000 obyvatel. První písemná zmínka o Velkém Šenově pochází z roku 1404, kdy byl zmíněn jako manské sídlo s povinnostmi k berkovskému hradu Honštejnu. Obec byla založena pravděpodobně v […]

Velký Šenov – sakrální

KOSTEL SVATÉHO BARTOLOMĚJE je římskokatolická sakrální stavba tvořící dominantu města. První kostel byl středověkého založení, ale dochovaná renesanční stavba pochází patrně ze 70. let 15. století a v 18. století prošla barokními úpravami. Od roku 2000 je chráněna jako kulturní památka České republiky. Vnější omítky, střecha věže a okolí kostela prošly roku 2015 rozsáhlou rekonstrukcí. […]

Krásná Lípa – náměstí

KŘINICKÉ NÁMĚSTÍ – svoji současnou moderní tvář získalo po rekonstrukci r. 2010. Je rámováno pestrou směsicí domů, které zůstávají připomínkou různých historických zvratů, kterými město prošlo. Dům U Frinda – nejstarší dochovaný dům v katastru města je učebnicovou ukázkou kombinace barokního vesnického roubeného domu s odstávkou s městským brázděným domem se dřevěným podloubím. Dům byl […]