Category Archives: Ústecký kraj

Jiříkov – domy

Objekt bývalého KINA SVĚT byl postaven ve 30. letech minulého století. Sloužil jako letní divadelní scéna Drážďanské opery. V roce 1946 byl objekt znárodněn dosavadním vlastníkům Paul Hacken a Josef Bitterlich. Bohužel se nedohledala původní dokumentace k objektu, kde by mohl být zmíněn architekt domu. V průběhu let se objekt rekonstruoval nebo přizpůsoboval novým technickým […]

Jiříkov – hospodářství

Zdejší obyvatelstvo se podobně jako lidé ve zdejším kraji živilo tkalcovstvím a později plátenictvím a přidruženou výrobou, tedy barvením látek, zpracováváním bavlny a nití. Později se s industrializací království připojila i výroba textilu a tkalcovských stavů. Kromě toho proslavila město také výroba klavírů značky August Förster. Po roce 1945 však byla jiříkovská pianovka německé firmě […]

Jiříkov – náměstí

JIŘÍKOVSKÝ POTOK pramení v polích pod Vyhlídkou, jihovýchodně od Jiříkova. Na českém území protéká v délce cca 7 km a území opouští v severní části města Jiříkov. Po 1.4 km na německém území ústí do řeky Spréva. Celý tok je pstruhový revír a je na něm lov ryb zakázán. Na samotném Jiříkovském potoce jsou také […]

Jiříkov – obec

Město JIŘÍKOV se nachází v těsné blízkosti státní hranice s Německem v severovýchodní části Šluknovského výběžku. Je položeno v mělkém údolí Jiříkovského potoka v nadmořské výšce 365 m. Počet obyvatel v současné době přesahuje 4 tisíce. Leží v místě, kde se překrývá kultura oblasti české, saské a lužické, a řadí se mezi nejstarší města regionu. […]

Jiříkov-sakrální

Zmínky o kostelu i faře v Jiříkově spadají k roku 1346. Doba ani místo výstavby není známo, jisté ale je, že to byl kostelík malý a dřevěný. Dřevěný kostelík byl zasvěcen sv. Jiřímu a spravovaný mnichy z řádu Kazatelů. Tento řád podporovala sestra sv. Václava Zdislava, která pobývala v Jablonném v Podještědí. Když v roce […]

Benešov nad Ploučnicí – domy

Benešov nad Ploučnicí je ŽELEZNIČNÍ STANICE v západní části města. Leží na jednokolejných neelektrizovaných tratích Děčín–Rumburk a Benešov nad Ploučnicí – Česká Lípa. Stanice byla otevřena 16. ledna 1869 společností Česká severní dráha (BNB) na trati z Děčína do Jedlové. Stavbu trati a železničních budov prováděla firma Vojtěcha Lanny, dle typizovaného předpisu drážních budov BNB. […]

Benešov nad Ploučnicí – náměstí

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ RADNICE se nachází přímo naproti Dolnímu zámku a vystavěna byla ve druhé polovině 17. století. Dnešní podoba je dílem celkové novorenesanční přestavby provedené roku 1904. Část přízemních místností a průčelí se dochovalo z původní stavby. Radnice je rohový dům s věží a věžními hodinami. Budova je v současnosti též sídlem České pošty, České spořitelny, […]

Benešov nad Ploučnicí – obec

BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ se rozkládá v chráněné krajinné oblasti České středohoří. Leží při ústí říčky Bystré, vlévající se do Ploučnice. Tudy vedla v minulosti důležitá cesta z Prahy do Saska a Lužice, nyní silnice spojující Děčín a Českou Lípu. Žije v něm přibližně 3 700 obyvatel. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. Z obydlí řemeslníků […]

Benešov nad Ploučnicí – reliéf

Místo, kterému se kdysi říkalo Kozí hřbet (na mapě Sokolský vrch) bylo cílem výletníků již na začátku minulého století. Jedná se o PLOUČNICKOU VYHLÍDKU (rozhledna císaře Františka Josefa), pojmenovaná podle nedaleké řeky se nad městem ve svahu Sokolského vrchu tyčí již od roku 1902. Podle některých zdrojů vyhlídka původně nesla jméno „rozhledna císaře Františka Josefa“ (Die […]

Benešov nad Ploučnicí – sakrální

KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE je mimořádně intaktní goticko-renesanční sakrální stavba. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Na místě dnešního kostela stával kdysi kostel dřevěný,o němž se psalo již v r.1352, ten byl ale husity vypálen. Základní kámen k novému kostelu, na němž je vytesán letopočet byl položen v r.1483 a je umístěn v sakristii. […]