Category Archives: Česká republika

Velký Šenov – domy

Budovy NÁDRAŽÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PAMÁTNÍK PADLÝM V červenci roku 1898 byla naproti železničnímu nádraží postavena nová budova POŠTY a téhož roku byla předána do veřejného provozu. Poštu vedl Karl Brünnich, po něm následoval c. k. vrchní poštmistr Karl Stellzig a v roce 1920 obsadili poštu čeští úředníci, kteří zde zůstali až do roku 1938. […]

Velký Šenov – obec

VELKÝ ŠENOV se nachází v nejsevernější části České republiky, v západní části Šluknovského výběžku, mezi Šluknovem a Mikulášovicemi, v údolí Vilémovského potoka. Žije v něm přibližně 2 000 obyvatel. První písemná zmínka o Velkém Šenově pochází z roku 1404, kdy byl zmíněn jako manské sídlo s povinnostmi k berkovskému hradu Honštejnu. Obec byla založena pravděpodobně v […]

Velký Šenov – sakrální

KOSTEL SVATÉHO BARTOLOMĚJE je římskokatolická sakrální stavba tvořící dominantu města. První kostel byl středověkého založení, ale dochovaná renesanční stavba pochází patrně ze 70. let 15. století a v 18. století prošla barokními úpravami. Od roku 2000 je chráněna jako kulturní památka České republiky. Vnější omítky, střecha věže a okolí kostela prošly roku 2015 rozsáhlou rekonstrukcí. […]

Krásná Lípa – náměstí

KŘINICKÉ NÁMĚSTÍ – svoji současnou moderní tvář získalo po rekonstrukci r. 2010. Je rámováno pestrou směsicí domů, které zůstávají připomínkou různých historických zvratů, kterými město prošlo. Dům U Frinda – nejstarší dochovaný dům v katastru města je učebnicovou ukázkou kombinace barokního vesnického roubeného domu s odstávkou s městským brázděným domem se dřevěným podloubím. Dům byl […]

Krásná Lípa – rozhledna

Rozhledna VLČÍ HORA leží asi 1 kilometr od obce Vlčí hora v nadmořské výšce 581 metrů. Na rozhlednu vede 64 schodů a je nejstarší rozhlednou Šluknovska. Vystavena byla v roce 1887. V roce 1909 prošla rozhledna opravou a vyhlídková plocha s cimbuřím byla zastřešena a díky tomu se zvedla výška rozhledny na dnešních 16 m. […]

Krásná Lípa – hrad

KRÁSNÝ BUK – stopy po hradu na zalesněném pahorku nad pravým břehem Křinice, asi 0,5 km západně od stejnojmenné osady, která vznikla z jeho podhradí. Z nevelkého hrádku se dochovaly jen základy věže a viditelné jsou valy a příkopy. Zdivo je zasypané a zarostlé vegetací. Vznikl patrně ve 13.století při přemyslovské kolonizaci západní části Šluknovského […]

Krásná Lípa – zajímavé

Každoročně se zde koná mezinárodní SETKÁNÍ MAJITELŮ MOTOCYKLŮ Čechie Böhmerland. Autora prototypu, Albina Huga Liebische (1888 Rumburk – 1965 Passau) připomíná pamětní deska na náměstí v Krásné Lípě. Koncepce dlouhého motocyklu originální koncepce vznikla ve 20. letech 20. století, originální motocykly se vyráběly do konce 30. let.   V roce 1927 Liebisch sezval do Krásné Lípy […]

Šluknov – sakrální

Jednou z dominant města je KOSTEL SV. VÁCLAVA – jednolodní barokní kostel. Vystavěn na místě dřívějšího hřbitovního kostela. Je dílem neznámého italského architekta (snad N. Rossiho) z let 1711–1714. Stavbu provedl stavitel z nedaleké Lipové Zachariáš Hoffmann. Věž byla přistavěna až v letech 1715–1722. Hlavní oltářní obraz je od Schmidta z Kremsu. U jeho ohradní […]

Nové Město na Moravě – domy

V Nové Město na Moravě v roce 2016 uplynulo dvacet let, kdy zde vznikla jako jedna z prvních v republice firma zabývající se sériovou výrobou lyží. Založil ji Adolf Slonek, neboli také Adolf první, bydlel nejprve v nedalekém Rokytně a byl tím, komu se podařilo zhotovit první lyže v regionu. První lyže vlastnil fryšavský revírník […]

Nové Město na Moravě – náměstí 2

VRATISLAVOVO NÁMĚSTÍ HORÁCKÉ MUZEUM – již v r. 1555 tu sídlila radnice, což dokládá kámen s letopočtem a pernštejnským znakem umístěným nad vchodem. V průběhu času byl v budově mimo jiné obecní sklad a prodej soli, vrchnostenský výčep vína a kořalky. Pořádaly se zde taneční zábavy a provizorně tu sídlila i školní třída. Horácké muzeum […]