Category Archives: Česká republika

Cvikov – vodstvo

Vodní nádrž NADĚJE leží v hlubokém zalesněném údolí Lužických hor u osady Naděje. Samotná přehrada byla postavena podle projektu A. Niklase z Teplic v letech 1937-1938 a sloužila jako akumulační nádrž pro pohon mlýna a pily v blízké osadě Hamr. Zprvu sloužila jako zásobárna vody pro pohon Hamerského mlýna (nachází se zhruba 300 metrů od […]

Cvikov – zajímavé

V jednom z lomů na úpatí Zeleného vrchu vybudoval v roce 1920 cvikovský ochotnický spolek malebné LESNÍ DIVADLO, na jehož jevišti stály dokonce dva dřevěné domky. Dnes zde však zůstala už jen vytesaná místnost s okénkem a v protější stěně krátká chodba s výklenkem. Na nízkém svahu kolem lomu jsou dosud patrné zbytky hlediště. Od […]

Nymburk – domy

V roce 1905 byla mezi Nymburkem a Drahelicemi, v podstatě na samotě, postavena nová a na své umístění i velká stavba. Nechal ji postavit potomek knížecího rodu Valdštejnů pro svého správce Josefa Horáka jako odměnu za jeho služby. Stavitelem byl Josef Vosáhlo. Název budovy NA CEJPOVNĚ je odvozen pravděpodobně podle statkáře Cejpy, kterému patřily pozemky mezi […]

Nymburk – hospodářství

PIVOVAR POSTŘIŽINY byl založen  výnosem 29.dubna1895.Vaření piva ve městě má však dlouhou tradici. Postřižínský pivovar je nerozlučně spjat s osobou spisovatele Bohumila Hrabala a je zvěčněn ve filmu Jiřího Menzela Postřižiny dle jeho novely. Historie pivovarnictví v Nymburku sahá až do 26.prosince1327 král Jan Lucemburský udělil městu listinu s privilegii mezi nimiž bylo i právo […]

Nymburk – muzeum

Barokní nárožní dům č. p. 174 v Tyršově ulici s klenutým průjezdem byl obnoven po třicetileté válce, ve druhé polovině 17. století. V roce 1838, po velkém požáru města, byl přestavěn v pozdně klasicistním stylu. Od roku 1975 je sídlem VLASTIVĚDNÉHO MUZEA. Muzejní spolek byl v Nymburce založen v roce 1885 z podnětu Karla Vavrovského, […]

Nymburk – náměstí

NÁMĚSTÍ PŘEMYSLOVCŮ Renesanční radnice jako první městská rychta sloužil gotický královský hrad (stával v místech dnešního okresního soudu), založený Přemyslem Otakarem II. současně s městem. Toto opevněné sídlo označováno jako Kamenný dům bylo určeno potřebám panovníka, pokud by na svých cestách královstvím zavítal do Nymburka. Nejstarší radnice byla postavena ve 14. století na západním nároží […]

Nymburk – obec

NYMBURK  je město ve Středočeském kraji na řece Labe, 45 km východně od Prahy. Má přes 14 000 obyvatel a rozlohu 20,54 km². Historické jádro města je městskou památkovou zónou od r.1992. Město se rozkládá na pravém břehu Labe u soutoku s řekou Mrlinou. Okolí města tvoří téměř rovinatý terén České tabule. Název Nymburk je odvozen od slova Neuenburch (latinsky Novum Castrum – Nový […]

Nymurk – osobnosti

BOHMAN HANUŠ – výtvarník, malíř, karikaturista. Nejvýznamnější nymburský malíř 20. století, výborný karikaturista a portrétista, v krajinné tvorbě se převážně věnoval okolí Nymburka. Dne 12. 5. 2010 mu byla odhalena pamětní deska na domě čp. 830 v Tylově ulici v Nymburce. Čestné občanství bylo uděleno zastupitelstvem města in memoriam 21. 10. 1998 za vynikající uměleckou […]

Nymburk – sakrální

EVANGELICKÝ KOSTEL – je 31 metrů dlouhý a 12 metrů široký. Věž dosahuje výšky 35 metrů. Ve vstupní předsíni v přízemí věže je zasazena starobylá kamenná deska s nápisem z knihy Ecclesiaticus: „Kdo se ptá po slovu Buožym, dosáhneť ho w hojnosti. Kdo wierží slowu Buožymu, tenť sobie wáží pržikazany. A kdo se Pána Buoha […]

Nymburk – vodstvo

Na předměstí Nymburka, ve čtvrti Drahelice měla být opravna lodí – DOKY. V rozestavěném a opuštěném areálu opravny plavidel jsou celkem 4 objekty. Hlavním je výrobní hala, dalšími jsou vrátnice, trafostanice a budova zázemí. Výstavba byla ukončena v roce 1996. A jaká je budoucnost „doků“? Nejasná. Areál je zařazený do tzv. brownfields lokalit, což jsou […]