Category Archives: Česká republika

Krásná Lípa – příroda

KYJOVSKÉ ÚDOLÍ je více než 5 km dlouhý skalnatý kaňon říčky Křinice, kde se údolím plavilo dřevo ze Saska. Táhne se od Kyjova západním směrem až ke státní hranici s Německem, kde stávala osada Zadní Doubice.nJiž od 19. století se Kyjovské údolí stalo jedním z nejnavštěvovanějších koutů Českého Švýcarska. Roku 1884 Horský spolek pro Kyjovské […]

Krásná Lípa – osobnosti

DITTRICH, KARL ML. (* 3. 10. 1853 Krásná Lípa † 17. 4. 1918 Drážďany), textilní podnikatel, mecenáš. Syn průmyslníka Karla Augusta D. Na rozdíl od otce byl po matce katolického vyznání. Absolvoval techniku v Drážďanech, poté byl na praxi v tkalcovně Netta Ogdena v Anglii. Dne 5. září 1848 se Carl August Dittrich oženil s Theresií […]

Krásná Lípa – reliéf

            ŠIROKÝ VRCH (586 m), označovaný někdy také jako Karlova výšina, je táhlý znělcový vrch. Na jeho mírných svazích je několik zajímavých míst, přístupných po červené turistické značce, procházející po východním úbočí kopce. Z rozcestí na severovýchodním svahu, poblíž znělcové Kočičí skály, vede odbočka na vyhlídku Pod Karlovou výšinou, která […]

Krásná Lípa – sakrální

  KOSTEL SV. MÁŘÍ MAGDALENY – původní kostel byl vystavěn v letech 1332–1368. Na jeho místě byl v polovině 18. století vystavěn kostel nový. Dnešní pozdní barokní podoba je z roku 1754, kdy byla zahájena jeho stavba p. Hoffmannem z Lipové. V roce 1777 byla postavena věž, v letech 1816-1818 potom monumentální schodiště před kostelem. V interiéru […]

Krásní Lípa – obec

KRÁSNÁ LÍPA – město s 4 000 obyv. při horním toku říčky Křinice. Město s dlouholetou textilní tradicí, leží v mělkém údolí horního toku říčky Křinice na rozhraní Českého Švýcarska a Lužických hor. Od roku 2000 je město sídlem Správy Národního parku České Švýcarsko. Krásná Lípa je poprvé doložena roku 1361 a dlouhou dobu zřejmě byla jediným […]

Krásná Lípa – hrad

KRÁSNÝ BUK – stopy po hradu na zalesněném pahorku nad pravým břehem Křinice, asi 0,5 km západně od stejnojmenné osady, která vznikla z jeho podhradí. Z nevelkého hrádku se dochovaly jen základy věže a viditelné jsou valy a příkopy. Zdivo je zasypané a zarostlé vegetací. Vznikl patrně ve 13.století při přemyslovské kolonizaci západní části Šluknovského […]

Turnov – domy

Areál turnovského NÁDRAŽÍ pochází z 19. století a je významným železničním uzlem Českého ráje. Stavba turnovského nádražního areálu probíhala v několika etapách ve druhé polovině 19. století. V prosinci roku 1858 byl zahájen provoz na trati do Staré Paky. O půl roku později, tedy na jaře roku 1859, byl dokončen úsek vedoucí do Liberce a […]

Turnov – náměstí

NÁMĚSTÍ ČESKÉHO RÁJE leží v historické části města a je součástí městské památkové zóny s řadou nemovitých kulturních památek. Náměstí změnilo ve své historii několikrát jméno od původního Rynk či Rynek po dnešní název, který je již 4. v pořadí. Po roce 1918 bylo přejmenováno na počest 1. prezidenta na Masarykovo náměstí. Po roce 1948 […]

Turnov – obec

Město TURNOV leží na středním roku Jizery v tzv. Turnovské pahorkatině. Turnov leží v centru Chráněné krajinné oblasti Český ráj (181,5 km2, vyhlášena v roce 1955, rozšířena v roce 2002). Území se organizačně dělí na 5 katastrálních území (Turnov, Daliměřice, Mašov u Turnova, Bukovina u Turnova a Malý Rohozec) a na 13 částí. Město Turnov […]

Turnov – sakrální

HUSŮV SBOR jednoduchá funkcionalistická stavba se zvonicí vybudovaná v letech 1937-39. Od té doby nepřetržitě slouží potřebám místní náboženské obce. Stavitelem byl turnovský architekt Vladimír Krýš. Dominantu interiéru tvoří 4 m vysoký rubínový skleněný kříž od sklářského výtvarníka Zdeňka Juny se zpodobněním Ježíše Krista, Mistra Jana Husa, knížete Václava a věrozvěstů Cyrila a Metoděje.   […]