Krásná Lípa – sakrální

 

KOSTEL SV. MÁŘÍ MAGDALENY – původní kostel byl vystavěn v letech 1332–1368. Na jeho místě byl v polovině 18. století vystavěn kostel nový. Dnešní pozdní barokní podoba je z roku 1754, kdy byla zahájena jeho stavba p. Hoffmannem z Lipové. V roce 1777 byla postavena věž, v letech 1816-1818 potom monumentální schodiště před kostelem. V interiéru se nacházejí bohaté barokní, rokokové a klasicistní oltáře a kazatelny. Rokokové jsou taktéž lavice.

 

Křížová cesta byla 50 m západně od kostela svaté Máří Magdalény na Kostelním vrchu, původně zvaném Wolfsgruben. Ve druhé polovině 19. století byl v sousedství zřízen Křížový vrch s kaplí a křížovými zastaveními. Dnes bohužel zničen.

 

 

Před kostelem vévodí schodišti veliký kříž, vytesaný roku1818 z jednoho kusu kamene.

 

 

 

 

 

 

 

Ke kostelu patří pozdně barokní fara s mansardovou střechou. Na její zahradě je socha sv. Barbory z roku 1812.

Socha anděla – Pražská ulice

HŘBITOV V KRÁSNÉM BUKU – dříve samostatná ves, která nejspíš vznikla až po husitských válkách. V sousedství kostela se nachází zbytky původního starého hřbitova s několika cennými náhrobky saského dvorního sochaře Franze Pettricha.

Stromy se zde nachází všude kolem, a nejen lípy a buky, a tak není divu, že i hřbitov v Krásném Buku byl doslova tvarován stromy. Vypráví se, že tyto stromy vysázené na hřbitově tvořily v 30. letech svastiku (symbol, který mimo jiné znamenal v křesťanství vítězství Krista nad smrtí). Později byly dosázeny zbylé stromy do pravidelného čtverce s rozdělením na čtyři části.

Na zdejším hřbitově je pochována řada významných místních osobností kulturního i průmyslového života:

1. předseda Horského spolku pro nejsevernější Čechy MUDr. Johann Hille (1858 – 1926) pochován v hrobu s křížem v levém horním rohu středové křižovatky. O hrob pečuje krásnolipský klub českých turistů,

2.v hrobce rodiny Zweigeltů v pravém spodním rohu hřbitova je pochován profesor a hudební skladatel August Stradal (1860-1930). Na záchranu významného klavichordu tohoto autora se nyní pořádá v Rumburku sbírka

3. na hřbitově můžeme také najít kenotaf (náhrobek zbudovaný pro zemřelého, jehož tělo je nezvěstné, nebo bylo pohřbeno jinde) Wilhelma Gottwalda, který několik dnů po svých 30. narozeninách padl na ruské frontě.

SNĚŽNÉ – SAKRÁLNÍ

 

 

 

Kostel Panny Marie Sněžné má užší presbytář a obdélnou sakristii na severní straně s vnitřním zařízením z 19. století a na jeho vnější zdi je pískovcový epitaf s reliéfní výzdobou z roku 1732.

 

 

Před ním je umístěna socha svatého Jana Nepomuckého z 1. poloviny 18. století.

 

 

 

 

 

 

 

Kaple Nejsvětější Trojice je nejstarší stavbou vsi Sněžná u Krásné Lípy. Drobná barokní polní kaple pochází z roku 1709. Ke kapli chodívala na svátek Nejsvětější Trojice pravidelně procesí, a protože stojí na křižovatce u hlavní cesty do vesnice, sloužila také často jako místo vítání významných hostů. Po skončení druhé světové války a po vysídlení většiny původních obyvatel Sněžné přestala být kaple pravidelně udržována. Brzy po roce 1945 zmizela většina vnitřního vybavení. Vlastník, kterým je město Krásná Lípa, nechal kapli na počátku 21. století zrekonstruovat.

Přímo za kaplí roste přibližně od poloviny 18. století mohutná LÍPA, která je památným stromem.

ZAHRADY – SAKRÁLNÍ

Kaple Panny Marie Pomocné, zvaná též Žebrácká kaple, je římskokatolická kaple. Pozdně barokní sakrální stavba pochází z roku 1808, o její výstavbu se zasloužil místní žebrák a podivín Daniel Hieke. Po druhé světové válce zmizelo vybavení a stavba chátrala, celkovou rekonstrukcí prošla v letech 1994 a 2016. Obraz žebráka Hieka v průčelí kaple namalovala Natalie Belisová.

 

Pověst o žebráku Hiekovi

Na počátku 19. století žil v Zahradách jistý Daniel Hieke. Narodil se v domě čp. 6 v rodině zahradníka. Nejprve pracoval v dole, poté se, až do svých padesáti let, živil jako obchodník režnými nitěmi a síty. Ke stáru se vrátil do své rodné vsi, kde platil za výrazného podivína. Žil velice skromným, poustevnickým životem, byl velmi zbožný, tichý, sám k sobě až příliš přísný. Ve svých pětadvaceti letech si nechal tajně zhotovit řetěz, který nosil nadvakrát omotaný kolem holého těla. Protože řetěz nikdy nesundaval, zarostl mu prý do masa. Hieke trpěl zdravotními obtížemi, které se stále zhoršovaly. Přestaly až ve chvíli, kdy mu byl na pokyn otce odstraněn řetěz z těla. Hieke poté rozdal všechen svůj majetek a žil pouze z milodarů. Rachitický špinavý žebrák denně chodil do krásnolipského kostela svaté Máří Magdaleny, kde ho přitahoval obraz Panny Marie Pomocné. Jednoho dne se mu ve snu zjevila právě Panna Marie a požádala jej, aby jí postavil kapli. Hieke neměl vlastní prostředky, proto vybral v okolí dostatek finací, aby mohl svůj zbožný záměr uskutečnit. Darovaný obraz z krásnolipského kostela donesl do kaple sám na zádech. Daniel Hieke zemřel roku 1810 ve věku 74 let, tedy rok po vysvěcení kaple.

Pomník obětem 1. sv. války

VLČÍ HORA – SAKRÁLNÍ

Kaple Panny Marie Karmelské – nevelký pozdně empírový kostelík byl postaven roku 1870. Zevně poněkud kuriózní objekt je i přes své malé rozměry uvnitř trojlodní, původně měl nad bočními loděmi dřevěné tribuny. Po roce 1945 opuštěný kostelík zchátral, generální opravou financovanou městem Krásná Lípa prošel v letech 2008-2011. 

U lesa ve Vlčí hoře stála kaplička sv. Antonína Paduánského od roku 1721 plných 250 let. Vlivem počasí a působením vandalů se kaplička ale v 70. letech 20. století proměnila v hromadu kamení. V roce 2017 se ale nadšenci z Klubu českých turistů v Krásné Lípě rozhodli vybudovat podle starých fotografií její repliku.

Související obrázky: