Tag: náměstí

Nasavrky – náměstí

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO v centru byla prohlášena kulturní památkou.   KNIHOVNA je umístěna na náměstí v přízemí bývalé školy. TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM najdete na nasavrckém náměstí v přízemí rekonstruované budovy č.p.37 s pamětními deskami u vchodu. Budova SPRÁVY CHKO Železné hory v novém kabátě. Zajišťuje výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny. Sleduje […]

Hlinsko – náměstí

Hlavní rynek města s bezmála deseti tisíci obyvateli, nese jméno po králi JIŘÍM Z PODĚBRAD. Městečkem bylo už za Václava IV. Roku 1598 byla v horní části svažitého lichoběžníkovitého rynku (75 x 50 m) vystavěno původní sídlo konšelů, jež prošlo před koncem osmnáctého století barokní přestavbou. Městem se Hlinsko stalo v roce 1834 a o […]

Chotěboř – náměstí

Hlavní městský rynek (dnes NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA) má tvar obdélníku o stranách asi 100 x 60 metrů a jeho plochu zdobí rozsáhlá parčíková úprava s kašnou a Mariánským sloupem z roku 1890. Okolo rynku stojí několik starých měšťanských domů, z nichž ten s číslem popisným 194 má raně barokní vizáž.   Radnice pochází z konce 16.století. […]

Krucemburk – náměstí

PAMĚTNÍ SÍŇ přibližuje dílo a život akademického malíře Jana Zrzavého (1890 – 1977). Rodák z nedaleké Okrouhlice zdejší prostředí velmi miloval, od dětství sem jezdil na prázdniny k příbuzným, Krucemburk označoval jako „městečko do kopečka„. Jeho přáním bylo zůstat v obci navždy, pod kostelními okny na místním hřbitově je proto pochován. Už mnoho let tu […]

Přibyslav – náměstí

BECHYŇOVO NÁMĚSTÍ je hlavní náměstí v Přibyslavi. Náměstí je pojmenované po architektu Stanislavovi Bechyně, jehož rodný dům čp. 37 se na tomto náměstí nachází. Havlíčkovou ulicí je rozděleno na západní část s radnicí, školou a mj. též památkově chráněnou sochou svatého Václava – se dvěma andílky u nohou, vrcholně barokní socha odhalena v roce 1743. […]

Sobotka – náměstí

NÁMĚSTÍ MÍRU – tady najdete ty největší památky na území města, o němž jsou první zmínky v roce 1352. Tato část je městskou památkovou zónu, která zde byla vyhlášena roku 1990.   Mariánský sloup zhotovil v letech 1742 – 1746 boleslavský sochař M. Jelínek mladší. Kromě titulní plastiky jsme na něm shlédli sochy svatých Václava, […]

Cvikov – náměstí

NÁMĚSTÍ OSVOBOZENÍ od starých dob se notně změnilo, uprostřed na místě parčíku ubyla budova panského domu a byla zbořena i celá jedna strana náměstí i s hotelem Zlatý lev. Ze staré radnice je dnes restaurace s lidovým názvem U rafiček podle hodin, ze staré školy je zase městský úřad. Náměstí dominuje kamenná radnice z roku […]

Nymburk – náměstí

NÁMĚSTÍ PŘEMYSLOVCŮ Renesanční radnice jako první městská rychta sloužil gotický královský hrad (stával v místech dnešního okresního soudu), založený Přemyslem Otakarem II. současně s městem. Toto opevněné sídlo označováno jako Kamenný dům bylo určeno potřebám panovníka, pokud by na svých cestách královstvím zavítal do Nymburka. Nejstarší radnice byla postavena ve 14. století na západním nároží […]

Mnichovo Hradiště – náměstí

Jedním ze symbolů města je i budova novorenesanční RADNICE umístěná do bloku budov uprostřed Masarykova náměstí, jež byla postavena v 90. letech 19. století. První stará radnice byla postavena v místech staré rychty asi r. 1579, vyhořela v r. 1643. V r. 1657 byla postavena na současném místě raně barokní dřevěná radnice s radniční věží, […]

Postupice – náměstí

NÁMĚSTÍ SV. ČECHA Hlavní pamětihodností je kostel sv. MARTINA, jehož nejstarší část pochází z doby okolo roku 1250, stojí na jižní straně náměstí Svatopluka Čecha obklopen bývalým farním hřbitovem. Z původní gotické stavby se zachoval pouze presbytář, jehož východní okno má dodnes gotickou kružbu. V roce 1718 provedl tehdejší patron kostela hrabě František Adam z […]