Tag: náměstí

Turnov – náměstí

NÁMĚSTÍ ČESKÉHO RÁJE leží v historické části města a je součástí městské památkové zóny s řadou nemovitých kulturních památek. Náměstí změnilo ve své historii několikrát jméno od původního Rynk či Rynek po dnešní název, který je již 4. v pořadí. Po roce 1918 bylo přejmenováno na počest 1. prezidenta na Masarykovo náměstí. Po roce 1948 […]

Krásná Lípa – náměstí

KŘINICKÉ NÁMĚSTÍ – svoji současnou moderní tvář získalo po rekonstrukci r. 2010. Je rámováno pestrou směsicí domů, které zůstávají připomínkou různých historických zvratů, kterými město prošlo. Dům U Frinda – nejstarší dochovaný dům v katastru města je učebnicovou ukázkou kombinace barokního vesnického roubeného domu s odstávkou s městským brázděným domem se dřevěným podloubím. Dům byl […]

Nové Město na Moravě – náměstí 2

VRATISLAVOVO NÁMĚSTÍ HORÁCKÉ MUZEUM – již v r. 1555 tu sídlila radnice, což dokládá kámen s letopočtem a pernštejnským znakem umístěným nad vchodem. V průběhu času byl v budově mimo jiné obecní sklad a prodej soli, vrchnostenský výčep vína a kořalky. Pořádaly se zde taneční zábavy a provizorně tu sídlila i školní třída. Horácké muzeum […]

Nové Město na Moravě – náměstí

PALACKÉHO NÁMĚSTÍ Nové Město na Moravě je označováno za sochařskou galerii pod širým nebem. Většina soch, které ve městě uvidíte, pochází z dílny novoměstských rodáků. Sochu FRANTIŠKA PALACKÉHO vytvořil v r. 1902 Jan Štursa za svých studií na pražské Akademii výtvarných umění. Financoval ji bývalý starosta Josef Jelínek, Štursův poručník a velký ctitel Františka Palackého. […]

Bystřice nad Pernštejnem – náměstí

Již od roku 1727 vévodí horní části Masarykova náměstí SLOUP BLAHOSLAVENÉ PANNY MARIE se sochami čtyř patronů (sv. Vavřince, sv. Jan Nepomucký, sv. Šebestián, sv. Florián). Občané z Bystřice nechali sloup postavit v roce 1727 kameníkem Josefem Kurátorem jako poděkování za odvrácení nebezpečných požárů v letech 1718 (možná 1720) a 1723. Mariánský sloup byl obnoven […]

Šluknov – náměstí

Secesní budova – dnes KULTURNÍ DŮM. Dříve zde sídlila spořitelna a pobočka banky. Budova byla postavena na místě nejstarší restaurace a hotelu „U Jelena“. Objekt má fasády bohatě členěné neobarokními štukovými architektonickými články s osmibokou třípatrovou věží tvořící dominantu náměstí. Interiéry jsou navrženy v duchu geometrické secese s dochovanými prvky. Barokní PROTIREFORMAČNÍ SLOUP z r. […]

Mimoň – náměstí

NÁMĚSTÍ 1. MÁJE – ve středu náměstí před zámkem zbořeným roku 1985 nechal roku 1677 postavit hejtman mimoňského panství Matthias Carl Liebstein sloup Panny Marie Vítězné (označovaná také jako morový sloup). Kolem hlavní sochy stávaly čtyři sochy, dobové prameny se však liší v určení, koho zobrazovaly. Podle soupisu soch mimoňské farnosti z roku 1835 sloup […]

Varnsdorf – náměstí

Varnsdorf nemá klasické historické centrum, unikátní urbanistický celek vytváří původní rozptýlený vesnický půdorys. Jak k tomu došlo? Když se v roce 1849 sloučila řada malých osad, vznikla největší vesnice Rakouska-Uherska. Současný stav náměstí ve Varnsdorfu není uspokojivý a prostranství středu města, které v historii představovalo architektonicky nejhodnotnější území ztratilo tento punc již v 70.letech minulého století. […]

Cvikov – náměstí

NÁMĚSTÍ OSVOBOZENÍ od starých dob se notně změnilo, uprostřed na místě parčíku ubyla budova panského domu a byla zbořena i celá jedna strana náměstí i s hotelem Zlatý lev. Ze staré radnice je dnes restaurace s lidovým názvem U rafiček podle hodin, ze staré školy je zase městský úřad. Náměstí dominuje kamenná radnice z roku […]

Jiřetín pod Jedlovou – náměstí

NÁMĚSTÍ JIŘÍHO je typickým renesančním horním městem s pravidelným šachovnicovým půdorysem. Jeho základem je čtvercové náměstí, kolem něhož se rozvinula pravidelná síť navzájem kolmých ulic ve směru čtyř světových stran. Mezi nimi byly vyměřeny čtvercové domovní bloky, na jejichž straně stály vždycky tři domy. Díky tomu město nikdy nevyhořelo celé. Protože se Jiřetín již od poloviny 19. století prakticky nerozvíjel, […]