Tag: náměstí

Mnichovo Hradiště – náměstí

Jedním ze symbolů města je i budova novorenesanční RADNICE umístěná do bloku budov uprostřed Masarykova náměstí, jež byla postavena v 90. letech 19. století. První stará radnice byla postavena v místech staré rychty asi r. 1579, vyhořela v r. 1643. V r. 1657 byla postavena na současném místě raně barokní dřevěná radnice s radniční věží, […]

Postupice – náměstí

NÁMĚSTÍ SV. ČECHA Hlavní pamětihodností je kostel sv. MARTINA, jehož nejstarší část pochází z doby okolo roku 1250, stojí na jižní straně náměstí Svatopluka Čecha obklopen bývalým farním hřbitovem. Z původní gotické stavby se zachoval pouze presbytář, jehož východní okno má dodnes gotickou kružbu. V roce 1718 provedl tehdejší patron kostela hrabě František Adam z […]

Vlašim – náměstí

HUSOVO NÁMĚSTÍ Fontána Pampeliška má dvě kulisy. První vodní kulisa je vytékající a následně rozstřikující voda z tzv. vodní koule – pampelišky o výšce 3,6m a průměru 2,5m. Dvě vodní kulisy, jedna vytékající ze středové vodní koule a druhá umístěná po obvodu fontány skutečně připomínají pampelišku po odkvětu. Druhým vodním prvkem je „Koule“. Na čtvercovém základu […]

Votice – náměstí

JÁNSKÉ NÁMĚSTÍ Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého v mírně podživotní velikosti. Podstavec cihelný, režný, složitěji tvarovaný. Světec je proveden v tradičním pojetí.   Celková výška asi 4,5 m, orientace k J. Plastika pískovcová, podstavec cihelný, režný, složitěji tvarován. Světec je proveden v mírně podživotní velikosti v tradičním pojetí. Bez polychromie. Předmětem ochrany je: socha sv. […]

Chřibská – náměstí

V západní části náměstí stojí malá osmiboká KAŠNA z 1. poloviny 19. století a do doby vybudování městského vodovodu byla zdrojem pitné vody zdejších obyvatel. Střed kašny tvoří osmiboký žulový sloup, z kterého tryská voda. Plochá hlavice jako by byla stvořená k osazení nějaké ozdoby, ale podle dochovaných údajů kromě květin nikdy na vrcholku nic nestálo. Snad právě […]

Ostrov – náměstí

MALÉ NÁMĚSTÍ Kostel sv. Archanděla Michaela tento původně gotický farní kostel zasvěcený sv. Mikuláši byl postaven v 2. polovině 14. století, jako náhrada za původní farní hřbitovní kostel sv. Jakuba. První písemná zmínka o tomto kostele pochází z roku 1384. Ještě v roce 1408 byl kostel patronátním právem spravován cisterciánským klášterem v Oseku a již […]

Nejdek – muzeum

Jednopatrová budova MUZEA č.p. 238 byla do dnešní podoby upravena v poslední třetině 19. století a má eklekticky pojatou fasádu s novogotickými prvky. V letech 1976–1977 bylo v měšťanském domě s neogotickými dekorativními prvky zbudováno Muzeum dělnického hnutí. Tato expozice vzala za své po listopadové revoluci 1989 a uvolnila místo národopisně orientované stálé výstavě ze […]

Nejdek – náměstí

Hlavní náměstí, které bylo pojmenováno po králi KARLU IV., je celkem dlouhé. Jeho spodní část byla nedávno zajímavě rekonstruována a vzniklo tady naučné umělecké dílo. Náměstí mírně stoupá až k děkanskému kostelu sv. Martina. Zde byl Vladimír Ráž 15. července 1923 pokřtěn. Pohled z prostranství před farním kostelem je velmi zajímavý a fotografy určitě navštěvovaný. […]