Tag: náměstí

Horní Police – náměstí

Obě největší dominanty obce, kostel a zámek, spojuje třetí dominanta, tou je kamenný KLENBOVÝ MOST. Prvotní most zde stával dřevěný, ale velmi nízko položený, takže při větší vodě zmizel pod vodou. Dnešní kamenný pochází z roku 1840. Je to třetí nejstarší most přes řeku Ploučnici po Mimoni a České Lípě, ovšem jediný původní. Ve 20.století […]

Jiříkov – náměstí

JIŘÍKOVSKÝ POTOK pramení v polích pod Vyhlídkou, jihovýchodně od Jiříkova. Na českém území protéká v délce cca 7 km a území opouští v severní části města Jiříkov. Po 1.4 km na německém území ústí do řeky Spréva. Celý tok je pstruhový revír a je na něm lov ryb zakázán. Na samotném Jiříkovském potoce jsou také […]

Benešov nad Ploučnicí – náměstí

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ RADNICE se nachází přímo naproti Dolnímu zámku a vystavěna byla ve druhé polovině 17. století. Dnešní podoba je dílem celkové novorenesanční přestavby provedené roku 1904. Část přízemních místností a průčelí se dochovalo z původní stavby. Radnice je rohový dům s věží a věžními hodinami. Budova je v současnosti též sídlem České pošty, České spořitelny, […]

Žandov – náměstí

Dům KORUNA (dnes RADNICE) na severní straně náměstí se snad již od dob založení náměstí – tržiště (někdy po polovině 14. století) nacházel poplužní dvůr, jehož součástí byl i panský dům. Když v roce 1708 koupila statek Žandov Anna Marie Františka Toskánská, princezna toskánská a dcera vévody sasko lauenburského, spojila ho s horno polickým panstvím. […]

Nasavrky – náměstí

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO v centru byla prohlášena kulturní památkou.   KNIHOVNA je umístěna na náměstí v přízemí bývalé školy. TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM najdete na nasavrckém náměstí v přízemí rekonstruované budovy č.p.37 s pamětními deskami u vchodu. Budova SPRÁVY CHKO Železné hory v novém kabátě. Zajišťuje výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny. Sleduje […]

Hlinsko – náměstí

Hlavní rynek města s bezmála deseti tisíci obyvateli, nese jméno po králi JIŘÍM Z PODĚBRAD. Městečkem bylo už za Václava IV. Roku 1598 byla v horní části svažitého lichoběžníkovitého rynku (75 x 50 m) vystavěno původní sídlo konšelů, jež prošlo před koncem osmnáctého století barokní přestavbou. Městem se Hlinsko stalo v roce 1834 a o […]

Chotěboř – náměstí

Hlavní městský rynek (dnes NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA) má tvar obdélníku o stranách asi 100 x 60 metrů a jeho plochu zdobí rozsáhlá parčíková úprava s kašnou a Mariánským sloupem z roku 1890. Okolo rynku stojí několik starých měšťanských domů, z nichž ten s číslem popisným 194 má raně barokní vizáž.   Radnice pochází z konce 16.století. […]

Krucemburk – náměstí

PAMĚTNÍ SÍŇ přibližuje dílo a život akademického malíře Jana Zrzavého (1890 – 1977). Rodák z nedaleké Okrouhlice zdejší prostředí velmi miloval, od dětství sem jezdil na prázdniny k příbuzným, Krucemburk označoval jako „městečko do kopečka„. Jeho přáním bylo zůstat v obci navždy, pod kostelními okny na místním hřbitově je proto pochován. Už mnoho let tu […]

Přibyslav – náměstí

BECHYŇOVO NÁMĚSTÍ je hlavní náměstí v Přibyslavi. Náměstí je pojmenované po architektu Stanislavovi Bechyně, jehož rodný dům čp. 37 se na tomto náměstí nachází. Havlíčkovou ulicí je rozděleno na západní část s radnicí, školou a mj. též památkově chráněnou sochou svatého Václava – se dvěma andílky u nohou, vrcholně barokní socha odhalena v roce 1743. […]

Sobotka – náměstí

NÁMĚSTÍ MÍRU – tady najdete ty největší památky na území města, o němž jsou první zmínky v roce 1352. Tato část je městskou památkovou zónu, která zde byla vyhlášena roku 1990.   Mariánský sloup zhotovil v letech 1742 – 1746 boleslavský sochař M. Jelínek mladší. Kromě titulní plastiky jsme na něm shlédli sochy svatých Václava, […]