Tag: příroda

Rynoltice – příroda

BÍLÉ KAMENY tzv. Sloní kameny tvoří izolovanou, morfologicky výraznou skupinu skal asi 1 km severně od Jítravy na úpatí vrchu Vysoká. Vznikly v období druhohor usazováním písku v křídové vrstvě na dně moře; v obd. třetihor byly vlivem tektonických posunů usazeniny vyzvednuty a vertikálně nakloněny. Kameny jsou bílé díky hojně obsaženému kaolinitu. R. 1964 byly […]

Horní Libchava – příroda

CIHELENSKÉ RYBNÍKY jsou evropsky významná lokalita, která byla v červnu roku 2012 vyhlášena Libereckým krajem přírodní památkou. Ochrana se týká čtyř rybníků propojených Stružnickým potokem, mokřadů, luk a lesů v jejich okolí na katastrálním území obce Horní Libchavy. Zahrnuje čtyři rybníky – od západu Souška, Horní cihelenský rybník, Prostřední cihelenský rybník, Dolní cihelenský (někdy psány […]

Slunečná – příroda

Přírodní památka FARSKÁ LOUKA se nachází u kostela ve Slunečné. Bývalá farní zahrada je už od 19. století známá hojným výskytem šafránu bělokvětého a od 30. let 20. století byla proto chráněna jako přírodní rezervace. Po válce byla její ochrana obnovena roku 1949 a v roce 1968 byla rozšířena i na další část louky pod […]

Skalice u České Lípy – příroda

NAUČNÁ STEZKA PO PAMÁTKÁCH obce Skalice u České Lípy je vedena touto obcí a jejím okolím. Má 12 zastavení a spojuje zajímavá místa jak obce, tak obou přilehlých kopců. Zastavení na trase 1. Kostel sv. Anny, sousoší sv. Jana Nepomuckého a fara. Všechny tři objekty z 18. století jsou kulturním památkami. 2. Boží muka a […]

Kamenický Šenov – příroda

CYKLOSTEZKA VARHANY se nachází v severozápadní části regionu Českolipska. Jedná se o stezku pro chodce a cyklisty, která je oddělená od automobilového provozu. Spojuje město Česká Lípa s městem Kamenický Šenov, v jehož blízkosti se nachází významný turistický cíl – Panská skála. Směrově i výškově stezka kopíruje profil zrušené železniční tratě, což přináší mimo jiné […]

Nasavrky – příroda

Přírodní památka KAŠTANKA. Sad jedlých kaštanů v nadmořské výšce téměř 500 m n.m. – nasavrcká rarita. Přírodní památka Kaštanka o rozloze 1,08 ha, je unikátním sadem kaštanovníků setých (Castanea sativa) s plody jedlými kaštany. Sad kaštanovníků založil v roce 1776 Jan Adam Auersperg na části zámecké zahrady. Nachází se v něm zhruba sto stromů. Nejmohutnější […]

Chotěboř – příroda

Přírodní rezervace ÚDOLÍ DOUBRAVY je nejcennějším územím jižní části chráněné krajinné oblasti Železných hor. Úzký, strmý kaňon řeky Doubravy je zmenšeným obrazem obřích kaňonů nacházejících se jinde ve světě. Údolí je však neméně krásné, romantické a tajuplné. Rezervace byla vyhlášena v roce 1986. Zaujímá rozlohu 92,1 ha a je součástí Chráněné krajinné oblasti Železné hory. […]

Sobiňov – příroda

V údolí řeky Doubravy je PŘÍRODNÍ REZERVACE NIVA DOUBRAVY o rozloze 86 ha, která byla vyhlášena v roce 1994. Rezervace vznikla k ochraně přirozených a polopřirozených lučních a mokřadních ekosystémů v řece Doubravě a jejím okolí. Území je ukázkou přírodních vlhkých lučních biotopů, které jsou díky zemědělskému využití krajiny velice vzácné. NAUČNÁ STEZKA SOBÍŇOV zřizovatelem […]

Havlíčkův Brod – příroda

Park BUDOUCNOST je městský park ve východní části Havlíčkova Brodu. Parkem protéká Cihlářský potok, na kterém byla zbudována unikátní soustava rybníků a rybníčků. Proti proudu je prvním Očko, dále rybník Obora, oddělený od Hastrmana romantickým vodopádem. Nad zimním stadionem je to pak Rantejch a nad koupalištěm rybník Cihlářský. Kolem rybníků i ve stráni je zbudována […]

Růžová – příroda

Naučná stezka okolí obce prochází územím Národního parku České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce. Příjemná okružní trasa představuje zdejší přírodu a historii krajiny mezi obcí Růžová a Jetřichovicemi. V roce 2017 tady pro ně vznikla další naučná stezka, která je zavede na vrch Petřín. PETŘÍNSKÁ STEZKA je dlouhá jen asi 500 metrů, i tak se na ni ale […]