Tag: příroda

Mařenice – příroda

SIRNÝ PRAMEN leží nedaleko rozcestí U Jana v lesnatém údolí Hamerského potoka mezi Bouřným, Malým Stohem a Kopřivnicí asi 2,5 km východně od Nové Hutě. Na pravém břehu potoka je asi 3 m široká okrouhlá tůň s vydatným pramenem železité vody, ve které jsou volně rozptýlené žlutohnědé až rezavě hnědé chuchvalce, o nichž si lidé […]

Jiřetín pod Jedlovou – příroda

MÍŠEŇSKÝ DŮL nebo také Míšeňská dolina je široké a členité lesnaté údolí levobřežního přítoku Lesenského potoka mezi zříceninou Tolštejna a Jeleními kameny. Důl je pojmenovaný podle míšeňských havířů, které sem v polovině 16. století povolal Jiří ze Šlejnic, často se ale označuje také jako Sýkoří důl. Romantické a pověstmi opředené údolí se v 17. a 18. století vydávalo za naleziště drahokamů, za kterými sem údajně přicházeli i Vlachové z daleké Itálie. […]

Dolní Podluží – příroda

Hornická naučná stezka ÚDOLÍ MILÍŘKY je dlouhá 4,5 kilometru a na její trasu se vešlo celkem 8 zastavení s informačními tabulemi, které seznamují s geologickými poměry v oblasti a představují pozůstatky po dobývání rud barevných kovů a získávání křemene pro sklářské hutě, jimiž region proslul. K vidění jsou tady stovky let staré důlní jámy a […]

Rynoltice – příroda

BÍLÉ KAMENY tzv. Sloní kameny tvoří izolovanou, morfologicky výraznou skupinu skal asi 1 km severně od Jítravy na úpatí vrchu Vysoká. Vznikly v období druhohor usazováním písku v křídové vrstvě na dně moře; v obd. třetihor byly vlivem tektonických posunů usazeniny vyzvednuty a vertikálně nakloněny. Kameny jsou bílé díky hojně obsaženému kaolinitu. R. 1964 byly […]

Horní Libchava – příroda

CIHELENSKÉ RYBNÍKY jsou evropsky významná lokalita, která byla v červnu roku 2012 vyhlášena Libereckým krajem přírodní památkou. Ochrana se týká čtyř rybníků propojených Stružnickým potokem, mokřadů, luk a lesů v jejich okolí na katastrálním území obce Horní Libchavy. Zahrnuje čtyři rybníky – od západu Souška, Horní cihelenský rybník, Prostřední cihelenský rybník, Dolní cihelenský (někdy psány […]

Slunečná – příroda

Přírodní památka FARSKÁ LOUKA se nachází u kostela ve Slunečné. Bývalá farní zahrada je už od 19. století známá hojným výskytem šafránu bělokvětého a od 30. let 20. století byla proto chráněna jako přírodní rezervace. Po válce byla její ochrana obnovena roku 1949 a v roce 1968 byla rozšířena i na další část louky pod […]

Skalice u České Lípy – příroda

NAUČNÁ STEZKA PO PAMÁTKÁCH obce Skalice u České Lípy je vedena touto obcí a jejím okolím. Má 12 zastavení a spojuje zajímavá místa jak obce, tak obou přilehlých kopců. Zastavení na trase 1. Kostel sv. Anny, sousoší sv. Jana Nepomuckého a fara. Všechny tři objekty z 18. století jsou kulturním památkami. 2. Boží muka a […]

Kamenický Šenov – příroda

CYKLOSTEZKA VARHANY se nachází v severozápadní části regionu Českolipska. Jedná se o stezku pro chodce a cyklisty, která je oddělená od automobilového provozu. Spojuje město Česká Lípa s městem Kamenický Šenov, v jehož blízkosti se nachází významný turistický cíl – Panská skála. Směrově i výškově stezka kopíruje profil zrušené železniční tratě, což přináší mimo jiné […]

Nasavrky – příroda

Přírodní památka KAŠTANKA. Sad jedlých kaštanů v nadmořské výšce téměř 500 m n.m. – nasavrcká rarita. Přírodní památka Kaštanka o rozloze 1,08 ha, je unikátním sadem kaštanovníků setých (Castanea sativa) s plody jedlými kaštany. Sad kaštanovníků založil v roce 1776 Jan Adam Auersperg na části zámecké zahrady. Nachází se v něm zhruba sto stromů. Nejmohutnější […]

Chotěboř – příroda

Přírodní rezervace ÚDOLÍ DOUBRAVY je nejcennějším územím jižní části chráněné krajinné oblasti Železných hor. Úzký, strmý kaňon řeky Doubravy je zmenšeným obrazem obřích kaňonů nacházejících se jinde ve světě. Údolí je však neméně krásné, romantické a tajuplné. Rezervace byla vyhlášena v roce 1986. Zaujímá rozlohu 92,1 ha a je součástí Chráněné krajinné oblasti Železné hory. […]