Tag: příroda

Krásná Lípa – příroda

KYJOVSKÉ ÚDOLÍ je více než 5 km dlouhý skalnatý kaňon říčky Křinice, kde se údolím plavilo dřevo ze Saska. Táhne se od Kyjova západním směrem až ke státní hranici s Německem, kde stávala osada Zadní Doubice.nJiž od 19. století se Kyjovské údolí stalo jedním z nejnavštěvovanějších koutů Českého Švýcarska. Roku 1884 Horský spolek pro Kyjovské […]

Fryšava pod Žákovou horou – příroda

K oslavám 50.výročí vzniku a vyhlášení samostatnosti ČSR byla provedena dne 25. 10. 1968 oslava a zasazení STROMU REPUBLIKY. MNV spolu s občany a mládeží zasadil zahradě před pohostinstvím u ,,Olišarů“ lípu-Strom republiky. Při této oslavě byl pořádán průvod obcí.           JAVOROVÁ ALEJ se nachází zhruba 41 javorů stříbrných starých přes […]

Bystřice nad Pernštejnem – příroda

PARK HORNÍKŮ – neobvyklá expozice v parku připomíná dobývání uranové rudy na Bystřicku. Vystavena je například vrtací souprava nebo lokomotiva s vozy, v nichž se pracovníci v podzemí přepravovali. Upravený prostor doplnila důlní technika, která se používala při těžbě. Město otevřelo volně přístupný park 9. září 2022 na Den horníků.     V parku najdete […]

Mařenice – příroda

SIRNÝ PRAMEN leží nedaleko rozcestí U Jana v lesnatém údolí Hamerského potoka mezi Bouřným, Malým Stohem a Kopřivnicí asi 2,5 km východně od Nové Hutě. Na pravém břehu potoka je asi 3 m široká okrouhlá tůň s vydatným pramenem železité vody, ve které jsou volně rozptýlené žlutohnědé až rezavě hnědé chuchvalce, o nichž si lidé […]

Jiřetín pod Jedlovou – příroda

MÍŠEŇSKÝ DŮL nebo také Míšeňská dolina je široké a členité lesnaté údolí levobřežního přítoku Lesenského potoka mezi zříceninou Tolštejna a Jeleními kameny. Důl je pojmenovaný podle míšeňských havířů, které sem v polovině 16. století povolal Jiří ze Šlejnic, často se ale označuje také jako Sýkoří důl. Romantické a pověstmi opředené údolí se v 17. a 18. století vydávalo za naleziště drahokamů, za kterými sem údajně přicházeli i Vlachové z daleké Itálie. […]

Dolní Podluží – příroda

Hornická naučná stezka ÚDOLÍ MILÍŘKY je dlouhá 4,5 kilometru a na její trasu se vešlo celkem 8 zastavení s informačními tabulemi, které seznamují s geologickými poměry v oblasti a představují pozůstatky po dobývání rud barevných kovů a získávání křemene pro sklářské hutě, jimiž region proslul. K vidění jsou tady stovky let staré důlní jámy a […]

Rynoltice – příroda

BÍLÉ KAMENY tzv. Sloní kameny tvoří izolovanou, morfologicky výraznou skupinu skal asi 1 km severně od Jítravy na úpatí vrchu Vysoká. Vznikly v období druhohor usazováním písku v křídové vrstvě na dně moře; v obd. třetihor byly vlivem tektonických posunů usazeniny vyzvednuty a vertikálně nakloněny. Kameny jsou bílé díky hojně obsaženému kaolinitu. R. 1964 byly […]

Horní Libchava – příroda

CIHELENSKÉ RYBNÍKY jsou evropsky významná lokalita, která byla v červnu roku 2012 vyhlášena Libereckým krajem přírodní památkou. Ochrana se týká čtyř rybníků propojených Stružnickým potokem, mokřadů, luk a lesů v jejich okolí na katastrálním území obce Horní Libchavy. Zahrnuje čtyři rybníky – od západu Souška, Horní cihelenský rybník, Prostřední cihelenský rybník, Dolní cihelenský (někdy psány […]

Slunečná – příroda

Přírodní památka FARSKÁ LOUKA se nachází u kostela ve Slunečné. Bývalá farní zahrada je už od 19. století známá hojným výskytem šafránu bělokvětého a od 30. let 20. století byla proto chráněna jako přírodní rezervace. Po válce byla její ochrana obnovena roku 1949 a v roce 1968 byla rozšířena i na další část louky pod […]

Skalice u České Lípy – příroda

NAUČNÁ STEZKA PO PAMÁTKÁCH obce Skalice u České Lípy je vedena touto obcí a jejím okolím. Má 12 zastavení a spojuje zajímavá místa jak obce, tak obou přilehlých kopců. Zastavení na trase 1. Kostel sv. Anny, sousoší sv. Jana Nepomuckého a fara. Všechny tři objekty z 18. století jsou kulturním památkami. 2. Boží muka a […]