Tag: příroda

Jirny – příroda

NÁVESNÍ RYBNÍK leží na Jirenském potoku na okraji vsi. Hráz tohoto rybníka lemují nádherné, vysoké lípy, která jsou asi 130 let staré (tyto lípy jsou památnými stromy). Pod hrází se nachází i mlýn (č.52 nyní málo udržována stavba), jehož stavba se datuje přibližně na rok 1350. Tento mlýn byl několikrát opuštěn a obnovován, dříve proběhl […]

Šestajovice – příroda

RYBNÍK PANSKÁ navazuje na historické centrum obce. Nachází se ve východní polovině vesnice Šestajovice. V roce 2013 proběhla revitalizace neboli rekultivace rybníka – odbahnění a úprava zdrže nádrže, včetně výstavby nového vypouštěcího zařízení. Vrchnost držela vrchnostenský rybník v panské zahradě a dále ještě panskou hospodu a panskou draslárnu. Křížek z roku 1896 v malém „PARČÍKU“ […]

Kondrac – příroda

GEOLOGICKÁ EXPOZICE HORNIN PODBLANICKA – expozici naleznete v blízkosti parkoviště pod Velkým Blaníkem nedaleko obce Kondrac. Můžete si zde prohlédnout 21 vzorků hornin získaných z okolních lomů. Vzorky jsou opatřeny popisky s jejich složením. Expozice je součástí naučné stezky S rytířem na Blaník, která vede přes vrchol Velkého Blaníku a dále pak kolem Malého Blaníku. […]

Trhový Štěpánov – příroda

Památná lípa „SPÍCÍ DÁMA“ byla zasazena roku 1898 k výročí 50 let panování císaře Františka Josefa I

Vlašim – příroda

JINOŠOVSKÉ ÚDOLÍ malebné údolí na Podblanicku s pěti rybníky (Galilejský, Vápenský, Kačák, Jírovec a Utopenec) na potoce Orlina a přilehlými podmáčenými loukami. Údolí bylo hospodářsky využíváno odnepaměti. Na jeho severovýchodním okraji stojí hospodářský dvůr Jinošov, který mu dal jméno. Rybníky Galilejský, Vápenský a Utopenec najdeme již na mapách z poloviny 19. stol., Jírovec a Kačák […]

Vojkov – příroda

DUB u Vojkova, památný strom v okrese Benešov Dub není nápadný věkem, ale vzrůstem, nápadně bohatou a rozložitou korunou. Stáři, které se odhaduje na 200 let, není tak překvapující – to spise historie místa, kterou strom připomíná. Vojkov je v listinách připomínán v polovině 14.stoleti, kdy tu stávala tvrz panu Vojkovskych. Roku 1670 byla pusta, […]

Votice – příroda

BÝVALÝ LOM je přístupný od nájezdu z Votic směr Praha. Čočky krystalických vápenců pestré skupiny moldanubika (součást tzv. sušicko-votické série). Tělesa jsou dlouhá 200 až 500 m o mocnosti do 70 m. Světle šedá hornina s tmavšími šmouhami je jemně až středně zrnitá. V poloze bohaté na silikáty se vyskytlo polymetalické zrudnění (pyrit, chalkopyrit, galenit, […]

Prysk – příroda

LOM KLUČKY je název kopce (642 m n. m.) i lomu na jeho svahu. Opuštěný lom měl být vyhlášen stejnojmennou přírodní památkou díky zajímavým obnaženým čedičovým sloupům v jeho stěnách. Vyskytuje se zde řada obojživelníků jako ještěrka živorodá či zmije obecná. Lom je zařazen do druhé zóny odstupňované ochrany CHKO Lužické hory. Ochranné pásmo PP je široké 50 m. […]

Chřibská – příroda

Krásné Pole je část města Chřibská . Nachází se asi 2,5 km na jihovýchod od Chřibské. Asi 450 m od křižovatky roste po levé straně silnice do Kytlic SCHABESTIELOVA LÍPA, která byla v roce 2000 prohlášena za památný strom. Asi 150-200 let stará lípa srdčitá je 14 metrů vysoká a obvod kmene má přes 5 metrů. LOUKA U BRODSKÝCH […]

Pernink – příroda

Na tomto místě nechali vybudovat bratři Carl a Adalbert Meinlové vedle své továrny LESOPARK, který nesl od té doby jméno Meinlův park. Carl Meinl byl císařem jmenován za zásluhy a jeho bratr Adalbert byl dlouholetý starosta a čestný občan Perninku, ale také štědrým mecenášem obce. Samotný park byl založen v roce 1806, který se postupně […]