Tag: příroda

Růžová – příroda

Naučná stezka okolí obce prochází územím Národního parku České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce. Příjemná okružní trasa představuje zdejší přírodu a historii krajiny mezi obcí Růžová a Jetřichovicemi. V roce 2017 tady pro ně vznikla další naučná stezka, která je zavede na vrch Petřín. PETŘÍNSKÁ STEZKA je dlouhá jen asi 500 metrů, i tak se na ni ale […]

Brniště – příroda

STEZKA HASTRMANŮ vede obcí Brniště a je situována v přírodně zajímavém terénu. Šest kilometrů dlouhá tematická poznávací trasa v blízkosti Panenského potoka je plná vody, mokřadů, mlýnů, hastrmanů, víl a má 11 tematických zastavení. Stezka vznikla ve spolupráci Podralského nadačního fondu ZOD a obce Brniště na podzim roku 2011. V rámci projektu, byly zkvalitněny povrchy některých […]

Cvikov – příroda

LÍPA A DUB ul. Palackého Díky své výjimečnosti patří tyto stromy mezi chráněné památné stromy České republiky.

Jirny – příroda

NÁVESNÍ RYBNÍK leží na Jirenském potoku na okraji vsi. Hráz tohoto rybníka lemují nádherné, vysoké lípy, která jsou asi 130 let staré (tyto lípy jsou památnými stromy). Pod hrází se nachází i mlýn (č.52 nyní málo udržována stavba), jehož stavba se datuje přibližně na rok 1350. Tento mlýn byl několikrát opuštěn a obnovován, dříve proběhl […]

Šestajovice – příroda

RYBNÍK PANSKÁ navazuje na historické centrum obce. Nachází se ve východní polovině vesnice Šestajovice. V roce 2013 proběhla revitalizace neboli rekultivace rybníka – odbahnění a úprava zdrže nádrže, včetně výstavby nového vypouštěcího zařízení. Vrchnost držela vrchnostenský rybník v panské zahradě a dále ještě panskou hospodu a panskou draslárnu. Křížek z roku 1896 v malém „PARČÍKU“ […]

Kondrac – příroda

GEOLOGICKÁ EXPOZICE HORNIN PODBLANICKA – expozici naleznete v blízkosti parkoviště pod Velkým Blaníkem nedaleko obce Kondrac. Můžete si zde prohlédnout 21 vzorků hornin získaných z okolních lomů. Vzorky jsou opatřeny popisky s jejich složením. Expozice je součástí naučné stezky S rytířem na Blaník, která vede přes vrchol Velkého Blaníku a dále pak kolem Malého Blaníku. […]

Trhový Štěpánov – příroda

Památná lípa „SPÍCÍ DÁMA“ byla zasazena roku 1898 k výročí 50 let panování císaře Františka Josefa I

Vlašim – příroda

JINOŠOVSKÉ ÚDOLÍ malebné údolí na Podblanicku s pěti rybníky (Galilejský, Vápenský, Kačák, Jírovec a Utopenec) na potoce Orlina a přilehlými podmáčenými loukami. Údolí bylo hospodářsky využíváno odnepaměti. Na jeho severovýchodním okraji stojí hospodářský dvůr Jinošov, který mu dal jméno. Rybníky Galilejský, Vápenský a Utopenec najdeme již na mapách z poloviny 19. stol., Jírovec a Kačák […]

Vojkov – příroda

DUB u Vojkova, památný strom v okrese Benešov Dub není nápadný věkem, ale vzrůstem, nápadně bohatou a rozložitou korunou. Stáři, které se odhaduje na 200 let, není tak překvapující – to spise historie místa, kterou strom připomíná. Vojkov je v listinách připomínán v polovině 14.stoleti, kdy tu stávala tvrz panu Vojkovskych. Roku 1670 byla pusta, […]

Votice – příroda

BÝVALÝ LOM je přístupný od nájezdu z Votic směr Praha. Čočky krystalických vápenců pestré skupiny moldanubika (součást tzv. sušicko-votické série). Tělesa jsou dlouhá 200 až 500 m o mocnosti do 70 m. Světle šedá hornina s tmavšími šmouhami je jemně až středně zrnitá. V poloze bohaté na silikáty se vyskytlo polymetalické zrudnění (pyrit, chalkopyrit, galenit, […]