Tag: příroda

Nasavrky – příroda

Přírodní památka KAŠTANKA. Sad jedlých kaštanů v nadmořské výšce téměř 500 m n.m. – nasavrcká rarita. Přírodní památka Kaštanka o rozloze 1,08 ha, je unikátním sadem kaštanovníků setých (Castanea sativa) s plody jedlými kaštany. Sad kaštanovníků založil v roce 1776 Jan Adam Auersperg na části zámecké zahrady. Nachází se v něm zhruba sto stromů. Nejmohutnější […]

Chotěboř – příroda

Přírodní rezervace ÚDOLÍ DOUBRAVY je nejcennějším územím jižní části chráněné krajinné oblasti Železných hor. Úzký, strmý kaňon řeky Doubravy je zmenšeným obrazem obřích kaňonů nacházejících se jinde ve světě. Údolí je však neméně krásné, romantické a tajuplné. Rezervace byla vyhlášena v roce 1986. Zaujímá rozlohu 92,1 ha a je součástí Chráněné krajinné oblasti Železné hory. […]

Sobiňov – příroda

V údolí řeky Doubravy je PŘÍRODNÍ REZERVACE NIVA DOUBRAVY o rozloze 86 ha, která byla vyhlášena v roce 1994. Rezervace vznikla k ochraně přirozených a polopřirozených lučních a mokřadních ekosystémů v řece Doubravě a jejím okolí. Území je ukázkou přírodních vlhkých lučních biotopů, které jsou díky zemědělskému využití krajiny velice vzácné. NAUČNÁ STEZKA SOBÍŇOV zřizovatelem […]

Havlíčkův Brod – příroda

Park BUDOUCNOST je městský park ve východní části Havlíčkova Brodu. Parkem protéká Cihlářský potok, na kterém byla zbudována unikátní soustava rybníků a rybníčků. Proti proudu je prvním Očko, dále rybník Obora, oddělený od Hastrmana romantickým vodopádem. Nad zimním stadionem je to pak Rantejch a nad koupalištěm rybník Cihlářský. Kolem rybníků i ve stráni je zbudována […]

Růžová – příroda

Naučná stezka okolí obce prochází územím Národního parku České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce. Příjemná okružní trasa představuje zdejší přírodu a historii krajiny mezi obcí Růžová a Jetřichovicemi. V roce 2017 tady pro ně vznikla další naučná stezka, která je zavede na vrch Petřín. PETŘÍNSKÁ STEZKA je dlouhá jen asi 500 metrů, i tak se na ni ale […]

Brniště – příroda

STEZKA HASTRMANŮ vede obcí Brniště a je situována v přírodně zajímavém terénu. Šest kilometrů dlouhá tematická poznávací trasa v blízkosti Panenského potoka je plná vody, mokřadů, mlýnů, hastrmanů, víl a má 11 tematických zastavení. Stezka vznikla ve spolupráci Podralského nadačního fondu ZOD a obce Brniště na podzim roku 2011. V rámci projektu, byly zkvalitněny povrchy některých […]

Cvikov – příroda

LÍPA A DUB ul. Palackého Díky své výjimečnosti patří tyto stromy mezi chráněné památné stromy České republiky.

Jirny – příroda

NÁVESNÍ RYBNÍK leží na Jirenském potoku na okraji vsi. Hráz tohoto rybníka lemují nádherné, vysoké lípy, která jsou asi 130 let staré (tyto lípy jsou památnými stromy). Pod hrází se nachází i mlýn (č.52 nyní málo udržována stavba), jehož stavba se datuje přibližně na rok 1350. Tento mlýn byl několikrát opuštěn a obnovován, dříve proběhl […]

Šestajovice – příroda

RYBNÍK PANSKÁ navazuje na historické centrum obce. Nachází se ve východní polovině vesnice Šestajovice. V roce 2013 proběhla revitalizace neboli rekultivace rybníka – odbahnění a úprava zdrže nádrže, včetně výstavby nového vypouštěcího zařízení. Vrchnost držela vrchnostenský rybník v panské zahradě a dále ještě panskou hospodu a panskou draslárnu. Křížek z roku 1896 v malém „PARČÍKU“ […]

Kondrac – příroda

GEOLOGICKÁ EXPOZICE HORNIN PODBLANICKA – expozici naleznete v blízkosti parkoviště pod Velkým Blaníkem nedaleko obce Kondrac. Můžete si zde prohlédnout 21 vzorků hornin získaných z okolních lomů. Vzorky jsou opatřeny popisky s jejich složením. Expozice je součástí naučné stezky S rytířem na Blaník, která vede přes vrchol Velkého Blaníku a dále pak kolem Malého Blaníku. […]