Chřibská – příroda

Krásné Pole je část města Chřibská . Nachází se asi 2,5 km na jihovýchod od Chřibské. Asi 450 m od křižovatky roste po levé straně silnice do Kytlic SCHABESTIELOVA LÍPA, která byla v roce 2000 prohlášena za památný strom. Asi 150-200 let stará lípa srdčitá je 14 metrů vysoká a obvod kmene má přes 5 metrů.

LOUKA U BRODSKÝCH je přírodní památka ev. č. 1914 v severní části obce Chřibská Oblast spravuje CHKO Lužické hory. Důvodem ochrany je jedinečné naleziště prstnatce májového. Nalézají se zde i další ohrožené druhy rostlin. Území má rovněž velký význam estetický a výchovný.

Související obrázky: