Author: ajka

Žďár nad Metují – releiéf

Přírodní rezervace OSTAŠ byla vyhlášena v roce 1956 na rozloze 29,5 ha k ochraně vrcholové části stolové hory Ostaš (700 m). Předmětem ochrany je zejména zajímavá geologická a geomorfologická stavba území. Jméno Ostaš pochází od křestního jména Eustachius neboli Eustach, staročesky Ostach či Ostaš. Svatý Eustach byl patronem lovců a patrně míval v těchto končinách kapličku či obrázek. Polickým zlomem […]

Jirny – domy

CENTRUM ZDRAVOTNÍ PÉČE JIRNY poskytuje zdravotní služby pro dospělé i dětské pacienty. V roce 2007 bylo ve středu obce Jirny, u zastávky městské hromadné dopravy, otevřeno zcela nové zdravotnické zařízení, které je společným pracovištěm praktických lékařů, stomatologů a ambulantních specialistů. Součástí je diagnostické pracoviště oboru radiologie a zobrazovacích metod a pracoviště rehabilitace. Zařízení je bezbariérové, […]