Chřibská – obec

CHŘIBSKÁ je město v Lužických horách, ve Šluknovském výběžku, na okraji Národního parku České Švýcarsko. Rozkládá se podél říčky Chřibské Kamenice v délce téměř 5 kilometrů. Má 1 470 obyvatel.

Německý název obce Kreibitz je původu slovanského a vznikl ze slova Krzywycza, vyjadřujícího klikatící se potok. Současný název Chřibská vytvořil František Palacký, který vycházel ze staročeského slova chřib (pahorek).

Město tvoří části Dolní Chřibská, Chřibská, Horní Chřibská a Krásné Pole, které na sebe bezprostředně navazují.

První písemná zmínka o městě pochází z roku 1352, kdy je zmíněna v tzv. papežském desátku. Jediným důkazem jeho existence ještě před tímto rokem je kámen s letopočtem 1144, nalezený v roce 1596 při přestavbě zdejšího kostela.

Městem je od roku 1570. Chřibská měla právo hrdelní, které se vykonávalo na nedalekém vrchu Spravedlnost. Poblíž něho byl založen hrádek, údajně jako sídlo soudního úředníka (fojta). Chřibská nebyla sídlem feudální šlechty, ale střediskem obchodu a řemesel, proto zůstala otevřeným městem bez hradeb a bran. Na obranu měla výsady pro cech lučištníků a od roku 1596 spolek střelců.
Roku 1661 vznikl cech zušlechťovatelů skla (malířů, rytců a brusičů).

Rozvoj města byl několikrát přerušen válečnými událostmi a živelnými pohromami. Město trpělo ve všech významných válkách. Za třicetileté války (1633) tudy procházel se svým vojskem Valdštejn, v letech 1639 a 1648 město trpělo vpády Švédů, v letech 1757 a 1778 probíhaly v okolí rakousko-pruské boje. V roce 1866 se tu ubytovalo pruské vojsko při svém tažení do Čech.

V roce 1869 žilo v chřibském údolí celkem 5777 obyvatel, což je nejvyšší počet, který byl kdy zaznamenán. Většina obyvatel byla německé národnosti, po odsunu došlo k prudkému poklesu počtu obyvatel. Nově příchozí čeští podnikatelé často vyváželi vybavení německých provozů z pohraničí a ukončovali výrobu, což způsobilo další úbytek obyvatel. Bylo zbouráno několik domů, včetně některých na náměstí.

Za 2. světové války byl v Chřibské malý zajatecký tábor. Koncem války městem procházel pochod smrti z koncentračního tábora ve Schwarzheide. Městu škodily i povodně, zejména roku 1705, na ochranu před nimi byla v letech 1912–1916 nad městem postavena přehrada, dnes sloužící jako nádrž na pitnou vodu. Po roce 1989 docházelo k postupné obnově. Od 10. října 2006 je Chřibská opět městem.

Související obrázky: