Měsíc: Březen 2020

Vojkov – sakrální

Farní KOSTEL SV. JAKUBA původně románský kostel, několikrát přestavovaný. Stavba započala někdy v 2.čtvrtině 13.století. Z románské stavby se dochovalo jádro obdélné lodi a pravoúhelného chóru, sklenutého křížové bez žeber. V pozdní gotice byl kostel výrazně přestavěn. Přistavena byla sakristie u jižní strany presbytáře. Stavbě sakristie padla za oběť značná část jihovýchodního nároží lodi. Věž […]