Prysk – příroda

LOM KLUČKY je název kopce (642 m n. m.) i lomu na jeho svahu. Opuštěný lom měl být vyhlášen stejnojmennou přírodní památkou díky zajímavým obnaženým čedičovým sloupům v jeho stěnách. Vyskytuje se zde řada obojživelníků jako ještěrka živorodá či zmije obecná. Lom je zařazen do druhé zóny odstupňované ochrany CHKO Lužické hory. Ochranné pásmo PP je široké 50 m.

LIPKOVSKÉ LOMY – na zalesněném Šenovském svahu mezi silnicí a bývalou železniční tratí je několik opuštěných lomů, v nichž se lámal pískovec na stavební kvádry a náhrobní desky, ale také brusný a stavební písek. V lomu, ležícím přímo u silnice nejblíže k Práchni se pískovec dobýval i pod zemí. V jeho zadní stěně byly vylámány dva souběžné 13 m dlouhé tunely, které jsou přes 9 m vysoké a kolem 6 m široké. Mezi nimi byl ponechán 2 m široký a 10 m dlouhý skalní pilíř, za nímž jsou oba tunely navzájem propojené. Voda stékající do lomu vytváří v zimě na jeho stěnách a portálech tunelů pěkné ledopády.
Před jedním ze severněji ležících lomů stojí na zarovnané haldě nevelký kamenný sloup, připomínající šťastnou záchranu sesuvem ohrožených lamačů kamene Josefa Köglera, Antona Michela, Franze a Josefa Wenzlových. Asi 2 m vysoký osmihranný sloupek s čtverhrannou hlavicí nese vyrytá jména zachráněných dělníků s letopočtem 1859 a dnes je již bohužel hodně poničený novodobými rytinami.

OKRUH KOLEM PRYSKU

Zalesněný Ovčácký vrch se nachází mezi obcemi Horní Prysk (severovýchodně asi 1 km) a Mlýny (asi 1,5 km jižním směrem). Jedná se o relativně výraznou čedičovou kupu porostlou převážně listnatým lesem (javor, buk, habr, jeřáb), s výskytem kamenných suťových polí a malým kamenným hřbítkem na jeho vrcholku. Asi 500 metrů severně od něj se v jeho sousedství nalézá menší a plošší Tetřeví vrch (569 m), někdy též nazývaný Kohout. Výhled z vrcholu hory je kvůli vzrostlým stromům dosti omezený.


 

Související obrázky: