Prysk – obec

PRYSK je protáhlá, převážně rekreační ves, ležící v údolí Pryského potoka. Západnější Dolní Prysk je poprvé uváděn v roce 1382, východnější Horní Prysk je zmiňován až roku 1515. Dnes k Prysku patří i západněji ležící osada Vesnička, která vznikla kolem roku 1850 na pozemcích statkáře Füllera, podle něhož se dříve jmenovala Füllerdörfel. Obec leží v CHKO Lužické hory. Dnes má charakter rekreační obce

První písemná zmínka o Prysku je dochována v městské knize v České Kamenici, v níž se uvádí v r. 1382 jméno obce Preisschaw. Jméno obce je odvozeno od starého označení pramene – pryska (prýskající, či tryskající voda).

V době vzniku obce drželi českokamenické panství páni z Michenic a od roku 1406 Hynek Berka z Dubé a Hohenštejna. Hynkův syn Jindřich panství r. 1428 prodal Zikmundovi z Vartenberka a na Děčíně. Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 došlo k silné rekatolizaci obyvatelstva. Rodiny, které nechtěly akceptovat katolickou víru, musely opustit domov a odejít do exilu. V roce 1690 se účastnili selského povstání obyvatelé Prysku. Povstání bylo násilím potlačeno a předepsané vrchnostenské dávky byly ještě zvýšeny. Obec je charakteristická tradiční sklářskou výrobou.

Významné úspěchy obce Prysk

V roce 2005 v krajském kole soutěže Vesnice roku 2005 byla oceněna Zelenou stuhou za péči o zeleň a životní prostředí.

V roce 2005 v soutěži Zlatý erb o nejlepší internetové stránky měst a obcí získala 3. místo.

V roce 2005 získala také 2. místo soutěži Zlatá popelnice.

V roce 2006 získala Fulínovu cenu za Kvalitní květinovou výzdobu v obci.

V roce 2007 získala ocenění v krajském kole Vesnice roku 2007 za Podporu ekologické výchovy a osvěty.

V roce 2009 získala ocenění v krajském kole Vesnice roku 2009 za Podporu vzdělanosti.

V roce 2014 v krajském kole soutěže Vesnice roku 2014 byla oceněna Modrou stuhou za společenský život.

V roce 2015 v krajském kole soutěže Vesnice roku 2015 byla oceněna Bílou stuhou za práci s mládeží.

V roce 2016 v krajském kole soutěže Vesnice roku 2016 získala Zlatou stuhu.

Obec Prysk v roce 2016 v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2016 získala 2. místo!


 

Související obrázky: