Vyšehořovice – domy

Pozdně secesní budova školy byla postavená v letech 1912-13 z iniciativy místního učitele Josefa Sulíka, autora Čítanky pro školy obecné. V současnosti slouží jako MATEŘSKÁ ŠKOLA.

V parčíku před ní KAMENNÝ KŘÍŽ na pseudogotickém osmibokém soklu 19. stol.

 

LÍPA SVOBODY (přesazená sem spolu s pamětním kamenem – původně zasazena v roce 1919 ve školním parku).

 

KÁMEN REPUBLIKY památník od místního kameníka Bedřicha Hoška, zřízený péčí Okrašlovacího spolku ve Vyšehořovicích u příležitosti 15. výročí vzniku Československa v roce 1933. Památník tvoří pískovcový kvádr z místních lomů, ukončený jehlancem. Na přední straně je obdélná nápisová deska s uvedením letopočtu 28-X. / 1918.

Související obrázky: