Třeštice – sakrální

Dominantou vesnice je dřevěná (roubená) ZVONICE z roku 1863 situovaná uprostřed návsi a tvořící výtvarně účinnou součást návsi. I ona je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek. Zvonice je vyrobena z tesaných trámů. Nad hřeben zvonice vystupuje v polovině půdorysu čtyřboká zvonička vodorovně bedněná s proříznutými otvory. Stavba má stanovou šindelem pobitou stříšku ukončenou kuželkou (materiál: dřevo, krytina, šindel).Při budování cesty v blízkosti zvoničky došlo ke zvednutí terénu a tím zatékání vody k prahovým¨ trámům. V roce 2007 zvonice prošla pom ěrně rozsáhlou rekonstrukcí, protože již hrozilo, její zborcení.

Dle výsledků dendrochronologie dřevěného prvku zvoničky, který byl odebrán při opravě bylo jištěno, že dřevo na zvonici bylo skáceno v roce 1845.

KAPLE, postavená v roce 1939 je zasvěcená sv. Antonínu Paduánskému. Situována je v horní části obce. V roce 1994 byla provedena větší oprava této kaple.

Související obrázky: