No image available

Krnov – Židé

SYNAGOGA

První dochované zprávy o pobytu židů ve městě pochází ze 14. století. Za vlády Jiřího Hohenzollerna v 16. století byli Židé vyhnání. V 17. a 18. století zde žilo jen pár židovských rodin na zvláštní povolení.

Synagoga byla postavena v roce 1871 stavitelem Ernestem Latzelem na místě, kde byly dříve hradby a město zde končilo. Kostra stavby představuje byzantskou baziliku. Interiéry jsou arabsko-španělské, což synagogu řadí mezi velmi cenné stavby. Celkové náklady na výstavbu krnovského templu dosáhly 26 tisíc zlatých, z toho 500ti zlatými přispěl sám císař František Josef. V roce 1898 byly v synagoze instalovány varhany z místní firmy Rieger. Po roce 1945 se ztratily.

Tato stavba sloužila Židům z Krnova a okolí k bohoslužbám do roku 1938, kdy došlo k připojení Sudet k nacistickému Německu. Okolní synagogy byly zničeny. Stejně tak měla být zničena i tato synagoga. Při zasedání radních bylo rozhodnuto o podvodu na nacisty a zachování krnovské synagogy. Vypálili obřadní síň na židovském hřbitově. Ze synagogy odstranili židovské symboly a přeměnili ji na tržnici. Díky tomuto činu zůstala synagoga zachována. Židé hráli v dějinách významnou roli, protože mnozí z nich patřili k velice bohatým občanům, vlastnili továrny, zaměstnávali lidi a starali se o rozkvět a blaho města. Mezi známá jména patřili např. Alois Larisch – vyučený soukeník, později významný továrník.

Po válce sloužila budova jako sklad a od roku 1960 jako sídlo Státního okresního archívu. V roce 1994 byla synagoga navrácena Židovské obci Olomouc. Původní účel budovy a památku krnovských obětí Holocaustu připomíná pamětní deska na jižní straně synagogy. Povodeň v r. 1997 synagogu značně poškodila.

Od roku 2003 ji provozuje Občanské sdružení Krnovská synagoga jako výstavní, koncertní a přednáškovou síň. Také se snaží o rekonstrukci synagogy, která stále probíhá. Při rekonstrukci věží, byly nalezeny dokumenty z doby její výstavby a zas pro budoucí byly vloženy současné materiály.

 V Moravskoslezském kraji je to unikátní synagoga, protože jako jediná má dvě věže a je postavena v maurském slohu. Jedná se o jedinou přístupnou synagogu v Moravskoslezském kraji.

Související obrázky: