Horní Libchava – domy

BUDOVA ČP. 208 – bývalého německého Konzumního spolku „Vorwärts“ po r. 1945 pošta s přistavěnou verandou.

BUDOVA ŠKOLY – až do revolučního roku 1848 spadala škola v Horní Libchavě pod biskupskou litoměřickou diecézi. Po zřízení německého školního okresu Česká Lípa obec v roce 1876 dokončila stavbu nové obecní školy (čp. 72) se třemi učebnami a školním bytem, školní zahradou a školním ovocným sadem. Projekt školního areálu počítal též s výstavbou školního hřiště a koupaliště na protějším pozemku přes silnici. Posvěcení školní budovy se odehrálo 15. října 1876 na den zdejšího posvícení (Kirchweihfest). Starou školní budovu se školní rada rozhodla v listopadu 1876 odprodat.

Nadučitelem byl na škole jmenován Wenzel Pemsel s platem 400 zlatých a příplatkem 100 zlatých za vedení školy. Učitelský byt ve školní budově poskytovala obec zdarma. Místo podučitele zastával Anton Knotel s platem 400 zlatých, pracovní výuku Marie Gärtner. V dubnu roku 1877 povolila c. k. zemská školní rada otevření 3. třídy. V nové čsl. republice se počet žáků pohyboval v rozmezí 120-190 žáků, v roce 1932 ji navštěvovalo 140 žáků.

Související obrázky: