Slunečná – sakrální

Klasicistní KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – jednolodní obdélná stavba s obdélným presbytářem a hranolovou věží nad průčelím byla postavena v letech 1846-1850 z prostředků zdejšího rodáka a sklářského obchodníka Johanna Georga Jirschika, který ve své poslední vůli z roku 1832 věnoval na tento účel 100 000 piastrů. Na vnitřní výzdobu významně přispěl další zdejší rodák, pražský obchodník Wendelin Breitschneider, který kostelu věnoval oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie od A. Lhoty a další bohoslužebné předměty.

Kostel byl vysvěcen 15. srpna 1850 a zpočátku patřil k faře v Horní Libchavě. Teprve roku 1880 byla ve Slunečné zřízena samostatná fara, kterou spravoval řád maltézských rytířů. Její patrová zděná budova s maltézským křížem ve štítě stojí přímo naproti kostelu.

V bývalé farské zahradě u kostela roste šafrán bělokvětý, jehož výskyt je chráněný jako přírodní památka Farská louka. Bývalá farní zahrada je už od 19. století známá hojným výskytem šafránu bělokvětého a od 30. let 20. století byla proto chráněna jako přírodní rezervace. Po válce byla její ochrana obnovena roku 1949 a v roce 1968 byla rozšířena i na další část louky pod kostelem. Původ šafránu není dodnes objasněn, ale pravděpodobně jej tu někdy před rokem 1860 vysadil místní farář. Podle zprávy z roku 1890 šafrán rostl také v přilehlých ovocných zahradách a později se uváděl i na další louce u hřbitova.

Pomník obětem 1.sv. války a křížky v obci

Související obrázky: