Horní Libchava – hrad

KLINŠTEJN je zaniklý hrad sídlo pánů z Klinštejna. Hrad stával na Vinném vrchu u Horní Libchavy a jeho pozůstatky byly zničeny výstavbou romantického glorietu a později pavilonu s jejich přístupovými cestami. Na vrcholu kopce jsou dodnes patrné pouze relikty základů těchto novodobých staveb. Lokalita je od roku 1965 zapsána jako kulturní památka

Existenci hradu dokládají vedle nepříliš průkazných nerovností terénu spíše jen nálezy středověkých předmětů – keramiky, ostruh apod. Na základě nálezů mazanice se zdá, že hrad byl převážně dřevěný. Vzhledem k naprosté absenci reliktů hradu nebylo provedeno zaměření lokality.

Páni z Klinštejna – později Míčanové z Klinštejna – nepatřili sice k nejpřednějším, ale nicméně k významným šlechtickým rodům. Tvořili jednu větev mocného severočeského rodu Ronovců a svůj původ odvozovali od Častolova, bratra Chvala z Lipé. Jejich nejstarším doloženým předkem byl Záviš ze Stružnice, zmiňovaný koncem 13. století. Jako držitele hradu Klinštejna uvádějí prameny nejdříve jeho potomky Bohuňka a Půtu ve 40. letech 14. století. K nevelkému klinštejnskému panství patřilo tehdy jen několik obcí v okolí – Horní a Dolní Libchava, Skalice, Volfartice, Stružnice a Žandov. Ještě v průběhu 14. století se však příslušníci rodu o svá zboží rozdělili a drobné statky přešly brzy na rody jiné. Pouze dvorec v Horní Libchavě a část Skalice drželi potomci pánů z Klinštejna až do počátku 16. století.

V té době byl však hrad Klinštejn dávno v rozvalinách. Snad zanikl za válek husitských, možná však byl opuštěn již dříve, neboť po roce 1375 se o něm prameny již nezmiňují.

Podle pověsti existovala spojovací chodba mezi hradem a zámkem v Horní Libchavě, která dokonce pokračovala až do České Lípy.

 

Související obrázky: