Hlinsko – náměstí

Hlavní rynek města s bezmála deseti tisíci obyvateli, nese jméno po králi JIŘÍM Z PODĚBRAD. Městečkem bylo už za Václava IV. Roku 1598 byla v horní části svažitého lichoběžníkovitého rynku (75 x 50 m) vystavěno původní sídlo konšelů, jež prošlo před koncem osmnáctého století barokní přestavbou. Městem se Hlinsko stalo v roce 1834 a o 16 let později byla radnice přestavěna do podoby, kterou vidíme i dnes… a která z ní jednoznačně činí největší dominantu náměstí. Vedle radnice stojí budova úřadu práce a stavení, v němž sídlí Základní umělecká škola.

V jeho spodní severní části narazíme na další pozoruhodný objekt. Je jím JEŽDÍKŮV DŮM je významnou stavbou v Hlinsku. Vybudován byl v roce 1904 podle projektu významného českého architekta Ladislava Skřivánka. Sgrafita, která ho zdobí, jsou dílem ak. malíře Ladislava Nováka a znázorňují výjevy z české a hlinecké historie.

Jedná se sice o stavbu s nedlouhou historií, ale současně spojovanou s poměrně významnou osobností. V roce 1888 se totiž do Hlinska přistěhoval uznávaný český lékař Čeněk Ježdík. V roce 1903 byl zvolen starostou města, a zřejmě i proto se rozhodl, že si nechá postavit reprezentativní dům. Stalo se tak o rok později, kdy byl tzv. Ježdíkův dům postaven podle projektu českého architekta Ladislava Skřivánka. Tento originální umělec, který byl současně architektem, malířem i pedagogem, se narodil v Čáslavi, vystudoval ve Vídni a i zde dokázal, že jeho celoživotní inspirací byla paní Renesance.

V souvislosti s tímto domem a jeho majitelem stojí za zmínku ještě minimálně dvě věci. Tou první je fakt, že pozorný pozorovatel na Ježdíkově domě jistě objeví zdobná sgrafita, která jsou dílem významného českého malíře Ladislava Nováka a která – v podobě prací Mikoláše Alše – zobrazují výjevy z české i hlinecké historie (Jiří z Poděbrad a vítězství hlineckých nad Švédy). No a Dr.Čeněk Ježdík nebyl jen velmi oblíbeným lékařem a úspěšným regionálním politikem, ale rovněž spoluzakladatelem Ligy proti tuberkulóze.

RADNICE byla postavena v roce 1598 na mírném návrší. V letech 1788 – 92 byla přebudována v barokním stylu. Do dnešní podoby byla upravena v roce 1850. V současné době v radnici sídlí Městský úřad Hlinsko a nachází se zde obřadní síň využívaná k pořádání svateb, vítání občánků, předávání maturitních vysvědčení a obdobným událostem.

TVRZ je považována za nejstarší hlineckou stavbu v prostoru, kde začalo vznikat osídlení města (dnešní náměstí). Druhým takovýmto centrem bylo návrší s kostelem na protilehlém břehu řeky Chrudimky. První písemné zmínky pochází z roku 1413. Od roku 1547 sloužila nějaký čas jako královská celnice. V roce 1874 zde bylo nalezeno 400 českých grošů z období Václava III. Dnes slouží farnímu sboru Českobratrské církve evangelické.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Související obrázky: