Hlinsko – obec

Město HLINSKO leží v jižní části pardubického kraje na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí Žďárské vrchy a Železné hory, v povodí řeky Chrudimky. Je správním, průmyslovým i společenským centrem mikroregionu Hlinecko.

Hlinsko dříve (Hlinsko v Čechách) vzniklo pod Hradišti, při staré českomoravské obchodní cestě. Název města je odvozen od pověsti, podle níž založili město hrnčíři, neboť se v jeho okolí nacházela bohatá ložiska znamenitého jílu. Hlinsko se připomíná již roku 1073 za vlády krále Vratislava. První doložená písemná zpráva pochází z roku 1349.

Do 19. století sdílelo město osudy pánů z Pardubic a Rychmburka, odtud také městský znak – půlka koně na červeném poli. Hlinsko bylo prohlášeno městem v roce 1834. Od roku 1865 do roku 1919 bylo okresním městem a spadala do něj celá centrální oblast Českomoravské vrchoviny až po Milovy, Herálec a Svratku. Od roku 1919 je s výjimkou let 1949 až 1960 součástí chrudimského okresu a Pardubického kraje.

Zdrojem obživy na Hlinecku bylo ve starých dobách především zemědělství a souběžně s ním vznikající řemesla, závislá na přírodních poměrech regionu. Postupně se rozvíjelo hrnčířství, tkalcovství, hutnictví, výroba plechového zboží, sklárny a další. Bydlení a život drobných řemeslníků v 18. a 19. století připomíná městská čtvrť Betlém.

Od 1. poloviny 19. století se začíná prosazovat průmysl textilní, kožešnický a kamenoprůmysl, v roce 1913 zahájil produkci pivovar, dnes známý pod značkou Rychtář. Roku 1942 vzniká nové odvětví, výroba elektrospotřebičů pro domácnost, známá pod značkou ETA. Výroba byla v Hlinsku ukončena v roce 2012.V roce 1943 zahajuje práci firma Nestlé – výrobky z mléka – nyní Mlékárna Hlinsko a.s.

Související obrázky: