Česká Kamenice – obec

Starobylé městečko ČESKÁ KAMENICE naleznete na rozhraní chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, Lužické hory a České Středohoří. Má přes 5 000 obyv. a patří k němu také osady Pekelský Důl, Dolní Kamenice, Filipov, Huníkov, Horní Kamenice, Kamenická Nová Víska, Kerhartice a Líska.

Historické jádro města je městskou památkovou zónou.V roce 2005 získala Česká Kamenice ocenění Historické město roku 2005, a to zejména díky nedotčenému historickému jádru města.

Město Česká Kamenice bylo založeno na křižovatce dvou zemských stezek, tzv. „české cesty“ a „lužické cesty“, patrně v prostoru staršího slovanského osídlení někdy v sedmdesátých letech 13.století za vlády krále Přemysla Otakara II. (1253–1278), kdy vrcholí kolonizace zdejšího kraje hlavně osadníky ze sousedního Saska. Město bylo pravděpodobně založeno německými osídlenci v polovině 13.století společně s hradem Kamenice na nedalekém Zámeckém vrchu. Majitelé panství se často střídali. Za vlády Michalovců bylo obyvatelům uděleno právo vařit a prodávat pivo a pořádat jarmarky. Lidé procházeli mnoha těžkými obdobími, kdy v kraji docházelo ke krvavým srážkám, nepokojům, dobyvačným útokům i epidemiím zákeřných nemocí.

Městská kronika vedená v letech 1380–1516 patří k nejstarším v Čechách.
Po roce 1830 začali ve městě vznikat první průmyslové závody, v okolních lesích se rozvíjelo sklářství. Za druhé světové války muselo mnoho závodů přejít na zbrojní výrobu. V okolí bylo založeno několik zajateckých pracovních táborů a také koncentrační tábor Rabštejn.
Historické jádro města vzniklo na poměrně malé ploše u řeky, kde se severojižní zemská stezka křížila s místní západovýchodní cestou, která město spojovala s Horní a Dolní Kamenicí.

Související obrázky: