Abertamy – muzeum

Výroba rukavic měla v Abertamech svou tradici již od počátku devatenáctého století. Během téměř dvousetleté historie místního rukavičkářství sídlily dílny skoro v každém domě. Dnes se v Abertamech již žádné rukavice nešijí, přesto se zde ale dozvíte o jejich výrobě úplně všechno.

V prostorách Městského úřadu je umístěna RUKAVIČKÁŘSKÁ EXPOZICE, která čítá cca 300 exponátů včetně strojů. Na výstavě najdete vše podstatné, co bylo k výrobě rukavic potřeba – různé druhy usní, podšívek, vzorů a nářadí, jako jsou například nože, ocílky, kameny, nůžky, měřítka, pikety, válečky a leštítka. Kromě těchto nezbytných nástrojů jsou vystaveny i ostatní potřebné pomůcky, jako plátno či hadr na vlhčení usní, vzornice, roztahováky, vysekávací železa, ruční lisy a žehličky rukavic. Všechny stroje, které jsou k vidění, jsou plně funkční. První abertamské rukavice prý byly jen beztvaré a neforemné palčáky. Postupně rukavičkáři a jejich pomocníci v dílnách získávali um a zkušenosti a přibývali další stroje a pomůcky.

V expozici nechybí ani dobové fotografie někdejších továren, dílen a domů, kde se rukavice vyráběly. Dnes už se většina budov proměnila v penziony a některé bývalé výrobny rukavic jsou opuštěné.

Rukavičkářské řemeslo založil v Abertamech v roce 1848 Adalbert Eberhard a poté s ním pokračoval jeho učeň Alois Chiba. V dobách největšího rozmachu rukavičkářského řemesla zaměstnávaly jednotlivé abertamské dílny až jedenáct tisíc lidí. Obliba rukavičkářství souvisí pravděpodobně s hornickým rázem okolní krajiny. Pokud přišel útlum těžby, lidé se věnovali náhradním způsobům obživy. Hlavní surovinou byly kozí kožky, kterých bývalo v každém domě dostatek. V letech 1920-1930 bylo v Abertamech 20 továren na rukavice. Známý byl i Abertamský kozí sýr z kozího mléka, dochucovaný různými bylinkami. Rukavice se v Abertamech vyráběly až do roku 1998.

Související obrázky: