Smilkov – sakrální

KAPLE SVATÉ ANNY je součástí zdejšího zámeckého areálu. Obklopuje ji lipová alej. Kaple je jednoduchého vzhledu postavená vedle zámku ve Smilkově. V kapli se nachází malý dřevěný vyřezávaný oltář s andělíčky, vyobrazením Svaté rodiny a Krucifixem zdobeným slonovinou, který pochází z poloviny 18. století. Kaple sloužila panské rodině a v dnešní době je přístupná pouze o pouti v září.

Související obrázky: