Jiřetín pod Jedlovou – vodstvo

Dvojice JEDLOVSKÝCH RYBNÍKŮ leží v pramenné oblasti Chřibské Kamenice uprostřed lesů na jižním úpatí hory Jedlové. Jižnější Velký a severnější Malý Jedlovský rybník byly původně určeny k zachycování vody při povodních a jarním tání sněhu. V roce 1705 se po dlouhých deštích hráz rybníků protrhla a vzniklá povodeň si v Chřibské vyžádala 5 životů. Dnes rybníky slouží jako vodohospodářské nádrže a je v nich proto zakázáno koupání. Vyskytují se zde také chránění živočichové, například vydra říční nebo ledňáček říční.
Při vydatných deštích 7. a 8. srpna 2010 došlo k protržení hráze Malého rybníka


Pověst – v okolí hory Jedlové se vztahuje pověst o protržení hráze Jedlovského rybníka. Vypráví o mladém myslivci, který se snažil zachránit lidi v Chřibské před povodní. To se mu nepovedlo, a od té doby se zjevuje jako přízračný jezdec na hrázi rybníka. Další pověst, o jedlovském divém lovci, je o vypálení hradu Tolštejna žitavskými kupci. Jedlovský lovec do konce života škodil žitavským kupcům, a i po smrti se stále projíždí na koni doprovázen spolubojovníky a smečkou psů. Když je bouře nad horami, zatáhne se obloha a křižují jí blesky, je občas slyšet strašidelné zvuky. Tehdy lidé říkávali, že jedlovský divý rytíř zase táhne přes hory

 

Související obrázky: