Jiřetín pod Jedlovou – sakrální

KŘÍŽOVÁ HORA – vrch nad obcí (563 m), kde v 18. století vzniklo poutní místo spojené s legendou – někdy v 17 stol. žilo v Jiřetíně sedm bratrů, kteří byli donuceni přestoupit ke katolictví, nebo odejít ze země. Rozhodli se opustit svůj domov. Následující noci se jim zdál sen, ve kterém se jim zjevil Spasitel a rukou jim dával znamení, aby se vrátili zpět. Všechny bratry tento sen ohromil, a proto se rozhodli, že nejmladší z bratrů, který byl těžce nemocný, se vrátí a stane se katolíkem. Převzal otcovo dědictví a na svém pozemku Holá Lada nechal postavit kříž. K to-mu se chodil den co den vroucně modlit za své zdraví, až byla nakonec jeho modlitba vyslyšena a on se uzdravil. Když se to po kraji rozkřiklo, začalo ke kříži přicházet mnoho nemocných a trpících lidí, kteří též prosili za své uzdravení.

           

Mezi nimi byla i služebná jistého kupce ze Žitavy, který měl slepou dceru a marně k ní zval všechny lékaře i léčitele. Služebná se tak dlouho modlila u tohoto kříže za navrácení zraku slepého dítěte, až byly její modlitby vyslyšeny. Kupec ze samé radosti a vděčnosti věnoval 500 tolarů na kostel v Jiřetíně.

Křížová cesta začíná na úpatí svahu monumentálním schodištěm se šesti kamennými sloupy z r. 1847, nad nímž je po levé straně dodnes patrná nevelká prohlubeň bývalé studánky. Právě u ní měl podle pověsti stát zázračný kříž, který byl později přenesen do dřevěné kaple na vrcholu.

         

Podle historie se o založení Křížové cesty zasloužil zdejší farář Gottfried Ließner kolem roku 1759. Nechal postavit 11 kapliček, kapli Povýšení svatého kříže (12. a 13. zastavení) a Božího hrobu (14. zastavení) i Getsemanskou zahradu se sochami Krista, anděla s kalichem hořkosti a spící apoštoly. Kalvárie byla vysvěcena v roce 1764, časem k ní přibylo vstupní schodiště, u lesa socha sedícího Ježíše s trnovou korunou a roku 1869 poblíž studny s léčivou vodou i polokruhový gloriet se sochou Neposkvrněné Panny Marie, zhotovenou Jakobem Grohem z Rumburka.

Areál Křížové hory byl v roce 1969 prohlášen za kulturní památku. Křížová cesta v Jiřetíně pod Jedlovou se stala památkou roku 2017. 22. března 2018 zvítězila v soutěži „Památka roku“. Soutěž pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Zajímavosti

  • Nadmořská výška hory se běžně uvádí 563 m n. m. Jde však pravděpodobně o nadmořskou výšku kaple, ne skutečnou výšku kopce. Kóta nad kaplí je 574 m a k jihu dokonce terén stále stoupá, takže jen o 300 m jihozápadněji, odděleno jen zcela nepatrným sedlem, je již kóta 592 m.
  • 28. září 1779 navštívil křížovou cestu císař Josef II.
  • Křížová cesta má 11 kapliček s reliéfy, kaple Božího hrobu má označení XIV, což znamená, že chybí XII. a XIII. zastavení – za ně je považován kostel.

 

HŘBITOV – byl založen před první polovinou 19. století místo hřbitova na náměstí. Nejstarší náhrobek na hřbitově nese letopočet 1635. Hřbitovní kaple byla v roce 1761 postavena na hřbitově. Kaple byla v roce 1822 přestavěna a dnešní podobu získala v roce 1840.

                                                                         

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO – stojí v osadě Rozhled při odbočce cesty ke zříce-nině hradu Tolštejn a hotelu Slovan. Barokní socha byla postavena v roce 1728. Sochu udržují místní chalupáři z nedaleké osady Rozhled.

 

SOCHA SV. ANNY – pískovcová plastika stojící při okraji obce při cestě do Rybniště. Pochází z roku 1769. Poslední restaurátorské práce provedl ak. sochař p. Bílek v roce 1996.

 

V jihovýchodní části údolí stojí téměř na dohled od hlavní silnice na kraji cesty pískovcový LICHTENŠTEJNSKÝ POMNÍČEK. Na jeho čelní stěně jsou vytesané iniciály F.J.L s letopočty 1858-1908, které připomínají půlstoletí vlády posledního ze zdejších Lichtensteinů – Johanna. 

Související obrázky: