Horní Podluží – sakrální

Na území obce se nachází několik drobných sakrálních památek, barokní plastika Kalvárie z roku 1757, dvě sochy svatého Jana Nepomuckého, socha svatého Josefa a několik dalších plastik a křížů.

Barokní pískovcové sousoší KALVÁRIE z roku 1754 tvořící kříž s Ukřižovaným Kristem a klečící Máří Magdalénou u paty kříže je osazeno na obdélném hranolovém soklu. Na jeho čelní stěně je reliéf Krista padajícího pod křížem. Autorem díla byl G. Ulbricht


SOCHA SV. JOSEFA pískovcová socha světce držícího kovanou lilii a za ruku vedoucího Ježíška stojí na hranolovém soklu s konvexně vyklenutými bočními stěnami, na jehož přední stěně je reliéf Zasnoubení sv. Josefa s Pannou Marií a na zadní německý nápis s datací 1750.  

ZVONIČKA ještě před 2. světovou válkou se na ni zvonilo denně v čase oběda a večer, kdy odzváněla dětem večerku. Po válce ještě oznamovala umíráčkem úmrtí v obci a přilehlém okolí. I tento zvyk však od 70. let minulého století ustal.

 

Související obrázky: