Horní Podluží – obec

HORNÍ PODLUŽÍ (do roku 1947 Horní Grund) je obec a vesnice na severní straně Lužických hor, na severním úpatí hory Jedlová. Obec je dnes tvořena jedním katastrálním územím a skládá se ze čtyř místních částí: Horní Podluží, Ladečka, Světlík a Žofín. Leží na železniční trati Liberec – Rybniště a obcí prochází silnice II/264 z Rybniště do Varnsdorfu. V roce 2010 měla obec 766 obyvatel.


První zmínky jsou z 11. století, kdy na jejím místě stávala osada Bernsdorf. Jednalo se o lánovou obec, založenou při obou březích potoka Lužničky. Původní osídlení obce bylo převážně německé. Vznik obce Horní Podluží spadá do roku 1411. V roce 1885 byla provedena prozatímní územní úprava mezi obcemi Horní a Dolní Podluží. Původně se obec jmenovala Ober Grund,v roce 1947 byla obec přejmenována na Horní Podluží. Roku 1980 byla obec v rámci sloučení připojena k Dolnímu Podluží. V roce 1990 se osamostatnila.

Obec získala ocenění Zlatá stuha v soutěži Vesnice roku 2008.

             

Osada Ladečka leží na okraji Horního Podluží asi 350 m severozápadně od jeho centra. Byla založena někdy v 1. polovině 18. století a poprvé je zmiňována roku 1748. Podobně jako ostatní obce a osady v okolí vděčí za svůj rozvoj hlavně rozšíření domácké textilní a plátenické výroby v 18. a 19. století. V roce 1885 měla osada 16 domů, v nichž žilo 151 obyvatel.

Osada Žofín leží na severním okraji Horního Podluží, směrem k bývalé osadě Světlík. Byla pojmenována podle kněžny Žofie Lichtnštejnové a dříve se také nazývala Nová Starost. Vznikla patrně až v 1. polovině 19. století v souvislosti s rozvojem domácké textilní a plátenické výroby. Poprvé je zmiňována roku 1833 a v roce 1885 měla 17 domů, v nichž žilo 138 obyvatel.

Světlík je zaniklá osada, která ležela na mírném svahu asi 1,5 km severně od Horního Podluží, jehož je dnes součástí. Poprvé je zmiňována roku 1748 a její vznik zřejmě souvisel s rozvojem podomácku provozované plátenické výroby.

                           

Související obrázky: