Horní Libchava – sakrální

KOSTEL SVATÉHO JAKUBA VĚTŠÍHO, či někdy Kostel svatého Jakuba Staršího je barokní kostel náležející pod Římskokatolickou farnost. Byl postaven roku 1736 v barokním stylu, věž je starší. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Kostela se počátkem 21. století ujalo Občanské sdružení Jakub, které iniciovalo jeho rekonstrukci. Dne 5. září roku 2010 byl rekonstruovaný libchavský kostel požehnán po opravě kanovníkem litoměřické katedrální kapituly.

Nově zrekonstruovaná, památkově chráněná, barokní FARA Řádu maltézských rytířů stojí v sousedství nově zrekonstruovaného kostela sv. Jakuba. Fara pochází z 18. století, kdy byla, někdy v letech 1748-1754, přestavěna od současné podoby, tehdejším velkopřevorem Řádu maltézských rytířů Václavem Jáchymem hrabětem Čejkou z Olbramovic, jehož erb se nachází nad vchodem fary.

Barokní socha sv. Jana NEPOMUCKÉHO z roku 1825

SLOUP PANNY MARIE – z červeného pískovce na hranolovém soklu s výjevy Kristova utrpení, který vyrůstá na čtyřech sloupcích. Byl postaven roku 1701. Po stranách vidíte reliéfy – Ukřižování s Pannou Marií a sv. Janem vpředu, Piety vpravo, sv.
Kryštof vzadu a sv. Petra a Pavla vlevo. Sloup byl udržován obcí a o mariánských svátcích chodilo k němu z kostela procesí a modlila se u něho litanie.

Další památky

Související obrázky: