Horní Libchava – zámek

ZÁMEK HORNÍ LIBCHAVA leží na okraji stejnojmenné obce. Nedaleko zámku protéká potok Šporka, dříve Libchava, podle kterého získala obec i zámek své jméno.

Za pravděpodobného zakladatele zámku v Horní Libchavě je považován Jindřich z Vartenberka. Zámek byl údajně postaven v roce 1574, což je nepotvrzené datum uváděné v četné literatuře. Panství se zámkem koupil po Bílé Hoře jako konfiskát Vilém Vratislav z Mitrovic, pozdější velkopřevor maltézského řádu. Maltézští rytíři (dříve johanité), měli objekt v držení až do roku 1925. Spravovali rozsáhlé panství v okolí, u zámku vybudovali chudobinec a špitál. Za prvé republiky získal zámek senátor Josef Vraný, za 2.světové války zde byla nejprve ubytovna Pracovního úřadu, později hospodářství SS, zvané Malta. Po osvobození zde bylo objeveno mnoho hodnotných uměleckých děl. Po válce objekt připadl Státním lesům a statkům a od roku 1964 československé armádě, které sloužil ke skladovacím účelům. Po roce 2003 zámek získala obec Horní Libchava, která ho prodala současnému majiteli, panu Oldřichu Kiliánovi.

V areálu najdete music bar Club Ogoh Ogoh. Zde se pořádají kulturní akce různých typů – koncerty, divadla, přednášky, promítání atd. Jedná se o soukromý klub, s možností wifi připojení. Na zahradě zámku je pak zastřešené pódium a další prostor pro koncerty a jiné akce.  Velmi důležitou osobou je tu Zámecká paní Kiliánová, manželka O. Kiliána. Je profesí herečka, a tak se rozhodla zámek oživit a přiblížit lidem. S pomocí hereckých kolegů, rodiny a nadšenců zprovoznili v bývalé armádní garáži divadelní scénu. Zde pravidelně pořádají divadelní představení převážně pro dětské publikum.

Zámek, dochovaný takřka v nezměněné renesanční podobě, je obdélné dvoupatrové stavení se sedlovou střechou, se stupňovitými, ještě goticky pojatými štíty a dvěma čtverhrannými věžemi se stanovými střechami na vnější straně.

 


 

Související obrázky: